Samen werken aan
een digitale sector
voor iedereen

Op zoek naar tips en tricks om diversiteit en inclusie binnen jouw bedrijf te bevorderen? Of wil je jouw kennis en ervaring delen met andere bedrijven? Wij helpen je graag verder.

Wat is de Taskforce Diversiteit & Inclusie

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Vier jaar lang gaat de Taskforce D&I aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce D&I is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en branchevereniging NLdigital.

  • We geloven in gelijke kansen voor iedereen.
  • We geloven dat producten en diensten beter zijn als ze worden ontwikkeld door diverse teams.
  • We geloven dat we het tekort aan talent alleen kunnen oplossen door echt iedereen de kans te bieden om mee te doen in de digitale sector.

We willen als sector een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat is niet alleen eerlijk, logisch en nodig, maar zorgt bovendien voor betere producten en diensten.

Lotte de Bruijn, directeur, NLdigital

Kennisbank

Waarom een Taskforce Diversiteit & Inclusie?

Ambitie

Op dit moment is 18 procent van de IT’ers in Nederland vrouw. De overheid wil dit percentage verhogen naar 50 procent in 2030 en wij steunen deze ambitie. (Beursgenoteerde) bedrijven zijn bovendien verplicht om vanaf 2021 aan een quotum van 33 procent vrouwen in de top te voldoen. En er is een initiatiefwetsvoorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Onze ambitie begint bij het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) gaat zich uiteindelijk richten op diversiteit en inclusie in brede zin van het woord.

Initiatieven om D&I te bevorderen

Het belang van een diverse en inclusieve digitale sector wordt breed gedeeld. Binnen de overheid en het bedrijfsleven zijn er al tal van initiatieven om diversiteit en inclusie te bevorderen. Het ontbrak nog aan een centraal, landelijk initiatief om alle inzet te bundelen en op te schalen. Daarom hebben we deze Taskforce D&I opgericht.

Huidige cijfers

  • 37% vrouwen bij een IT organisatie
  • 19% vrouwen in een IT functie
  • 34% vrouwen in c-level
  • 25% van de leiders hebben D&I KPI’s

Nieuws

Equal Pay Day: vanaf vandaag werken vrouwen voor niets

Het is Equal Pay Day. Vanaf vandaag werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niets. Hoe dit kan? Mannen verdienen nog steeds zo’n 14 procent meer dan vrouwen. Structurele aandacht voor dit onderwerp is dus nodig.

Taskforce D&I publiceert whitepapers

Om het belang van gelijke beloning en een eerlijke man-vrouwverhouding in de top te blijven benadrukken, publiceren we twee whitepapers over deze onderwerpen. We geven hierin praktische tips en handvatten om hiermee aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

Percentage vrouwen in Nederlandse techsector zakt onder Europees gemiddelde

Het percentage vrouwen in technische functies in de Nederlandse digitale sector is in 2023 gedaald naar 19%. Dit blijkt uit de Dutch D&I in Digital Benchmark van 2023.

Wat doet de Taskforce Diversiteit & Inclusie?

De Taskforce D&I gaat verder dan alleen het belang van diversiteit en inclusie benadrukken. We bundelen de krachten van bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en andere belanghebbenden om samen actief aan de slag te gaan met het daadwerkelijk realiseren van meer D&I in de digitale sector. Samen werken we aan concrete oplossingen, ondernemen we actie en delen we best practices.

Gezamenlijke Diversiteit & Inclusie doelstellingen en acties

In samenwerking met publiek-private formuleren we gezamenlijke diversiteit en inclusie doelstellingen en zetten we ambities om in meetbare doelstellingen en concrete acties.

Platform voor diversiteit en inclusie content

Gecureerde kennis, onderzoeken, best practices en tips&tricks rondom diversiteit en inclusie in de digitale sector worden verzameld, gebundeld en gedeeld op een overkoepelend digitaal content platform.

Jaarlijkse Diversiteit & Inclusie in digital benchmark

Onderzoek naar de status quo van diversiteit en inclusie bij bedrijven in de digitale sector. Vervolgens doen we een jaarlijkse benchmark om de vorderingen te monitoren.

Diversiteit & Inclusie community voor partners

Een community van bedrijven in de digitale sector die actief aan de slag gaan met D&I activiteiten en projecten.  

Agenda

Maandelijkse netwerkborrel Female Ventures

21 december – 19:30 uur

WomenHack Amsterdam

Amsterdam
23 januari – 18:30 uur