Kick-off Werkgroep D&I 2023

Op 4 april kwamen vijf vooruitstrevende IT-bedrijven samen voor de kick-off van de tweede editie van de Werkgroep D&I van NLdigital en de Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I). Inzet: hoe maak je je bedrijf structureel diverser en inclusiever?

Meer vrouwen in de digitale sector

Het aandeel vrouwen in de Nederlandse IT-sector blijft momenteel steken op 21 procent. Dat kan en moet beter, vinden ook Atos, Lepaya, Infotopics, KPN , OGD en Kyndryl. Op 4 april kwamen twee medewerkers per bedrijf samen in het kantoor van NLdigital in Breukelen voor de kick-off van de tweede editie van Werkgroep D&I onder leiding van Yeni Joseph (Lead Taskforce D&I) en Casper Copper (Public Policy Manager bij NLdigital).

D&I kennis en ervaring delen

Gezeten aan een inclusieve ronde tafel en uitkijkend over de weidse velden en auto’s die over de A2 sjezen geeft Yeni Joseph de aftrap van de Werkgroep D&I: “Welkom allemaal! In de komende acht bijeenkomsten gaan we kennis, ervaring, praktische vaardigheden en toegang tot een netwerk van ervaringsdeskundigen en experts met jullie delen. Naast de genderdimensie kijken we ook naar het bevorderen van culturele diversiteit, leeftijd en inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Lees hier de tien geleerde lessen van de eerste editie van de Werkgroep D&I in 2022.

Bedrijf heeft baat bij gelijke kansen

Naast principiële redenen als gelijke kansen en minder discriminatie is er ook een sterke businesscase voor D&I: studie na studie toont aan dat meer diversiteit en inclusie leidt tot meer innovatie en betere producten en diensten. Juist ook vanwege enorme personeelstekorten heeft de IT-sector veel te winnen bij het vergroten van de vijver van potentiële werknemers.

Makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt in de praktijk. Het veranderen van de status quo is een noodzakelijk maar netelig proces. Het vraagt om een nieuwe blik op leiderschap, talent, rolmodellen en het inrichten van de werkvloer. Met die thematiek gaan de deelnemende organisaties de komende acht bijeenkomsten aan de slag.

Doe jij ook mee?

Wil jouw IT-bedrijf ook actief inzetten op D&I? Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor een extra bedrijf dat deel kan nemen aan de Werkgroep D&I 2023. Meld je uiterlijk 1 mei aan om nog deel te kunnen nemen met jouw organisatie!

Van divers talent tot een inclusieve werkvloer

Een rondetafelgesprek laat zien welke vragen er onder de deelnemers leven. Waar vind je dat nieuwe diverse talent en hoe pas je je werving- en selectiebeleid hierop aan? Als er ruimte is om te groeien, hoe zorg je dan voor een inclusieve cultuur? Hoe richt je de werkvloer zo in dat iedereen zich gezien en gehoord voelt? Hoe meet je waar je staat ten opzichte van andere bedrijven? Hoe betrek je het MT bij deze veranderingen en veranker je D&I in het organisatiebeleid?

D&I concreet en meetbaar maken

In de komende acht bijeenkomsten duikt de Werkgroep D&I 2023 in deze en meer thema’s. Yeni Joseph benadrukt de kracht van het durven delen van vragen en ervaringen op dit ingewikkelde terrein; elk bedrijf worstelt ermee. Juist door van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen kan je echte stappen zetten. Zij kijkt namens de Taskforce D&I en NLdigital nu al uit naar de eindpresentaties waarin alle deelnemers een concreet plan presenteren om hun eigen bedrijf diverser en inclusiever te maken.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de Werkgroepbijeenkomsten? De maandelijkse write-up vind je bij de online Kennisbank van de Taskforce D&I (samen met een schat aan informatie over D&I in de digitale sector). Of meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand het artikel in je mail. Het thema van de volgende Werkgroepbijeenkomst is een inclusief werving- en selectiebeleid.

Het laatste nieuws

Alles wat je moet weten over International Women’s Day

Vandaag is het International Women’s Day! Op deze dag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en vragen we wereldwijd aandacht voor gendergelijkheid. Want dat is nog steeds hard nodig.

DEI-scan: In 15 minuten je sterke punten en kansen in beeld

Diverse Leaders in Tech (DLiT) lanceert de allereerste DEI-benchmark voor de Europese tech industrie. Ontdek hoe jouw tech-bedrijf scoort op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI) én hoe je vooruitgang kunt boeken.

Gratis online training ‘Het nieuwe werven en selecteren’

Deze week stond het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie op de agenda van de Eerste Kamer. Als deze nieuwe wet van kracht is, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een werkwijze voor objectief werven en selecteren vastleggen. Volg gratis de online training.