Digitale sector heeft meer D&I-data nodig om diversiteitsprobleem te tackelen

Zonder een datagedreven D&I-beleid is het voor de IT-sector moeilijk haar eigen diversiteitsprobleem te identificeren. Want een probleem kun je pas oplossen als je het kan zien. Daarom roept de Dutch D&I in Digital Benchmark 2023 bedrijven in de digitale sector op om zich aan te sluiten en data te delen om D&I-inspanningen te identificeren, meten en opschalen.

In de digitale wereld draait alles om data. Van sociale media tot AI en algoritmes; data is macht. Nieuwe digitale producten worden op de markt gebracht door het uitvoerig bestuderen van consumentengedrag, het definiëren van meetbare doelen en het ontwikkelen en eventueel aanpassen van datagedreven strategieën, net zolang totdat het meetbare doel is bereikt.

Dutch D&I in Digital Benchmark

Maar op het gebied van diversiteit en inclusie toont de digitale sector minder data-drang. Zo heeft maar 36 procent van de managers D&I-doelstellingen in hun prestatie-indicatoren en houdt 70 procent van de organisaties de etnische achtergrond van werknemers niet bij. Ondertussen is 21 procent van het technisch personeel vrouw. Het zijn enkele harde cijfers uit de Dutch D&I in Digital Benchmark 2022, een initiatief van Diversity Hero, de Taskforce Diversiteit & Inclusie van NLdigital en Techleap.nl, in samenwerking met Booking.com en het ministerie van EZK.

De benchmark van 2022 is het eerste in-company data report van de Nederlandse digitale sector en daarmee in feite een nulmeting. Het laat zien dat de meeste bedrijven de impact van D&I- inspanningen niet meetbaar maakt en/of helemaal niet bijhoudt. Veertig deelnemende bedrijven deelden geanonimiseerde D&I- data en zij vertegenwoordigen samen 30.000 medewerkers. Door de benchmark kunnen de bedrijven hun eigen vooruitgang monitoren op het vlak van D&I en zien waar ze staan ten opzichte van anderen binnen de branche.

De meetbare impact van D&I-doelen

Van de deelnemende bedrijven geeft 44 procent aan plannen te hebben om via vaardigheden en trainingen meer aan D&I te doen. Maar zolang niet duidelijk is welke interventie effectief is (omdat er te weinig data is), blijft het schieten in het donker. Nu doen bedrijven nog te vaak ‘iets met D&I’, zoals bijvoorbeeld een training over onbewuste vooroordelen.

Dit soort activiteiten kost veel geld maar heeft weinig impact; verschillende onderzoeken concluderen dat het niet tot een betekenisvolle verandering leidt. Ook focussen bedrijven bijvoorbeeld wel op het aantrekken van werknemers met een migratieachtergrond, maar formuleren vervolgens geen doelen om de hoge uitstroom onder deze groep tegen te gaan.

Kortom, zonder data heb je geen zicht en grip op de realiteit en zijn interventies weinig effectief. Om het probleem te tackelen is de meetbare impact van D&I- doelen nodig en is het belangrijk dat data wordt gedeeld, zowel in- als extern.

50 procent vouwen in technische functies in 2030

Diversiteit en inclusie is te belangrijk om als ‘iets erbij’ te worden weggezet. Het is van maatschappelijk belang dat de digitale toekomst wordt vormgegeven door werknemers die een afspiegeling vormen van de maatschappij, in plaats van het ‘old boys network’ van witte mannen (aan de top). Om het doel van de Taskforce Diversiteit & Inclusie van 50 procent vrouwen in technische functies in 2030 te halen, is een groter gevoel van urgentie nodig. Niet alleen maatschappelijk maar ook heel praktisch; momenteel kampt de EU met een tekort aan 1 miljoen digitale specialisten. Naar verwachting zal het aantal tech-banen stijgen van 41 miljoen in 2020 naar 190 miljoen in 2025. Als de ICT- sector wilt blijven innoveren en groeien, heeft zij meer (tech) talent en diverse perspectieven nodig.

In 2023 erkennen bedrijven wereldwijd dat een diverse en inclusieve werkvloer zorgt voor gelukkigere werknemers en betere bedrijfsresultaten. En er gebeurt op dit vlak heel veel, ook in Nederland. Maar zonder een datagedreven en meetbaar D&I- beleid, blijft het bij mooie woorden. Wat bedrijven nodig hebben:

  • een standaard met D&I- doelen waarlangs je vooruitgang kan meten en deze kan vergelijken met anderen
  • een dieper inzicht in waar precies verbetering nodig is
  • datagedreven interventies die effectiviteit meten
  • openbare en gedeelde data – zowel intern als extern

Aanvullende D&I-maatregelen zijn nodig

Volgens de lead van de Taskforce Diversiteit & Inclusie, Yeni Joseph, is meten een goed begin om met diversiteit te beginnen. “Het laat zien waar je staat, helpt om doelen te stellen en om daadwerkelijk tot actie over te gaan”, aldus Joseph. “Maar met een simpel quota instellen alleen kom je er niet”, voegt ze toe. Cijfers over de man-vrouwverdeling laten bijvoorbeeld niet zien of mensen zich thuis voelen in het bedrijf en welke praktijken diversiteit en inclusie bevorderen of in de weg staan. Aanvullende meetbare D&I-maatregelen, zoals het vergelijken van loon, beoordelingen en tijd ten opzichte van promotie kunnen helpen.

De benchmark meet ook de mogelijke interventies van bedrijven om D&I te verbeteren. Zoals het aanname- en promotiebeleid, mentorprogramma’s en training over onbewuste vooroordelen. Ook kijkt de benchmark naar welke aspecten van D&I door organisaties daadwerkelijk worden gemeten. Want D&I gaat verder dan gender; je kunt ook kijken naar onder meer etniciteit, fysieke of mentale beperkingen en sociaaleconomische achtergrond.

Dit jaar hoopt de Dutch D&I in Digital Benchmark 2023 dat meer Nederlandse tech-bedrijven zich aansluiten en relevante D&I-data delen om gezamenlijk een tech-ecosysteem te ontwikkelen dat divers, inclusief en future-proof is.

Meten is een goed begin om met diversiteit te beginnen. Het laat zien waar je staat, helpt om doelen te stellen en om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Yeni Joseph, lead Taskforce Diversiteit & Inclusie

Dutch D&I in Digital Benchmark 2023

Niet alle bedrijven bleken bij het opstellen van de Benchmark in 2022 bereid om cijfers te delen. Sommige bedrijven beriepen zich op juridische beperkingen, anderen wisten niet hoe ze D&I-cijfers precies moesten meten. Voor deelname aan de Benchmark 2023 is het goed dat bedrijven weten dat het unieke rapport geanonimiseerde verzameldata bevat over de stand van zaken wat betreft D&I in de Nederlandse digitale sector. Deelnemende bedrijven krijgen daarnaast een geïndividualiseerd dashboard waarop alleen zij hun eigen data met die van andere geanonimiseerde bedrijven uit de branche kunnen vergelijken.

De Taskforce Diversiteit en Inclusie helpt deelnemende bedrijven met het meten, identificeren en opschalen van D&I-data en geeft workshops en trainingen om hierop meer impact te maken. Het doel is om een omgeving te creëren waarin bedrijven succesvol kunnen groeien en waar alle mensen welkom en gewaardeerd worden. Een data-gedreven aanpak is nodig om D&I binnen de digitale sector te verbeteren: “Because what isn’t measured isn’t managed!”

Dutch D&I in Digital Benchmark

Aanmelden voor deze Benchmark niet meer mogelijk.

Het laatste nieuws

Vierdaagse werkweek voor AFAS-medewerkers

Vanaf 1 januari 2025 voert AFAS Software voor alle medewerkers een vierdaagse werkweek in. De arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. Op de vrijdagen gaat het kantoor dicht en heeft iedereen een ontwikkeldag.

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.