Bonus voor voltijd werk gaat niet alle vrouwen motiveren

Vrouwen die minder gaan werken als ze kinderen krijgen, blijven dat vaak zo doen. Ook als de kinderen ouder en zelfstandiger zijn. Het beleid om deze groep vrouwen te stimuleren meer te gaan werken ontbreekt. Het uitkeren van een bonus heeft bij een deel geen effect.

Uit een onlangs verschenen onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de arbeidsparticipatie van vrouwen blijkt dat een ‘voltijdsbonus’ bij oudere moeders die nu deeltijd werken geen effect heeft. Geld is namelijk niet de enige stimulans.

Beleid vanuit kabinet

In plaats van extra geld geven zou het kabinet moeten werken aan andere beleidsmaatregelen, zoals betere levensloopbaanbegeleiding. Nu is het vooral gericht op regelingen voor moeders met jonge kinderen, zoals verlofregelingen en kinderopvang. Als er een duidelijk beleid komt, dan is er een groot arbeidspotentieel. Van alle landen werken namelijk Nederlandse vrouwen het meest in deeltijd. Dit biedt ook kansen voor meer vrouwen in leidinggevende posities.

Breed maatschappelijk debat

Twee op de drie vrouwen werken nadat ze kinderen hebben gekregen minder dan ze deden voor die tijd. Volgens het SCP komt dat door een bepaalde cultuur die heerst in Nederland, waarbij het vooral de vrouwen zijn die minder gaan werken als er kinderen komen. Er is een bepaalde vanzelfsprekendheid en dat moet door ander beleid doorbroken worden. Ook moet er een breed maatschappelijk debat komen over de vraag hoe we werk en zorg in de toekomst willen organiseren, aldus het SCP. Want zorgen voor de kinderen, volledig werken, vrijwilliger zijn én mantelzorgen is niet haalbaar.

Over het artikel

Dit artikel verscheen in september 2022 in NRC en is geschreven door Chris Hensen.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Zo betrek je juristen bij diversiteitsbeleid

Als vernieuwend diversiteitsbeleid intern stukloopt bij de juridische afdeling, verliest iedereen. Gelukkig kan het ook anders met vier praktische tips.
Harvard Business Review

Wat kun je doen als je inspanningen om inclusief te zijn mislukken?

Het is moeilijk om altijd de juiste woorden te vinden. HR-deskundige geeft tips om inclusief te zijn en onrechtvaardigheid te vermijden.
Harvard Business Review

Inclusief… of alleen divers?

Besturen worden steeds diverser, maar alleen de aanwezigheid van meer vrouwen en mensen van verschillende culturele achtergronden maakt een bestuur niet automatisch inclusief. Daarom stelden onderzoekers vijf strategieën op om…