Forbes

Neurodiversiteit en innovatie

Neuro-inclusie betekent omstandigheden creëren waarin neurodivergente mensen, met bijvoorbeeld autisme, adhd of dyslexie, kunnen floreren. Dat dit veel innovatie en creativiteit kan opleveren, wordt duidelijk als je de voordelen van neurodiversiteit vergelijkt met een innovatieproces.

Innovativiteit wordt vaak genoemd als sterke kant van neurodiverse werknemers. Om dit beter te kunnen begrijpen, kun je het vergelijken met een innovatieproces met de volgende stappen: het identificeren van een behoefte, verbanden leggen en kennis en focus inzetten.

Een behoefte identificeren

Typische neurodivergente behoeften zijn behoeften met betrekking tot het plannen, organiseren en beheren van tijd.

Willekeurige verbanden leggen

Neurodivergente mensen staan bekend om het leggen van verbanden die anderen niet snel zien. Zij voelen bepaalde relaties intuïtief aan en herkennen niet voor de hand liggende patronen.

Kennis en focus inzetten

Sommige neurodivergente mensen hebben een korte aandachtsspanne, maar daar horen ook momenten van hyperfocus bij. Die hyperfocus kan resulteren in een explosie van kennisvergaring en doorzettingsvermogen om een project af te ronden.

Mens en omgeving

Context is allesbepalend. Neurodivergente creativiteit staat niet los van de omgeving, en sommige omgevingen sluiten nu eenmaal beter aan bij sommige mensen dan anderen. In die zin zijn neurodivergente mensen niet anders dan neurotypische mensen: een topprestatie vindt plaats in wat voor die persoon een topomgeving is.

Innovatie versus menselijke waarde

Natuurlijk draait neurodiversiteit niet alleen om innovatie. Het gaat er bovenal om dat de werkvloer een inclusieve representatie van de maatschappij is en ruimte biedt voor alle neurotypes.

Het Ierse softwarebedrijf Texthelp deed onderzoek naar neurodiversiteit op de werkvloer bij Amerikaanse bedrijven. Bekijk hier het onderzoek met whitepaper.

Over het artikel

‘Neurodiversity And Innovation’ werd onderzocht en geschreven door Nancy Doyle voor Forbes.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Van uitgeteld naar opgewekt

Bullebakbazen, hoge targets en een cultuur van overwerken hebben een enorme impact op de mentale gezondheid en productiviteit van IT-werknemers. We hebben leiders nodig die pro-actief investeren in de mentale…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Whitepaper: Zo verklein je de loonkloof in jouw bedrijf

Hoe werkt de Pay Transparency Directive en wat kun jij als werkgever alvast doen om de loonkloof van je bedrijf aan te pakken? Lees onze whitepaper voor meer informatie en…
Harvard Business Review

Zo betrek je juristen bij diversiteitsbeleid

Als vernieuwend diversiteitsbeleid intern stukloopt bij de juridische afdeling, verliest iedereen. Gelukkig kan het ook anders met vier praktische tips.