Percentage vrouwen in Nederlandse techsector zakt onder Europees gemiddelde

De Dutch D&I in Digital Benchmark brengt diversiteit in de Nederlandse digitale sector voor tweede jaar op rij in kaart

Het percentage vrouwen in technische functies in de Nederlandse digitale sector is in 2023 gedaald naar 19 procent. Daarmee scoort Nederland drie procent onder het Europese gemiddelde. Ondertussen blijft het aantal vrouwen in hoge technische functies in de IT steken op 13 procent. Het zijn enkele uitkomsten van de Dutch D&I in Digital Benchmark 2023, een initiatief dat diversiteit in de Nederlandse digitale sector voor het tweede jaar op rij in kaart brengt.

Veel bedrijven onderkennen het belang van diversiteit en inclusie (D&I). Maar gedetailleerde en concrete data over diversiteit in de Nederlandse techsector is er nauwelijks. Dat verandert met de tweede Dutch D&I in Digital Benchmark, een grootschalig data-onderzoek op initiatief van Diversity Hero, de Taskforce Diversiteit & Inclusie van NLdigital en Techleap.nl in samenwerking met Booking.com en het ministerie van EZK.

Klik voor meer cijfers op bovenstaande afbeelding.

Wake-up call voor digitale industrie

De data uit de benchmark is een wake-up call voor de Nederlandse digitale industrie. Die kampt met enorme personeelstekorten en binnenkort komt er nieuwe Europese D&I-regelgeving aan. Waar andere landen zoals Finland het vrouwelijk potentieel juist benutten (meer dan een kwart van de technische werknemers in de IT is daar vrouw) laten veel Nederlandse indicatoren een haperende of zelfs neerwaartse ontwikkeling zien. Dat is opmerkelijk omdat de roep om diversiteit groter is dan ooit en de techsector dringend behoefte heeft aan divers en fris talent.

Toch heeft nog bijna de helft (42.3%) van de Nederlandse techbedrijven geen enkele concrete stap genomen op dit onderwerp, blijkt uit de nieuwste cijfers van de benchmark. Ook op het gebied van culturele inclusie is nog veel te doen: op gemiddeld driekwart van de leiderschapsposities zit iemand van Nederlandse komaf. In medewerkersonderzoeken ontbreekt vaak (72% ) een evaluatie over inclusie en of medewerkers zich gerespecteerd en veilig voelen op de werkvloer.

D&I-data toont belang diverse en inclusieve teams

De data laat zien dat de Nederlandse techsector meer moet doen om internationaal relevant te blijven. En hoe belangrijk het is dat de Nederlandse techsector haar D&I-ambities opschroeft naar het niveau van andere leidende Europese landen. De benchmark geeft aan op welke onderdelen bedrijven concrete maatregelen kunnen invoeren zodat Nederland haar rol als innovatieve en relevante techsector in Europa herpakt.

Het is essentieel dat IT’ers die aan de digitale en virtuele wereld van morgen bouwen een spiegel zijn van de samenleving. Meer diversiteit in de techsector is niet alleen van maatschappelijk belang in het kader van gelijke kansen. Het is ook een randvoorwaarde voor Nederlandse bedrijven om relevant te blijven en succesvol te kunnen (blijven) groeien. Onderzoek na onderzoek toont aan dat diverse en inclusieve IT-teams beter samenwerken en slimmere beslissingen maken dan een homogeen team waarvan de meerderheid op elkaar lijkt en op dezelfde manier denkt.

Voor het onderzoek meldden bedrijven zich in het voorjaar van 2023 aan om geanonimiseerde gegevens rondom D&I van hun bedrijf te delen. De verzamelde data representeert 15.485 medewerkers van IT-bedrijven in Nederland. Door de benchmark kunnen bedrijven zien waar ze staan ten opzichte van vorig jaar en van andere bedrijven binnen de digitale sector.

Naar 50 procent vrouwen in tech in 2030

De Dutch D&I in Digital Benchmark daagt bedrijven uit om te streven naar de beleidsdoelstelling van 50 procent vrouwen in de ICT in 2030. De benchmark kijkt ook naar welke aspecten van D&I door organisaties daadwerkelijk gemeten worden. Want D&I gaat verder dan gender: je kunt ook kijken naar onder meer etniciteit, fysieke of mentale beperkingen en sociaaleconomische achtergrond.

Nu focussen bedrijven bijvoorbeeld wel op het aantrekken van werknemers met een migratieachtergrond, maar formuleren vervolgens geen doelen om de hoge uitstroom onder deze groep tegen te gaan. Cijfers over de man-vrouwverdeling vertellen niet of mensen zich thuis voelen in het bedrijf en welke praktijken diversiteit en inclusie bevorderen of in de weg staan. Aanvullende meetbare D&I-maatregelen, zoals het vergelijken van loon, beoordelingen en tijd ten opzichte van promotie kunnen helpen.

Belang van data

Zonder D&I-data is er geen zicht en grip op de realiteit en zijn interventies weinig effectief. Om het probleem te tackelen is de meetbare impact van D&I-doelen nodig en is het belangrijk dat de overheid met leiders in de industrie en maatschappelijke organisaties data deelt- zowel intern als extern.

Net als in het eerste jaar bleken niet alle Nederlandse digitale bedrijven bij het opstellen van de benchmark bereid om cijfers over D&I te delen. Sommige bedrijven beriepen zich op juridische beperkingen. Andere bleken nog geen D&I-cijfers te meten, of niet te weten hoe dat moet. De jaarlijkse Dutch D&I in Digital Benchmark moet dan ook gezien worden als een beweging. Hoe meer bedrijven zich aansluiten, cijfers delen, van elkaar leren en best practices uitwisselen, hoe effectiever de Nederlandse techsector haar D&I-ambities kan waarmaken.

Dit Dutch D&I in Digital rapport is vandaag gepresenteerd tijdens The Next Web Conference.

Blijf op de hoogte

Wil je tips en adviezen ontvangen over D&I in de sector? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Het laatste nieuws

Vierdaagse werkweek voor AFAS-medewerkers

Vanaf 1 januari 2025 voert AFAS Software voor alle medewerkers een vierdaagse werkweek in. De arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. Op de vrijdagen gaat het kantoor dicht en heeft iedereen een ontwikkeldag.

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.