Taskforce Diversiteit & Inclusie

Zo behoud je vrouwen in de IT: 4 strategieën

Terwijl er meer vrouwen nodig zijn in tech, verlaten vrouwen de sector juist te vaak en dat is onnodig. Met deze vier strategische stappen houden werkgevers in de IT vrouwen aan boord.

Maar liefst 44 procent van alle werknemers in de IT wil investeren in diversiteit op de werkvloer, blijkt uit de Dutch D&I in Digital Benchmark 2022. Dat is hard nodig: er is een schreeuwend tekort aan personeel in de IT-sector. Bovendien is nog maar 21 procent vrouw.

Maar een x-aantal vrouwen aannemen is niet genoeg. Want uit onderzoek blijkt dat juist de IT-sector kampt met een hoge uitstroom van vrouwen. Waarom? Hoewel vrouwen het werk in de ICT interessant en uitdagend vinden nemen zij toch ontslag, omdat ze zich niet welkom en/of gewaardeerd voelen.

Maak de werkvloer dus eerst vrouw-proof, oftwel inclusief. Deze vier strategieën zijn nodig om vrouwen te behouden:

1. Erken de impact van seksisme en (on)bewuste vooroordelen

De IT-sector is nog een echt mannenbolwerk en scoort van alle sectoren het hoogst op het ervaren van seksuele intimidatie (6.9 procent) blijkt uit een onderzoek van VHTO over het behoud van vrouwen in béta, techniek en IT. Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen stress, psychische en fysieke klachten veroorzaken, wat kan leiden tot langdurige uitval of vertrek.
Als vrouwen anders worden behandeld op basis van hun sekse, zijn ze eerder geneigd om de ICT te verlaten. Leidinggevenden die zeggen dat iedereen gelijk is houden het probleem onbedoeld in stand door niet te erkennen dat dit structurele en systemische probleem bestaat.

  • Zorg voor een veilig werkklimaat. Benoem seksisme en (on)bewuste vooroordelen in gendersensitieve trainingen. Haal posters van ontblote vrouwen van de muur en zorg voor een vertrouwenspersoon.

2. Zorg dat vrouwen zich thuis voelen op het werk

Een veelgehoorde klacht van vrouwen die de IT verlaten is dat ze zich niet thuis voelen op de werkvloer. Ze herkennen zich niet in de bedrijfscultuur en vinden weinig aansluiting bij mannelijke collega’s. Dat is niet gek als je kijkt hoe IT-bedrijven zich profileren; foto’s van mannen onder elkaar en met een sterke nadruk op efficiency.

  • Om te zorgen dat vrouwen zich thuis voelen in een organisatie is het goed te focussen op het verminderen van onbewuste vooroordelen op de werkvloer. Denk ook aan het opzetten van een vrouwennetwerk en het belang van vrouwelijke rolmodellen in de schijnwerpers zetten. En praktisch: zorg voor werkkleding in kleinere maten en regel een vrouwentoilet.

3. Creëer een gezonde werk/privé balans voor alle medewerkers

Vrouwen hechten meer dan mannen aan een gezonde balans tussen werk en privé (omdat zij gemiddeld twee keer zoveel zorgtaken hebben naast hun baan). Maar in de ICT is het lastiger om in deeltijd te werken dan in andere sectoren. In 2018 had 79 procent van de werknemers een voltijd contract tegenover 51 procent van de totale beroepsbevolking.

In ‘harde’ ICT-functies als programmeur of cybersecurity is vier dagen werken meestal het absolute minimum. In de IT is het sowieso vaak gebruikelijk om ook buiten de reguliere tijden te werken en lange dagen te maken. Vrouwen ervaren hierdoor te veel druk/stress en verlaten de sector.

  • Biedt als organisatie goede verlofmogelijkheden, kinderopvang en de optie in deeltijd te werken aan. Bonustip: Als je deze voorzieningen ook aanbiedt aan mannen, zorg je er voor dat de zorgtaken eerlijker verdeeld (kunnen) worden en werk je mee aan gendergelijkheid.

4. Werk aan het professioneel zelfvertrouwen van vrouwen

De mate van professioneel zelfvertrouwen is een belangrijke voorspeller voor het blijven of verlaten van de ICT-organisatie. Uit onderzoek van het expertisecentrum Tech Your Future blijkt dat vrouwen in ICT-functies vaak minder professioneel zelfvertrouwen hebben dan mannen in gelijke functies, ook al zijn de prestaties gelijk.

Vrouwen vinden het werk in de ICT inhoudelijk interessant en uitdagend, maar zien de uitdagende taken meestal naar mannen gaan. Tegelijkertijd krijgen vrouwen vaker taken toebedeeld op basis van ‘soft skills’ – notuleren, een kaartje regelen voor een zieke collega etc. Hierdoor raken zij onterecht onzeker over hun technische vaardigheden en verlaten de sector.

  • Steun en support vrouwelijke werknemers en daag hen uit. Zorg dat zij ook worden uitgenodigd voor de maandelijkse borrel en brainstorm en geef haar de ruimte om haar kennis en kunde te etaleren. Zorg voor doorstroommogelijkheden en biedt om-en bijschoolmogelijkheden aan.

Wil jij weten hoe jouw bedrijf scoort op verschillende diversiteitsdoelen en tips en advies ontvangen over D&I in de IT-sector? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Taskforce Diversiteit & Inclusie!

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe bouw je het ‘old boys network’ om naar een inclusieve werkomgeving?

In een masculiene sfeer kunnen vrouwen zich niet altijd thuisvoelen Met als gevolg dat ze vertrekken. Door rekening te houden met de minderheid is het mogelijk de werkomgeving inclusief en…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Een veilige werkcultuur is méér dan een protocol

Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer is één van de grote uitdagingen van deze tijd. Hoe ga je hier als organisatie mee aan de slag?
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie: het belang van rolmodellen

Voorbeelden van succesvolle vrouwen of minderheden die werken bij techbedrijven kunnen zorgen voor een meer diverse instroom. Hoe kun je dit als bedrijf ondersteunen? Bedrijven en experts delen praktische tips…