Euronews: Het prijskaartje van loontransparantie

Steeds meer bedrijven voeren beleid in rondom loontransparantie en ook de Europese Unie werkt aan een voorstel rondom gelijke beloning. Geen overbodige luxe, want vrouwen in EU-lidstaten verdienen gemiddeld 14% minder per uur dan hun mannelijke collega’s. Gaat loontransparantie deze kloof dichten?

Simpel en effectief?

Loontransparantie klinkt als een relatief simpele oplossing om gelijke beloning te bewerkstelligen, maar is het wel zo effectief? Uit Deens onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat loontransparantie er niet zo zeer voor zorgt dat vrouwen meer gaan verdienen, maar vooral dat het salaris van mannen minder snel groeit. Dit laatste zou volgens Amerikaans onderzoek dan weer voor een productiviteitsdip onder mannelijke werknemers zorgen.

Onverwachte voordelen

Uit datzelfde Amerikaanse onderzoek blijken overigens wel opvallend positieve effecten voor vrouwen. Niet alleen wordt de loonkloof significant kleiner bij loontransparantie, maar het heeft ook op andere vlakken een gunstige invloed op vrouwelijke werknemers. In bedrijven met loontransparantie worden vrouwen eerder aangenomen, blijven langer in dienst en maken sneller promotie. Een onderzoeker ontdekte zelfs dat vrouwelijke werknemers minder antidepressiva gebruikten – wat suggereert dat de eerlijkheid en openheid van een bedrijf een vergaand effect op de mentale gezondheid van vrouwelijke werknemers heeft.

Zorgen bedrijfsleven

BusinessEurope, een lobbygroep van Europese bedrijven, maakt zich zorgen dat EU-maatregelen rondom loontransparantie veel kosten, privacy-inbreuken en mogelijke rechtszaken met zich mee zou kunnen brengen. Zij pleiten voor een uitzondering voor het mkb omdat verplichte loontransparantie voor deze groep te hoge administratieve kosten met zich mee zou brengen. (Het Europees Parlement stemde reeds voor een uitzondering voor kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers.)

Appels en peren

Een andere vraag is wat loontransparantie zal betekenen in sectoren waar voornamelijk vrouwen werken en waar de lonen over het algemeen laag zijn. Volgens de bedrijvenlobby zou het ongepast zijn om verschillende salarissen uit verschillende sectoren met elkaar te vergelijken. Daar is de denktank Foundation for European Progressive Studies het niet mee eens. Hun analisten beargumenteren dat we juist naar de salarisverschillen tussen sectoren zouden moeten kijken omdat we de waarde van vrouwenwerk systemisch onderwaarderen. De denktank pleit daarom niet alleen voor loontransparantie, maar ook voor openheid rondom verschillende arbeidsvoorwaarden, extraatjes en bonussen om zo de loonkloof echt te dichten.

Over dit artikel

‘Pay transparency can help close the gender pay gap but at what cost?’ werd onderzocht en geschreven door Pascale Davies voor euronews.

Het laaste nieuws

Sifted: Wie leiden startups? Niet vrouwen…

Vrouwen zijn nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd in leiderschapsposities bij startups. En dat terwijl er steeds meer aandacht is voor het tekort aan vrouwen in leiderschapsposities.

Forbes: Neurodiversiteit op de werkvloer

Het Ierse softwarebedrijf Texthelp deed onderzoek naar neurodiversiteit op de werkvloer bij Amerikaanse bedrijven en publiceerde een whitepaper met tips en best practices voor meer (neuro)diversiteit en inclusie.

FD: Deeltijdprinses of Assepoester?

Een groot tekort op de arbeidsmarkt? Dan gaan vrouwen toch gewoon meer werken!