AG Connect

De multiculturele werkvloer

Het aantal internationale collega’s bij Nederlandse techbedrijven groeit hard. Verschillende talen en culturen op één werkvloer, brengen uitdagingen met zich mee en vereisen een inclusieve mindset zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

De afgelopen jaren is het aantal internationale werknemers bij Nederlandse techbedrijven en IT-afdelingen flink toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er in 2021 zelfs 60% meer kennismigranten naar Nederland dan het jaar ervoor, met India en China als belangrijkste landen van herkomst. Deskundigen denken dat het percentage (tech)bedrijven dat internationaal werft in de toekomst alleen nog maar zal groeien.

Botsingen en misverstanden

Voor bedrijven die hard groeien en niet vanaf het begin hebben nagedacht over een inclusieve werkcultuur, kan het aannemen van internationaal kennistalent een aantal uitdagingen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse voertaal, de taal waarin belangrijke bedrijfsdocumenten zijn opgesteld of hoe de befaamde Nederlandse directheid kan botsen met mensen met een andere culturele achtergrond en tot misverstanden kan leiden. Dit kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor buitenlandse werknemers zich niet op hun plek voelen en na een korte periode weer vertrekken. Het is daarom ontzettend belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze verschillen en ervoor zorgen dat iedereen zich begrepen en gerespecteerd voelt. Er zijn legio trainingen en interculturele coaches voorhanden om een helpende hand te bieden bij een multiculturele werkvloer.

Tips en stappen

Sacha Martina, co-founder van adviesbureau Your Talent Agency, noemt een paar concrete tips voor bedrijven met een internationale mix aan werknemers. Zij raadt bijvoorbeeld met klem aan om niet steeds stereotypes over andere culturen te benoemen, ook niet als grapje. Qua vrije dagen adviseert zij niet per se vast te houden aan de Nederlandse feestdagen, maar werknemers een aantal individueel in te vullen ‘happy days’ te geven; feestdagen die zij door het jaar kunnen opnemen wanneer zij iets te vieren hebben. Ook waarschuwt ze dat Nederlandse gebruiken zoals smalltalk over je weekend en vrijdagmiddagborrels niet voor iedereen bekend terrein zijn. Het belangrijkste is om als bedrijf, groot of klein, het creëren van een inclusieve werkcultuur serieus te nemen. Van de ene op de andere dag alles 180 graden omgooien is lastig, maar ook kleine stappen richting inclusiviteit en de erkenning en acceptatie van onderlinge verschillen maken vaak al een groot verschil.

Over het artikel

‘Zo ga je om met meerdere culturen op de werkvloer’ werd onderzocht en geschreven door Sjoerd Hartholt voor AG Connect.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe creëer je een familievriendelijke bedrijfscultuur?

Hoe kan de overwegend mannelijke en witte digitale sector diverser en inclusiever worden? In dit artikel: het creëren van een familievriendelijke bedrijfscultuur. Succesvolle techbedrijven delen praktische tips en best practices.
MT/Sprout

Micro-interventie bij micro-agressie

Micro-agressie is een wijdverspreid fenomeen op de werkvloer, maar blijft vaak onder de radar. De oplossing ligt in een combinatie van inclusief werkgeverschap en micro-interventies.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Van uitgeteld naar opgewekt

Bullebakbazen, hoge targets en een cultuur van overwerken hebben een enorme impact op de mentale gezondheid en productiviteit van IT-werknemers. We hebben leiders nodig die pro-actief investeren in de mentale…