Talent naar de Top

Groei aantal vrouwen op topfuncties in 2020

Uit de Monitor Talent naar de Top 2020 van stichting Talent naar de Top blijkt dat in 2020, ondanks Corona, het gemiddelde aandeel vrouwen in topfuncties is gestegen van 30,1 naar 32% bij organisaties die het Charter Talent naar de Top ondertekenden.

Stichting Talent naar de Top heeft de maatschappelijke doelstelling voor meer divers talent in de (sub)top. Bedrijven die zich bij hen aansluiten en zich via ondertekening van een charter verbinden aan de doelstellingen van de stichting worden jaarlijks gemonitord op de behaalde resultaten door een onafhankelijke commissie. De Monitor Talent naar de Top toont de actuele stand van zaken van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars en beschrijft de inspanningen die zij leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te realiseren.

Resultaten Monitor Talent naar de Top 2020

  • Meer dan de helft (58,3%) van de besturen van charterorganisaties heeft een evenwichtige m/v-verdeling gerealiseerd in de raden van bestuur;
  • 80% van de raden van commissarissen zijn evenwichtig samengesteld;
  • 85,7% van de raden van toezicht heeft een aandeel van minimaal 30% m/v. Dit is gelijk gebleven aan 2019;
  • Geen enkele rvt is in 2020 meer zonder vrouwen.

Een belangrijke aanbeveling van stichting Talent naar de Top richting politiek en koepelorganisaties is dan ook bedrijven te stimuleren gebruik te maken van de evidence based approach van Talent naar de Top bij de implementatie van de nieuwe (quotum)wet. In februari 2021 stemde de Tweede Kamer in met een quotumwet voor beursgenoteerde vennootschappen. Daarmee is het een wettelijke verplichting minimaal 33% vrouwen in de rvc te hebben.

Over het onderzoek

De Monitor Talent naar de Top 2020 toont de actuele stand van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars en beschrijft de inspanningen die deze organisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te realiseren. De monitor voor 2020 is gebaseerd op gegevens van 116 organisaties. Bron van dit artikel is de website van stichting Talent naar de Top. Uitgebreide resultaten uit het onderzoek en de factsheet vind je op hun website.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Leeftijdsdiversiteit: vijf generaties op de werkvloer

Hoe zorg je dat verschillende generaties elkaar niet tegenwerken op de werkvloer, maar juist versterken? Hoog tijd voor generatiemanagement: een frisse en inclusieve blik op leeftijdsdiversiteit.
Euronews

Werknemers eisen meer diversiteit

De afgelopen jaren zijn de wensen en verwachtingen van werknemers flink aangescherpt. Zeker jongere generaties verwachten betrokken werkgevers die actief inzetten op diversiteits- en inclusiebeleid.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Dit was de kick-off van Werkgroep DEI 2024

Hoe werken we samen aan een meer diverse en inclusieve digitale sector? Die vraag stond centraal tijdens de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI en de Taskforce…