Harvard Business Review

7 manieren om een inclusieve collega te zijn

Een inclusieve werkvloer is altijd in ontwikkeling. Het vereist de steun van iedere werknemer, ongeacht functie en hiërarchische positie, om een plek te creëren waar iedereen het gevoel heeft erbij te horen.

Natuurlijk is het geweldig als een bedrijf een uitgebreid diversiteits- en inclusiviteitsbeleid voert en zo actief werk maakt van een inclusieve werkvloer. Maar ook individuele werknemers kunnen hun steentje bijdragen: wie ervoor kiest om zich op te stellen als inclusieve collega maakt door middel van kleine acties een groot verschil op de lange termijn. Zeker als deze kleine acties veranderen in blijvende gewoontes.

Individuele acties

Twee vooraanstaande experts op het gebied van inclusie stelden een lijst op van zeven manieren waarop werknemers zich inclusief kunnen opstellen en zo bijdragen aan een comfortabele en veilige werkomgeving voor zichzelf en hun collega’s:

1. Benadruk de bijdrage van anderen

Denk na over competente collega’s die over het hoofd worden gezien, spreek je uit over diens werk in vergaderingen en geef diegene de kans om zich uit te spreken.

2. Gebruik je voornaamwoorden

Door bij voorstelrondjes je voornaamwoorden te gebruiken, laat je aan collega’s die het lastig vinden dit te benoemen zien dat ze een medestander hebben.

3. Gebruik genderinclusieve taal

Genderinclusieve taal draagt bij aan inclusiviteit in het algemeen en aan het welzijn van LGBTQ+-collega’s in het bijzonder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘mensen’ in plaats van het alom aanwezige ‘jongens’.

4. Check je vocabulaire

Gebruik geen woorden die mogelijk gevoelig liggen omdat ze oorspronkelijk werden gebruikt om bijvoorbeeld een afkomst of beperking te omschrijven.

5. Vier elkaars feestdagen

Op een werkvloer waar plek is voor iedereen, is er ook plek voor ieders festiviteiten – of dat nu om religieuze of historische feesten of herdenkingen gaat. Elkaar in staat stellen om bij deze dagen stil te staan en samen te vieren, draagt bij aan acceptatie en inclusiviteit.

6. Wees creatief met teamuitjes

Denk na over activiteiten die voor iedereen leuk zijn. ‘s Avonds naar een café gaan kan lastig zijn voor mensen met zorgtaken, mensen die op afstand werken en mensen die geen alcohol drinken.

7. Wees nieuwsgierig

Plan een lunch of koffie met collega’s waar je niet zoveel mee gemeen hebt en vraag hen naar hun leven, zowel op kantoor als thuis. Zo leer je meteen wat zij nodig hebben van jou om je op te stellen als inclusieve collega.

Over het artikel

‘7 Small Ways to Be a More Inclusive Colleague’ werd onderzocht en geschreven door Nikita en Grace Lordan voor Harvard Business Review.

Gerelateerde artikelen

Equalture

13 voordelen van diversiteit op de werkvloer

De 13 vooroordelen van diversiteit, onderbouwd met onderzoek en statistieken door Equalture.
AG Connect

De multiculturele werkvloer

Het aantal internationale collega’s bij Nederlandse techbedrijven groeit hard. Een multiculturele werkvloer brengt uitdagingen met zich mee en vereisen een inclusieve mindset zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.
Harvard Business Review

Diverse teams: psychologisch veilige omgeving voorwaarde om te excelleren

Divers samengestelde teams vaak onderpresteren omdat mensen met verschillende achtergronden botsen. Hoe zorg je voor een psychische veilige omgeving?