McKinsey & Company

5 bakens van diversiteit, inclusie en gelijkheid

Er gebeurt tegenwoordig zoveel op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkheid dat bedrijven snakken naar heldere en toepasbare inzichten. Daarom formuleerde samenwerkingsverband The Global Parity Alliance vijf concrete bakens voor betekenisvolle, duurzame en meetbare vooruitgang.

The Global Parity Alliance is een samenwerking van een industrie-overstijgende groep grote bedrijven die zich inzet voor het bevorderen van diversiteit, inclusie en gelijkheid (DEI). De groep wil leiders uitrusten met concrete ‘best practices’ en zo snelle en schaalbare vooruitgang boeken in het bedrijfsleven. Begin 2023 publiceerde The Global Parity Alliance in samenwerking met het World Economic Forum een uitgebreid rapport met bewezen succesfactoren, concrete voorbeelden van effectieve DEI-initiatieven en inspirerende actiepunten voor werknemers.

5 bakens

Het rapport identificeert onder meer vijf succesfactoren van DEI-initiatieven die betekenisvol, schaalbaar en kwantificeerbaar zijn én duurzame impact hebben:

 1. Genuanceerd begrip van onderliggende oorzaken
  Voordat er überhaupt actie wordt ondernomen, is het belangrijk om een diepgaand begrip op te bouwen van de voor dat bedrijf specifieke uitdagingen en oorzaken van bestaande ongelijkheid en ondervertegenwoordiging. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met degene die hieronder lijden en het analyseren van relevante data.
 2. Een betekenisvolle definitie van succes hanteren
  Na het bepalen van de uitdagingen die het bedrijf aan wil gaan, kunnen duidelijke en meetbare korte- en langetermijndoelen worden opgesteld. Door deze doelen vervolgens te koppelen aan de waarden, missie en zakelijke doelstellingen, creëert het bedrijf momentum en motivatie om iedereen aan boord te krijgen.
 3. Betrokken leiders die verantwoording afleggen
  Door de bedrijfstop te betrekken (en budget uit te trekken), laat een bedrijf zien dat het echt waarde hecht aan DEI. Niet alleen aan het begin van een traject, maar ook juist door gedurende het proces vinger aan de pols te houden en verantwoording af te leggen voor wat er wel (of niet) verandert.
 4. Maatwerk
  DEI vergt geen ‘one size fits all’-aanpak. Plannen en oplossingen moeten zo worden ontworpen dat ze passen bij de uitdagingen van het bedrijf en de omstandigheden van de werknemers.
 5. Bijhouden van vooruitgang en aanpassen waar nodig
  Het meten van de voortgang en de (tussentijdse) resultaten van DEI-initiatieven helpt de verantwoordelijke managers om nog meer inzicht te verkrijgen en de plannen (en het budget) waar nodig aan te scherpen en bij te sturen. Hierdoor zullen de initiatieven nog meer impact en dus meer diversiteit, inclusie en gelijkheid genereren.

Over het artikel

‘Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2023’ werd onderzocht en geschreven door Kweilin Ellingrud, Diana Ellsworth, Stephanie Madner, Raya Musallam, Ishaa Sandh en Lareina Yee voor McKinsey.