Forbes

Neurodiversiteit en innovatie

Neuro-inclusie betekent omstandigheden creëren waarin neurodivergente mensen, met bijvoorbeeld autisme, adhd of dyslexie, kunnen floreren. Dat dit veel innovatie en creativiteit kan opleveren, wordt duidelijk als je de voordelen van neurodiversiteit vergelijkt met een innovatieproces.

Innovativiteit wordt vaak genoemd als sterke kant van neurodiverse werknemers. Om dit beter te kunnen begrijpen, kun je het vergelijken met een innovatieproces met de volgende stappen: het identificeren van een behoefte, verbanden leggen en kennis en focus inzetten.

Een behoefte identificeren

Typische neurodivergente behoeften zijn behoeften met betrekking tot het plannen, organiseren en beheren van tijd.

Willekeurige verbanden leggen

Neurodivergente mensen staan bekend om het leggen van verbanden die anderen niet snel zien. Zij voelen bepaalde relaties intuïtief aan en herkennen niet voor de hand liggende patronen.

Kennis en focus inzetten

Sommige neurodivergente mensen hebben een korte aandachtsspanne, maar daar horen ook momenten van hyperfocus bij. Die hyperfocus kan resulteren in een explosie van kennisvergaring en doorzettingsvermogen om een project af te ronden.

Mens en omgeving

Context is allesbepalend. Neurodivergente creativiteit staat niet los van de omgeving, en sommige omgevingen sluiten nu eenmaal beter aan bij sommige mensen dan anderen. In die zin zijn neurodivergente mensen niet anders dan neurotypische mensen: een topprestatie vindt plaats in wat voor die persoon een topomgeving is.

Innovatie versus menselijke waarde

Natuurlijk draait neurodiversiteit niet alleen om innovatie. Het gaat er bovenal om dat de werkvloer een inclusieve representatie van de maatschappij is en ruimte biedt voor alle neurotypes.

Het Ierse softwarebedrijf Texthelp deed onderzoek naar neurodiversiteit op de werkvloer bij Amerikaanse bedrijven. Bekijk hier het onderzoek met whitepaper.

Over het artikel

‘Neurodiversity And Innovation’ werd onderzocht en geschreven door Nancy Doyle voor Forbes.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

3 manieren waarop mannen gendergelijkheid kunnen bevorderen

Mannen willen vaak wel bijdragen aan het bevorderen van gendergelijkheid op de werkvloer, maar er zijn een aantal belangrijke obstakels die ze tegenhouden. Wat kunnen ze doen om dit aan…
Goldschmeding Foundation

Diversiteit en inclusie op de werkvloer vergroten met SMART doelen

Praktische handleiding om D&I doelstellingen SMART te formulieren. Hiermee vergoot je de kans op succes.
Forbes

Stijgende vooroordelen over vrouwelijke leiders

Uit grootschalig internationaal onderzoek blijkt dat (negatieve) vooroordelen over vrouwelijke leiders groeien. Jongere generaties houden er zelfs minder progressieve opvattingen op na dan hun ouders en grootouders.