Twee jaar Taskforce D&I

De Taskforce Diversiteit en Inclusie (D&I) bestaat nu bijna twee jaar en werkt hard aan het realiseren van een meer diverse en inclusieve digitale sector. Na twee jaar zijn de ambities nog steeds torenhoog, en wordt de focus steeds breder.

De Taskforce D&I werd in 2020 opgericht door branchevereniging NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de opdracht om vier jaar lang bij te dragen aan cultuurverandering in de Nederlandse digitale sector. De initiële doelstelling was ambitieus: in 2030 zou de helft van de IT-werknemers vrouw moeten zijn.

Verbinding leggen

De Taskforce D&I slaat een brug tussen beleid en het bedrijfsleven, zodat bedrijven beter begrijpen hoe ze bepaald beleid kunnen implementeren. Projectleider Yeni Joseph noemt bijvoorbeeld het vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven en de verwachte nieuwe regelgeving rondom salaristransparantie. “Bedrijven moeten snappen hoe ze dat soort beleid moeten implementeren. Wat moet je dan precies gaan rapporteren? En wat kun je zelf met die informatie? Daarvoor zijn we rapportagetools aan het ontwikkelen met SER.”

Er is niet zozeer behoefte aan nog meer nieuwe kennis, maar wel aan een verzamelplek van bestaande kennis: wat speelt er allemaal, wat zeggen de onderzoeken en hoe doen anderen het?

Yeni Joseph, Projectleider, Taskforce D&I

Delen van kennis en ervaring

De Taskforce D&I is ook de plek waar bedrijven kennis en best practices op kunnen doen. Wat werkt er wel of niet en waar boekten andere organisaties succes mee? De Taskforce D&I kijkt ook over de grens en wil meer Europese samenwerking, bijvoorbeeld door de cijfers van EU-landen naast elkaar te leggen en daar weer van te leren. Joseph: “Er is niet zozeer behoefte aan nog meer nieuwe kennis, maar wel aan een verzamelplek van bestaande kennis: wat speelt er allemaal, wat zeggen de onderzoeken en hoe doen anderen het?” Daarom heeft de Taskforce D&I een doorzoekbare kennisbank opgezet met actuele gecureerde content.

Benchmark en werkgroep

Om het huidige landschap goed in kaart te brengen en resultaten te kunnen meten, brengt de Taskforce D&I bovendien een jaarlijkse benchmark uit. Het is de eerste benchmark over dit onderwerp die is gebaseerd op incompany-data en met input van 30.000 werknemers. Joseph: “Een goed begin, maar nog wel maar een fractie van de Nederlandse techsector. Voor de benchmark van 2023 zijn we net met de werving begonnen en hopen we nog meer mensen te bereiken.” Daarnaast organiseert de Taskforce D&I praktische Werkgroepen D&I waarin bedrijven een jaar lang actief aan de slag gaan met diversiteit en inclusie.

Bredere focus, breder speelveld

Bij diversiteit wordt vaak aan genderdiversiteit gedacht, maar de Taskforce D&I wil breder kijken. Diversiteit gaat immers niet alleen over gender, maar ook over culturele achtergrond, geaardheid, leeftijd en neurotypen. Joseph vertelt bovendien dat de Taskforce D&I ook breder wil kijken dan alleen de digitale sector: “We willen verbinding zoeken met andere sectoren waar veel digitale banen zitten, zoals de zorg.” Kortom, genoeg plannen om de komende twee jaar mee te vullen.

Over het artikel

‘Hoe een taskforce diversiteit en inclusie in IT wil stimuleren’ werd onderzocht en geschreven door Eveline Meijer voor AG Connect.

Het laatste nieuws

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.

Alles wat je moet weten over International Women’s Day

Vandaag is het International Women’s Day! Op deze dag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en vragen we wereldwijd aandacht voor gendergelijkheid. Want dat is nog steeds hard nodig.