Over ons

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Vier jaar lang gaat de Taskforce D&I aan de slag om doelstellingen te bepalen en concrete acties te formuleren die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. De Taskforce D&I is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en branchevereniging NLdigital.

Waarom een Taskforce Diversiteit & Inclusie?

Ambitie

Op dit moment is 18 procent van de IT’ers in Nederland vrouw. De overheid wil dit percentage verhogen naar 50 procent in 2030 en wij steunen deze ambitie. (Beursgenoteerde) bedrijven zijn bovendien verplicht om vanaf 2021 aan een quotum van 33 procent vrouwen in de top te voldoen. En er is een initiatiefwetsvoorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Onze ambitie begint bij het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) gaat zich uiteindelijk richten op diversiteit en inclusie in brede zin van het woord.

Initiatieven om D&I te bevorderen

Het belang van een diverse en inclusieve digitale sector wordt breed gedeeld. Binnen de overheid en het bedrijfsleven zijn er al tal van initiatieven om diversiteit en inclusie te bevorderen. Het ontbrak nog aan een centraal, landelijk initiatief om alle inzet te bundelen en op te schalen. Daarom hebben we deze Taskforce D&I opgericht.

Huidige cijfers

  • 37% vrouwen bij een IT-organisatie
  • 19% vrouwen in een IT-functie
  • 34% vrouwen in C-level
  • 25% van de leiders hebben D&I KPI’s

We willen als sector een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat is niet alleen eerlijk, logisch en nodig, maar zorgt bovendien voor betere producten en diensten.

Lotte de Bruijn, directeur, NLdigital

Wat gaat de Taskforce Diversiteit & Inclusie doen?

De Taskforce D&I gaat verder dan alleen het belang van diversiteit en inclusie benadrukken. We bundelen de krachten van bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en andere belanghebbenden om samen actief aan de slag te gaan met het daadwerkelijk realiseren van meer diversiteit en inclusie in de digitale sector. Samen werken we aan concrete oplossingen, ondernemen we actie en delen we best practices.

Gezamenlijke Diversiteit & Inclusie doelstellingen en acties

In samenwerking met publiek-private formuleren we gezamenlijke diversiteit en inclusie doelstellingen en zetten we ambities om in meetbare doelstellingen en concrete acties.

Platform voor diversiteit en inclusie content

Gecureerde kennis, onderzoeken, best practices en tips&tricks rondom diversiteit en inclusie in de digitale sector worden verzameld, gebundeld en gedeeld op een overkoepelend digitaal content platform.

Jaarlijkse Diversiteit & Inclusie in digital benchmark

Onderzoek naar de status quo van diversiteit en inclusie bij bedrijven in de digitale sector. Vervolgens doen we een jaarlijkse benchmark om de vorderingen te monitoren.

Diversiteit & Inclusie community voor partners

Een community van bedrijven in de digitale sector die actief aan de slag gaan met D&I activiteiten en projecten.

Partners

TechMeUp

TechMeUp verstrekt renteloze leningen aan wie zich wil laten omscholen naar de IT.

KPN

KPN is leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie.

AFAS Software

Een Nederlands familiebedrijf dat moderne bedrijfssoftware ontwikkelt om bedrijven en organisaties uit alle branches te automatiseren.

Maak vrijblijvend kennis

Heb je vragen of wil je liever eerst kennismaken? Neem contact op met Yeni Joseph, Projectleider Taskforce Diversiteit & Inclusie.