Nieuws

de Volkskrant: Vrouwelijke managers verkleinen de loonkloof niet

Er zijn steeds meer vrouwelijke managers, maar uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit blijkt dat je dat niet terugziet in hogere beloningen voor vrouwen.

Inclusive30 van MT/Sprout

Leiders zijn een voorbeeld voor anderen en hebben grote invloed. Wij hebben als samenleving en het bedrijfsleven, maar ook het onderwijs en de overheid, een enorme slag te maken omtrent diversiteit en inclusie.

NRC: Hoe moet het dan wel, als (witte) man?

Het is geen makkelijke tijd om een man te zijn. Hoe verhoud je je als gewone man tegen dergelijke 'mannelijke' wandaden?

FD: Meer diversiteit op de werkvloer uit weloverwogen eigenbelang

In FD breekt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip een lans voor meer diversiteit op de werkvloer. Het gaat Van Gennip niet alleen om meer man-vrouwgelijkheid.

Salesforce: Podcast Aanjagers

Neelie Kroes vertelt over diversiteit in de top tijdens aflevering zeven van de podcast Aanjagers - Voor mensen die durven te veranderen.

FD: De vertrouwenspersoon moet meer zijn dan een laatste redmiddel

Sinds de Boos-uitzending over The Voice lijken vertrouwenspersonen dé oplossing voor grensoverschrijdend gedrag. Zoë Papaikonomou legt uit dat alleen een vertouwenspersoon onvoldoende is.

Internationale vrouwendag 2022

Tijdens Internationale Vrouwendag staat Lotte de Bruijn, directeur NLdigital, op een peperbus in Amsterdam om aandacht te vragen voor vrouwen binnen...

Trouw: Trainingen helpen vrouwen minder ver dan mannen

Vrouwen hebben minder toegang tot trainingen en opleidingen die betaald worden door de werkgever. Wat kan de Monitor Leercultuur hieraan veranderen?

Financial Times: De harde waarheid over de gender en salaris

Door de loonkloof tussen mannen en vrouwen gaat er veel vrouwelijk talent verloren. Welke invloeden spelen een rol in de gelijke beloningen?

NOS: Nieuw kabinet meer vrouwen dan ooit

De helft van de ministers en bijna de helft van de staatssecretarissen bestaat voor het eerst uit vrouwen. Welke positieve effecten hebben deze rolmodellen op de samenleving?