Taskforce Diversiteit & Inclusie

Ontdek en test: In welke fase van D&I zit jouw bedrijf?

Hoewel bijna iedereen wel ‘iets’ wil doen met D&I, geeft maar liefst 42 procent van de Nederlandse bedrijven in de tech-sector aan nog in de beginnersfase van de D&I-reis te zitten. Dit artikel helpt je te identificeren in welke fase jouw organisatie momenteel zit en hoe je ervoor zorgt dat diversiteit en inclusie onderdeel wordt van het DNA van jouw bedrijf.

Door te investeren in D&I maak je je bedrijf innovatiever, boek je betere bedrijfsresultaten en boor je een nieuwe poel van talent aan die zich aan je business bindt. Dat klinkt geweldig, maar het lastige van dit onderwerp is dat het gaat om het realiseren van een cultuurverandering en dus een proces is van de lange adem.

Diversiteit en inclusie gaat om het leren bevragen van je eigen opvattingen en die van je team. Het gaat om ruimte maken voor nieuwe perspectieven. Als je sollicitatieproces zorgt voor telkens dezelfde mensen met dezelfde achtergrond en dezelfde ideeën, hoe pas je dit dan aan? D&I ‘doen’ vraagt om een grote mate van openheid en kwetsbaarheid van alle werkgevers en werknemers in een bedrijf.

Mooie initiatieven

Er zijn zat mooie initiatieven. Denk aan een training over onbewuste vooroordelen op de werkvloer. Of vrouwelijke rolmodellen laten vertellen over hun overlevingsstrategie in het nog grotendeels mannelijke IT-bolwerk. Je werknemers via een interactieve VR-game laten ervaren hoe het is om met racisme te maken te krijgen.

Maar met een workshop of een x-aantal trainingssessies is het helaas niet zo dat je bedrijf ineens divers en inclusief is. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van een cultuurverandering die je niet in een aantal weken of maanden voor elkaar bokst. Dat maakt het onderwerp D&I ingewikkelde kost voor de directie en HR-manager(s) .

Beginnersfase

Dat de tech-sector hiermee worstelt, blijkt wel uit de meest recente Dutch D&I in Digital Benchmark. Dit incompany data-onderzoek onder Nederlandse bedrijven in de digitale industrie laat zien dat het percentage vrouwen met technische functies in 2023 is gedaald naar 19 procent ten opzichte van 21 procent het jaar daarvoor. Van de deelnemende bedrijven geeft 42 procent aan op het gebied van D&I nog in de beginnersfase te zitten.

De D&I-reis die bedrijven maken is op te delen in grofweg vijf verschillende fases. Deze staan beschreven in het boek ‘The Necessary Journey; making real progress on equity and inclusion’ van Professor Ella F. Washington. Na jaren van onderzoek op dit thema beschrijft Wellington in haar boek hoe bedrijven van een bewust naar ten slotte een daadwerkelijk duurzaam D&I-beleid kunnen groeien.

Groei naar volwassenheid in 5 fases

De groei naar volwassenheid op het gebied van D&I is op te delen in vijf fases:

1. Bewustwordingsfase

Meestal wordt een D&I-traject in werking gezet door kritiek of een schandaal (bijvoorbeeld: iemand met een Marokkaanse achternaam komt niet aan de bak, ondanks de beste vaardigheden en referenties). Of een bedrijf wil zich graag naar buiten toe presenteren als veelkleurig en divers, maar schetst een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Het is hier belangrijk dat leiders een collectieve visie schetsen en focussen op meetbare doelen.

2. Nalevingsfase

In de tweede fase van de D&I-reis gaat het om het voldoen aan de wettelijke diversiteitseisen. Voorbeelden hiervan zijn meer transparantie over gelijke lonen die de EU vanaf 2025 gaat eisen of het in 2023 ingevoerde vrouwenquota voor grote bedrijven. Om hieraan te voldoen kunnen bedrijven diversiteitstrainingen en mentorprogramma’s opzetten. Ook het koppelen van D&I-resultaten aan KPI’s is een handige manier om het proces een slinger te geven. Maar let op: stel doelen die verder gaan dan alleen het naleven van wettelijke eisen, anders blijf je ‘steken’ in fase twee.

3. Tactische fase

In deze fase ga je aan de slag met de D&I doelen door bijvoorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoeken en het aanstellen van D&I-verantwoordelijken binnen je teams (die hier ook betaald tijd in mogen investeren). Hier begin je met aanpassingen aan teams op de werkvloer, maar mist nog een strategische D&I-aanpak die het hele bedrijf aanstuurt. Definieer deze en maak de inspanningen meetbaar in alle teams en door de gehele organisatie.

4. Integratie fase

Deze fase gaat om het volledig integreren van D&I in je bedrijfsactiviteiten- en cultuur. Dus het beleid zowel intern als extern en door alle lagen heen integreren. Hierbij hoort ook het meenemen van de invloed van en impact op publiek en aandeelhouders. In deze fase is D&I dus onderdeel van alle besluitvorming, beleid en uitvoering.

5. Duurzame fase

Een duurzaam en bestendig D&I-beleid is volledig geïntegreerd in de cultuur en activiteiten van een bedrijf – en dus niet meer een losstaand initiatief. Hiervoor is een sterk D&I-team nodig dat meetbare doelen opstelt en bijhoudt en leiders ter verantwoording kan houden als de doelen niet worden gehaald. Een bedrijf in deze volwassen fase is toegewijd aan het constant blijven leren en verbeteren omdat het begrijpt dat D&I een voortdurend proces is. D&I is nu onderdeel van het DNA van een bedrijf en de cultuur is daadwerkelijk inclusief; het omarmt nieuwe perspectieven en iedereen voelt zich thuis en gewaardeerd.

Tips & tricks

Wil je meer tips en tricks om diversiteit en inclusie binnen jouw bedrijf te bevorderen? Lees dan ook eens de best practices waarin andere bedrijven hun kennis en ervaringen delen.

Gerelateerde artikelen

Equalture

13 voordelen van diversiteit op de werkvloer

De 13 vooroordelen van diversiteit, onderbouwd met onderzoek en statistieken door Equalture.
McKinsey & Company

5 bakens van diversiteit, inclusie en gelijkheid

Er gebeurt tegenwoordig zoveel op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkheid dat bedrijven snakken naar heldere en toepasbare inzichten. Daarom formuleerde The Global Parity Alliance vijf concrete bakens voor…
Harvard Business Review

7 manieren om een inclusieve collega te zijn

Een inclusieve werkvloer is altijd in ontwikkeling. Het vereist de steun van iedere werknemer, ongeacht functie en hiërarchische positie, om een plek te creëren waar iedereen het gevoel heeft erbij…