Accenture

Accenture zet zich in voor gelijkheid: 50/50 in 2025

Accenture gelooft in de kracht van teams met diversiteit die creatiever en innovatiever zijn en daardoor betere resultaten boeken. Met ruim 500.000 medewerkers hebben we ons ten doel gesteld dat onze workforce in 2025 voor de helft bestaat uit mannen en de helft uit vrouwen. Een datagedreven aanpak vormt de kern van wat we doen en helpt ons te meten waar we staan door middel van specifieke KPI’s en te identificeren welke interventies ons zullen helpen deze ambitie te realiseren. Een duidelijke ambitie uitspreken is een belangrijke stap op de weg naar verandering. Je bereikt daar echter nog geen cultuur van gelijkheid mee. Drie elementen helpen ons die verandering aan te jagen:

1. Diversiteit begint aan de top

Het moet heel duidelijk zijn: wij vinden gelijkheid belangrijk. Net als andere prioriteiten moet de keuze voor inclusie en diversiteit ingebed zijn in de bedrijfsstrategie. Dit begint aan de top. Aan die top is een gelijkwaardige verdeling van rollen tussen mannen en vrouwen van belang.

Om te zorgen dat we op alle niveaus diverser worden, selecteren we gericht voor een divers personeelsbestand. Een actie die we ondernomen hebben, is het samenstellen van selectiecommissies met meer diversiteit voor de aanname van nieuwe werknemers. In zo’n commissie zitten mannen en vrouwen, maar ook medewerkers met een migratieachtergrond of leden van de LHBT-gemeenschap. Het idee hierachter is dat als je een gemêleerde groep laat selecteren, er een diverse selectie uitkomt.

2. Zorg voor een open cultuur

Voor het aantrekken en behouden van onder andere vrouwelijk talent is een open cultuur cruciaal. Werknemers moeten zichzelf kunnen zijn en zich uit durven spreken. Dat vraagt om een omgeving waar mensen zich erkend en veilig voelen. Om de 50/50-ambitie te bereiken, werken we actief aan het veranderen van de cultuur en creëren we processen die gelijkheid ondersteunen, zoals:

flexibele werkschema’s – en het goede voorbeeld geven;
persoonlijke ontwikkelingsplannen en mentorschappen om te groeien als leider.
De verandering naar gelijkheid zit bijvoorbeeld in het aanstellen van mentoren die gekoppeld worden aan groepjes werknemers. Hierdoor zijn we beter in staat direct contact te hebben, informeel in te kunnen checken en signalen op te vangen wanneer het bijvoorbeeld met een collega niet goed gaat. Hier kunnen we dan direct op inspelen.

Daarnaast hebben we vertrouwenspersonen, zodat werknemers eventueel anoniem zaken kunnen aangeven. Voor ons is het van belang dat mensen zich durven uit te spreken, als het maar boven water komt. In de huidige coronatijd geven we hier nog meer aandacht aan, want in de virtuele wereld is de afstand groter. Kortom: we zetten actief in op het bouwen van een open cultuur.

Een ander voorbeeld is het creëren van de mindset ‘you don’t have to be a techie to be in technology’. Deze gedachte hebben we meegenomen in ons wervingsbeleid en heeft geresulteerd in het aannemen van meer vrouwen met een andere opleiding of carrière.

3. Stimuleer werknemers

Een inclusieve en diverse organisatie is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van eenieder. Daarom is het van belang dat werknemers ook zelf aan de slag gaan met diversiteit, bijvoorbeeld door trainingen te volgen op het gebied van emotionele intelligentie. Werknemers ontdekken hierdoor of er onbewuste belemmeringen in de eigen denkwijze zit. Door nieuwe inzichten op te doen en deze te testen, maakt men bewustere keuzes.

Ook faciliteren we communities – zoals Woman in Tech maar ook Cross Culture en LGBT+ – en bieden we een plek om ervaringen met andere collega’s te delen. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, lekker in zijn of haar vel zit en zich zo optimaal kan ontplooien.

Over Accenture

Accenture is een wereldwijd bedrijf in de zakelijke dienstverlening, met toonaangevende expertise op het gebied van digital, cloud en security. Met een combinatie van ongeëvenaarde ervaring en gespecialiseerde mogelijkheden in meer dan veertig sectoren, bieden we diensten op het vlak van strategie en consulting, technologie en interactieve en operationele dienstverlening. Al deze diensten worden ondersteund door ’s werelds grootste netwerk van Advanced Technology- en Intelligent Operations-centra. Onze 537.000 medewerkers komen elke dag tegemoet aan de belofte van technologie en menselijke vindingrijkheid – en bedienen klanten in meer dan 120 landen. We omarmen de kracht van verandering om waarde en gedeeld succes te creëren voor onze klanten, werknemers, aandeelhouders, partners en communities.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie: meten is weten

Waarom is het meetbaar maken van D&I belangrijk voor een succesvol diversiteitsbeleid en hoe pak je dit aan? We delen praktische tips en best practices.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Taskforce Diversiteit & Inclusie: 10 lessons learned

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de digitale sector diverser en inclusiever kan worden gemaakt. Dit artikel maakt de balans op: hoe maak…
Salesforce

Equality Groups: Gelijkwaardheid voor iedereen

Gelijkheid is een kernwaarde binnen Salesforce. Bedrijven zijn een krachtig platform om gelijkwaardigheid voor iedereen te creëren en te promoten.