Deloitte

Women @ Work 2022: A Global Outlook

De tweede editie van het Deloitte-onderzoek Women @ Work 2022, A Global Outlook, geeft unieke kijk in het leven van vrouwen op de werkplek. Het onderzoek laat een zorgwekkende impact op de langere termijn zien, in de vorm van wijdverbreide burn-out-problematiek.

Kansen en uitdagingen

Het afgelopen jaar betekende voor veel bedrijven en werknemers een periode van verandering, met zowel kansen als uitdagingen. Veel werkgevers werkten hard om hun ervaringen uit het eerste corona-jaar af te stemmen op de oude, meer traditionele manieren van werken (inclusief de implementatie van hybride werkmodellen).

Levensbeslissingen

De reacties van 5.000 vrouwen uit 10 landen in Women @ Work 2022 maken duidelijk dat de pandemie nog steeds een zware tol eist van vrouwen: burn-out komt bijvoorbeeld alarmerend vaak voor. Tegelijkertijd hebben veel vrouwen op basis van hun ervaringen tijdens de pandemie carrière- en levensbeslissingen genomen. Sommigen gingen op zoek naar nieuwe, flexibelere manieren van werken; anderen besloten hun werkgever of zelfs de hele arbeidsmarkt te verlaten.

Burn-out alarmerend hoog

Ondanks flexibele werkregelingen rapporteren vrouwen burn-out en stress op alarmerend hoge niveaus. 46% van de vrouwen geeft aan zich burned-out te voelen en ruim de helft van de vrouwen heeft meer stress dan een jaar eerder.

De grote uitval-golf gaat door

Vrouwen zijn vaker op zoek naar een nieuwe baan dan een jaar geleden, en (dreigende) burn-out is daarbij de belangrijkste drijfveer voor bijna 40% van die vrouwen. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen wil in de komende twee jaar opstappen, en slechts 10% denkt langer dan vijf jaar bij de huidige werkgever te blijven.

Hybride werken: verandering mét uitdagingen

Hoewel de hybride manier van werken – mits het goed wordt gedaan – zeker kansen biedt voor werkende vrouwen, creëert het ook het risico van uitsluiting voor degenen die niet fysiek aanwezig zijn. Woman @ Work 2022 laat zien dat 58% van de vrouwen die hybride werken zich buitengesloten voelt van meetings en interactie op de werkvloer.

Meer intimidatie en agressief gedrag

Een meerderheid van de vrouwen (59%) heeft het afgelopen jaar op het werk te maken gehad met intimidatie en/of micro-agressie. Maar liefst 93% denkt dat het rapporteren van dit gedrag gevolgen heeft voor hun carrière en dat hun werkgever geen actie zal ondernemen als zij niet-inclusief gedrag melden.

Inclusieve organisaties hebben concurrentievoordeel

Er is ook goed nieuws. Vrouwen bij inclusieve, ondersteunende bedrijven rapporteren veel hogere niveaus van betrokkenheid, vertrouwen en tevredenheid. Zij hebben positievere ervaringen met hybride werken, ervaren minder burn-out en zijn van plan langer bij hun werkgever te blijven.

De grootste winst

Een betere toekomst is dus mogelijk. En terwijl de strijd om het aantrekken en behouden van talent voortwoedt, zullen de bedrijven die het voortouw nemen bij het creëren van een betere, meer rechtvaardige toekomst, de volgende generatie vrouwelijke leiders aantrekken – en de grootste winst behalen.

Over dit rapport

Dit artikel is een samenvatting van het Deloitte-rapport Women@Work 2022: A Global Outlook. Bron van dit artikel is de website van Deloitte.

Gerelateerde artikelen

Bloomberg

Vraag vrouwen van kleur niet onbetaald te werken aan diversiteit

Gebrek aan diversiteit bij technologiebedrijven is niet alleen door de populatie studenten die kiezen voor computerwetenschappen. De 'pijplijn' is slechts een deel van het probleem.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Werkgroepbijeenkomst #3: Inclusief leiderschap

Een authentieke en inclusieve leider zijn- waarom is dat nodig en wat betekent het precies? Dat vertellen Bas van der Veldt en Caroline Glasbergen.
TechYourFuture, Windesheim en Saxion

Toolbox Gender Include IT

Technisch opgeleide vrouwen verlaten veel sneller het technische werkveld dan hun mannelijke collega’s. Deze Toolbox bied handvatten voor ICT opleidingen en bedrijven.