Euronews

Werknemers eisen meer diversiteit

De afgelopen jaren zijn de wensen en verwachtingen van werknemers flink aangescherpt. Zeker jongere generaties verwachten betrokken werkgevers die actief inzetten op diversiteits- en inclusiebeleid.

Onderzoeks- en adviesbureau Gallup vroeg meer dan 13.000 werknemers wat voor hen het meest belangrijk is bij het accepteren van een baan bij een nieuwe werkgever. Maar liefst 42% van de ondervraagden antwoordde het belangrijk te vinden dat een organisatie divers en inclusief is. Experts duiden deze roep om diversiteit en inclusie als een duidelijk gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Black Lives Matter-beweging.

Jongeren eisen betrokkenheid

Juist de jongere generaties werknemers verwachten dat werkgevers betrokken zijn en actief beleid voeren rondom diversiteit, gelijkheid en inclusie. Aangezien jongere generaties een steeds groter deel van het personeelsbestand zullen vormen – 75% van de werknemers in 2025 zal een millennial zijn – moeten werkgevers aan de bak.

Private sector aan zet

In 2022 waarschuwden deelnemers aan het World Economic Forum in Davos al dat werkgevers in een bijzondere positie zijn om het voortouw te nemen. Zij signaleerden dat de burgerbeweging tegen discriminatie vaart aan het verliezen is en de vooruitgang van LGBTQ+-rechten iets blijft waar op internationaal niveau veel politieke verdeeldheid tussen landen over bestaat. In dit speelveld kan de private sector een sleutelpositie innemen als het aankomt op het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Geen altruïsme

Inzetten op diversiteit en inclusie is niet alleen moreel juist, maar ook financieel winstgevend. Onderzoeksbureau Workbuzz publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat diversiteit aan de top sterk gerelateerd is met de winstgevendheid van een bedrijf. Andere opvallende bevindingen: inclusieve leiders kunnen de prestaties van hun team met 17% verhogen en de onderlinge samenwerking met 29%. Bij bedrijven die opkomen voor de belangen van mensen met een beperking groeit de omzet bovendien 2,9 keer zo snel, en de winst 4,1 keer zo snel dan bij de concurrenten.

Over het artikel

‘More employees are demanding diversity at work. Where do European companies stand?’ werd onderzocht en geschreven door Kristie McDermott in opdracht van Euronews.

Gerelateerde artikelen

PQR
Frontrunner

Social return: diversiteit op de werkvloer

Met Social Return wil PQR mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven binnen de organisatie. Dit zorgt voor een diversere werkvloer en een betere afspiegeling van de samenleving.
Dell Technologies

De kracht van diversiteit

Het afgelopen jaar stond in het teken van doelgerichte acties, gericht op de aanpak van maatschappelijke issues en het creëren van een dieper gevoel van verbondenheid binnen Dell Technologies. Wat…
NRC

Bonus voor voltijd werk gaat niet alle vrouwen motiveren

Vrouwen die minder gaan werken als ze kinderen krijgen, blijven dat vaak zo doen. Ook als de kinderen ouder en zelfstandiger zijn. Het beleid om deze groep vrouwen te stimuleren…