Workplace Pride

LGBTIQ+-inclusie in 2022

Steeds meer bedrijven en instellingen maken serieus werk van hun cultuur en dynamiek op de werkvloer. Ze houden rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en werken aan diversiteit en inclusie. Onderdeel van deze trend is dat organisaties zich vaker sterk maken voor LGBTIQ+-inclusie, blijkt uit cijfers van Workplace Pride.

Uit de jaarlijkse Global Benchmark van non-profitorganisatie Workplace Pride blijkt dat LGBTIQ+-inclusie steeds hoger op de zakelijke agenda staat. De Global Benchmark is een internationaal meetinstrument voor LGBTIQ+-inclusie waar steeds meer bedrijven en instellingen aan meewerken. Deelnemers ontvangen jaarlijks een rapport over hun LGBTIQ+-beleid en -inspanningen, en krijgen praktische tips en aanbevelingen. Naar aanleiding van de resultaten roept Workplace Pride ‘Advocates’ uit – organisaties die 90% en hoger scoren – en publiceert een ranglijst van de organisaties die het afgelopen jaar de grootste verbetering hebben laten zien. Terugblikkend op 2022 signaleert Workplace Pride een grote verandering in hoe werkgevers in de nasleep van de pandemie en naar aanleiding van een veranderend maatschappelijk bewustzijn naar hun bedrijfscultuur kijken.

Lijstaanvoerders en stijgers

Bedrijven die het afgelopen jaar hoger dan 90% scoorden op de Global Benchmark zijn onder meer Sodexo, PwC Netherlands, IBM en Accenture. In de categorie daaronder, ‘Ambassadors’ noemt Workplace Pride hen, staan bedrijven die tussen de 70% en 90% scoorden. Dat zijn onder meer Unilever, Palo Alto Networks, Deloitte en Arcadis. De drie bedrijven die (nog) niet in de top staan maar wel de grootste vooruitgang boekten vergeleken met hun score in 2021 zijn Lenovo EMEA, International Flavors and Fragrances en De Nederlandsche Bank. Workplace Pride benadrukt dat bedrijven die deelnemen aan de Global Benchmark niet alleen een culturele verandering op de werkvloer teweeg kunnen brengen, maar ook invloed uitoefenen op de overheden en communities in de landen waar zij actief zijn.

Over het artikel

‘Workplace Pride’s Global Benchmark’ werd onderzocht en geschreven door Workplace Pride.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Het vrouwenquotum doet het glazen plafond kraken

Sinds 1 januari 2022 is het Nederlandse vrouwenquotum van kracht; beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal een derde van de raad van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen.
Euronews

Werknemers eisen meer diversiteit

De afgelopen jaren zijn de wensen en verwachtingen van werknemers flink aangescherpt. Zeker jongere generaties verwachten betrokken werkgevers die actief inzetten op diversiteits- en inclusiebeleid.
Kyndryl

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij Kyndryl

Kyndryl groeit niet alleen als bedrijf en merk, maar ook op het gebied van D&I. Paul Creemer vertelt waarom het belangrijk is jezelf te kunnen zijn en over de kracht…