Samen werken aan
een digitale sector
voor iedereen

Op zoek naar tips en tricks om diversiteit en inclusie binnen jouw bedrijf te bevorderen? Of wil je jouw kennis en ervaring delen met andere bedrijven? Wij helpen je graag verder.

Wie is de Taskforce Diversiteit & Inclusie

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De komende vier jaar gaat de Taskforce aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en branchevereniging NLdigital.

  • We geloven in gelijke kansen voor iedereen.
  • We geloven dat producten en diensten beter zijn als ze worden ontwikkeld door diverse teams.
  • We geloven dat we het tekort aan talent alleen kunnen oplossen door echt iedereen de kans te bieden om mee te doen in de digitale sector.

We willen als sector een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat is niet alleen eerlijk, logisch en nodig, maar zorgt bovendien voor betere producten en diensten.

Lotte de Bruijn, directeur, NLdigital

Nieuws

RSM: Vrouwenorganisaties werken vaak nog solitair

Nederlandse organisaties die opkomen voor de belangen van vrouwen zeggen de ambitie te hebben om samen te werken, maar werken in de praktijk toch vaak alleen. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Women and Organisations

NRC: Weinig lgbtq+-ers in de bedrijfstop

De representatie van lgbtq+-mensen in de top van het bedrijfsleven heeft nog een lange weg te gaan. Experts raden aan om meer te investeren in het wegnemen van belemmeringen en het kweken van bewustzijn onder bestuurders.

SER: Naar een veilige werkcultuur

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is aan de orde van de dag. Van de zakenwereld tot aan de tv-studio’s in Hilversum: organisaties moeten aan de slag met een veilige werkcultuur. Het is hoog tijd voor reflectie en verandering.

Waarom een Taskforce Diversiteit & Inclusie?

Ambitie

Op dit moment is 18% van de IT’ers in Nederland vrouw. De overheid wil dit percentage verhogen naar 50% in 2030 en wij steunen deze ambitie. (Beursgenoteerde) bedrijven zijn bovendien verplicht om vanaf 2021 aan een quotum van 33% vrouwen in de top te voldoen. En er is een initiatiefwetsvoorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Onze ambitie begint bij het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de Taskforce Diversiteit & Inclusie gaat zich uiteindelijk richten op diversiteit en inclusie in brede zin van het woord.

Initiatieven om D&I te bevorderen

Het belang van een diverse en inclusieve digitale sector wordt breed gedeeld. Binnen de overheid en het bedrijfsleven zijn er al tal van initiatieven om D&I te bevorderen. Het ontbrak nog aan een centraal, landelijk initiatief om alle inzet te bundelen en op te schalen. Daarom hebben we deze Taskforce Diversiteit & Inclusie opgericht.

Huidige cijfers

  • 18% vrouwen in de ICT
  • 6% bedrijven met vrouwelijke CEO
  • 12,4% vrouwen in RvB
  • 18,4 % vrouwen in de RVC

Kennisbank

Wat gaat de Taskforce Diversiteit & Inclusie doen?

De Taskforce gaat verder dan alleen het belang van diversiteit en inclusie benadrukken. We bundelen de krachten van bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en andere belanghebbenden om samen actief aan de slag te gaan met het daadwerkelijk realiseren van meer D&I in de digitale sector. Samen werken we aan concrete oplossingen, ondernemen we actie en delen we best practices.

Gezamenlijke Diversiteit & Inclusie doelstellingen en acties

In samenwerking met publiek-private formuleren we gezamenlijke D&I doelstellingen en zetten we ambities om in meetbare doelstellingen en concrete acties.

Platform voor Diversiteit & Inclusie content

Gecureerde kennis, onderzoeken, best practices en tips&tricks rondom D&I in de digitale sector worden verzameld, gebundeld en gedeeld middels een overkoepelend digitaal content platform.

Jaarlijkse Diversiteit & Inclusie in digital benchmark

Onderzoek naar de status quo van diversiteit en inclusie bij bedrijven in de digitale sector. Vervolgens doen we een jaarlijkse benchmark om de vorderingen te monitoren.

Diversiteit & Inclusie community voor frontrunner bedrijven

Een community van bedrijven in de digitale sector die actief aan de slag gaan met D&I activiteiten en projecten.  

Agenda

Internationale Vrouwendag 2023

8 maart – 00:00 uur