Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over diversiteit en inclusie? Meld je aan voor onze mailings en krijg nieuwe artikelen direct in je mailbox!

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *

Talent naar de Top

Groei aantal vrouwen op topfuncties in 2020

Uit de Monitor Talent naar de Top 2020 van stichting Talent naar de Top blijkt dat in 2020, ondanks Corona, het gemiddelde aandeel vrouwen in topfuncties is gestegen van 30,1 naar 32% bij organisaties die het Charter Talent naar de Top ondertekenden.

Stichting Talent naar de Top heeft de maatschappelijke doelstelling voor meer divers talent in de (sub)top. Bedrijven die zich bij hen aansluiten en zich via ondertekening van een charter verbinden aan de doelstellingen van de stichting worden jaarlijks gemonitord op de behaalde resultaten door een onafhankelijke commissie. De Monitor Talent naar de Top toont de actuele stand van zaken van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars en beschrijft de inspanningen die zij leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te realiseren.

Resultaten Monitor Talent naar de Top 2020

  • Meer dan de helft (58,3%) van de besturen van charterorganisaties heeft een evenwichtige m/v-verdeling gerealiseerd in de raden van bestuur;
  • 80% van de raden van commissarissen zijn evenwichtig samengesteld;
  • 85,7% van de raden van toezicht heeft een aandeel van minimaal 30% m/v. Dit is gelijk gebleven aan 2019;
  • Geen enkele rvt is in 2020 meer zonder vrouwen.

Een belangrijke aanbeveling van stichting Talent naar de Top richting politiek en koepelorganisaties is dan ook bedrijven te stimuleren gebruik te maken van de evidence based approach van Talent naar de Top bij de implementatie van de nieuwe (quotum)wet. In februari 2021 stemde de Tweede Kamer in met een quotumwet voor beursgenoteerde vennootschappen. Daarmee is het een wettelijke verplichting minimaal 33% vrouwen in de rvc te hebben.

Over het onderzoek

De Monitor Talent naar de Top 2020 toont de actuele stand van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars en beschrijft de inspanningen die deze organisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te realiseren. De monitor voor 2020 is gebaseerd op gegevens van 116 organisaties. Bron van dit artikel is de website van stichting Talent naar de Top. Uitgebreide resultaten uit het onderzoek en de factsheet vind je op hun website.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

Universiteit Utrecht

Nieuw onderzoek legt stereotypering op Nederlandse werkvloer bloot

We stereotyperen onze eigen collega’s minder vaak, maar we hebben wel veel vooroordelen over elkaar. Dat concluderen sociaal psychologen aan de Universiteit Utrecht.
Dell Technologies

De kracht van diversiteit

Het afgelopen jaar stond in het teken van doelgerichte acties, gericht op de aanpak van maatschappelijke issues en het creëren van een dieper gevoel van verbondenheid binnen Dell Technologies. Wat…
Workplace Pride

LGBTIQ+-inclusie in 2022

Steeds meer bedrijven en instellingen houden rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en werken aan diversiteit en inclusie. Onderdeel van deze trend is dat organisaties zich vaker sterk maken voor LGBTIQ+-inclusie, blijkt…