Salesforce

Equality Groups: Gelijkwaardheid voor iedereen

Gelijkheid is een kernwaarde binnen Salesforce en we geloven dat bedrijven een krachtig platform zijn om gelijkwaardigheid voor iedereen te creëren en promoten. Het is niet alleen het juiste om te doen maar ook het slimme. Meer diversiteit zorgt voor meer innovatie, sterkere connecties met klanten en uiteindelijk voor het worden van een beter bedrijf.

Bij Salesforce richt het Team of Equality samen met Tony Prophet de ‘Chief Equality and Recruiting Officer’, zich op het wereldwijde recruitmentproces. Zij proberen door met een inclusieve blik naar dit proces te kijken de diversiteit, gelijkheid en exclusiviteit te vergroten. De best practice van Salesforce is gericht op het creëren van een werkplek die overeenkomt met de maatschappij. Om dit doel te bereiken wordt er gefocust op het vergroten van de bereikbaarheid, behoud, gevoel van thuis voelen en eerlijkheid in elk moment van de werknemer. Op deze manier wordt er gestreefd naar een werkplek die de verscheidenheid van de samenleving weerspiegelt en waar iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Er is altijd meer werk te doen, maar samen kunnen we een eerlijke werkplek maken voor iedereen.

Equality Groups

Binnen Salesforce zijn er ‘Equality groups’, deze groepen worden geleid door werknemers en geven support aan de onder gerepresenteerde gemeenschappen. Alle ‘Equality groups’ staan hier vermeld op de website. Deze groepen blijven groeien en inmiddels is 1 op de 2 werknemers actief binnen zo’n groep. Daarnaast is BOLDforce, de zwarte ERG van Salesforce, in omvang dit jaar met meer dan 130% gestegen! Binnen het bedrijf horen we dat het leiden van een werknemers Resource Groep kan voelen als een tweede baan. De enorme waarde van deze groepen en de enorme vrijwillige inzet van de werknemers wordt niet over het hoofd gezien. Daarom hebben de leiders van de verschillende groepen vorig jaar nieuwe erkenning en vergoeding gekregen:

 • The EMEA Equality Leader Program
  Dit programma is er op gericht om werknemers van Salesforce van leiderschap- en ontwikkelingstrainingen te voorzien. In eerste instantie was het programma voornamelijk bedoeld voor Managers maar in 2020 was het programma uitgebreid als bedankje voor alle werknemers die zich hadden ingezet als leiders van de verschillende Equality Groups
 • Women’s Network
  Dit netwerk focust zich op het versterken van de vooruitgang van de vrouwen binnen Salesforce bij elke stap die ze maken. Dit is de grootste groep binnen de Equality Groups en vele bedrijf brede programma’s zijn afkomstig van dit netwerk. Van deze programma’s is het ‘Woman Aiming Higher’ initiatief zeker een mooi voorbeeld. Dit programma identificeert vrouwelijk talent en probeert door extra begeleiding deze vrouwen toe te laten treden tot senior leiderschap teams.

Naast de ‘Equality Groups’ doet Salesforce meer om een werkplek te creëren die overeenkomst met de samenleving:

 • Uniting Equality and Recruiting
  Recruiting moet op een eerlijke manier gebeuren en door hier te beginnen met gelijkheid wordt de werknemers levenscirkel op een eerlijke manier begonnen.
 • Supporting Retention and Belonging
  Er is een nieuwe ‘Racial Equality Ally’ training geïntroduceerd om leiders en werknemers te helpen met het afbreken van vooroordelen, het zien van microagressies en voeren van moedige gesprekken.
 • Increasing Acces to Opportunities
  • Maandelijks vrouwen netwerk partner & eco systemen ontmoetingsplekken
  • Vrouwen empowerment toolbox.
 • Adopting Inclusive Practice
  Om te verzekeren dat iedereen de zelfde toegang heeft tot kansen en zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt, proberen we een eerlijk, onpartijdig en inclusief bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Dit omhelst het empoweren van onze werknemers door middel van inclusieve Business practices van Trailhead en persoonlijke trainingen.
 • Investing in Equal Pay
  Iedereen moet hetzelfde verdienen als ieand anders die hetzelfde werk levert. Salaris wordt jaarlijks geanalyseerd om eventuele gaten tussen geslacht te detecteren. In 2020 heeft 7% van de werknemers door deze analyse een hoger salaris gekregen.
 • Using Monthly Scoreboard to Increase Accountability
  De Senior leiders krijgen een maandelijkse update met details over hun personeelsbestand. Bij deze data wordt onder meer gekeken naar het in dienst nemen, natuurlijk verloop en promoties op basis van geslacht (Wereldwijs)en ras/afkomst (V.S.)
 • Advocate for diversity in tech
  Door onder andere het meedoen in de werkgroep Diversiteit en Inclusie van NLdigital wordt het doel gepromoot om meer vrouwen in de ICT-sector te krijgen.
 • Growing diverse future leaders
  • Apprenticeships
   Met apprenticeships moeten zoveel mogelijk jonge en diverse talenten worden aangetrokken van onder gepresenteerde gemeenschappen bij Salesforce.
  • Future Force
   Door nauw samen te werken met universiteiten kan toekomstig talent al vroeg worden opgevallen.

Al deze initiatieven nemen niet weg dat er nog significant werk gedaan moet worden maar de toekomst met optimisme tegemoet gegaan kan worden. Door als bedrijf te blijven werken aan gelijkheid binnen elke stap van de werknemers ervaringen blijven we de gelijkheid binnen het bedrijf vergroten.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Neurodiversiteit en discriminatie op de werkvloer

Mensen met een neurodivergent brein worden als ‘anders’ beschouwd, en dat brengt onwetendheid, vooroordelen en discriminatie met zich mee. De oplossing? Een echt inclusieve werkvloer waarin ieder individu tot zijn…
Kyndryl
Frontrunner

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij Kyndryl

Kyndryl groeit niet alleen als bedrijf en merk, maar ook op het gebied van D&I. Paul Creemer vertelt waarom het belangrijk is jezelf te kunnen zijn en over de kracht…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

It’s a wrap: terugblik tweede editie Werkgroep D&I

De tweede editie van de Werkgroep Diversiteit & Inclusie van de Taskforce D&I is afgerond. We blikken met de deelnemers terug op de geleerde lessen.