Forbes: Waarom vrouwelijke leiders bedrijven massaal verlaten

We zitten midden in de ‘Great Break-up’ zoals Amerikaanse media het fenomeen gedoopt hebben: vrouwen in leiderschapsposities verwachten meer van hun werk en wisselen in groten getale van baan om dat voor elkaar te krijgen.

Experts zien de ‘Great Break-up’ als een duidelijk signaal dat vrouwelijke leiders het niet eens zijn met de huidige status quo. In 2022 is nog steeds maar een op de vier directeuren een vrouw, en slechts een op de twintig een vrouw van kleur. Daarbij worden er nog steeds minder vrouwen gepromoveerd tot manager dan mannen. Bovendien hebben vrouwen vaker te maken met micro-agressie op de werkvloer waardoor hun autoriteit ondermijnd wordt. Nu er meer aandacht is voor diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn vrouwen eerder bereid om weg te lopen van werkgevers die deze waarden niet proactief nastreven.

Vrijwilligerswerk?

Vrouwelijke leiders besteden vaak twee keer zoveel tijd aan diversiteit en inclusie dan mannelijke collega’s. Hun werk op dit vlak kost veel energie en tijd, maar wordt vaak niet erkend of gecompenseerd. Volgens wetenschappers is het niet verrassend dat vrouwen zich meer bewust zijn van het belang van diversiteit en inclusie. Zij hebben immers zelf ook regelmatig te maken gehad met onbewuste vooroordelen of ongelijke behandeling op de werkvloer. Nu bedrijven eindelijk aangeven werk te willen maken van diversiteit en inclusie, hoort daar ook erkenning, waardering en financiële compensatie tegenover te staan.

De rol van de manager

Managers zijn de drijvende kracht achter een prettige bedrijfscultuur, maar er is een groeiende kloof tussen wat er van managers wordt verwacht en hoe ze worden getraind en beloond. Er gaat bijvoorbeeld relatief veel aandacht uit naar het trainen van managers om burn-outs te voorkomen, maar het behouden van werknemers en vooruitgang boeken op het vlak van diversiteit en inclusie staat veel lager op het prioriteitenlijstje. Door managers beter te trainen en belonen op het gebied van inclusief leiderschap valt er een hoop te winnen

Hybride werkvormen en een goede balans

Vrouwen die kunnen kiezen uit flexibele arbeidsvoorwaarden waarbij ze zowel thuis als op locatie kunnen werken, zijn gelukkiger in hun werk en zullen veel minder snel een bedrijf verlaten. Uit onderzoek bleek daarnaast dat vrouwen onder de dertig veel meer waarde hechten aan een goede werk-privé-balans dan oudere collega’s. Van een grote onderzoeksgroep gaf tweederde van de vrouwen onder de dertig aan dat zij grotere interesse zouden hebben in promotie als ze vrouwelijke leiders zagen met een aantrekkelijke werk-privé-balans.

Het tij keren

Inclusief werkgeverschap, hybride werkvormen, aandacht en compensatie voor diversiteit en inclusie op de werkvloer én ruimte voor een goede werk-privé-balans. Het is nu aan bedrijven om zich op deze gebieden uit te spreken en te investeren en de ‘Great Break-up’ een halt toe te roepen.

Over het artikel

‘The “Great Breakup” And Why Women Leaders Are Leaving Companies At Higher Rates’ werd onderzocht en geschreven door Holly Corbett voor Forbes

Het laatste nieuws

Vierdaagse werkweek voor AFAS-medewerkers

Vanaf 1 januari 2025 voert AFAS Software voor alle medewerkers een vierdaagse werkweek in. De arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. Op de vrijdagen gaat het kantoor dicht en heeft iedereen een ontwikkeldag.

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.