AG Connect

De multiculturele werkvloer

Het aantal internationale collega’s bij Nederlandse techbedrijven groeit hard. Verschillende talen en culturen op één werkvloer, brengen uitdagingen met zich mee en vereisen een inclusieve mindset zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

De afgelopen jaren is het aantal internationale werknemers bij Nederlandse techbedrijven en IT-afdelingen flink toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er in 2021 zelfs 60% meer kennismigranten naar Nederland dan het jaar ervoor, met India en China als belangrijkste landen van herkomst. Deskundigen denken dat het percentage (tech)bedrijven dat internationaal werft in de toekomst alleen nog maar zal groeien.

Botsingen en misverstanden

Voor bedrijven die hard groeien en niet vanaf het begin hebben nagedacht over een inclusieve werkcultuur, kan het aannemen van internationaal kennistalent een aantal uitdagingen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse voertaal, de taal waarin belangrijke bedrijfsdocumenten zijn opgesteld of hoe de befaamde Nederlandse directheid kan botsen met mensen met een andere culturele achtergrond en tot misverstanden kan leiden. Dit kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor buitenlandse werknemers zich niet op hun plek voelen en na een korte periode weer vertrekken. Het is daarom ontzettend belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze verschillen en ervoor zorgen dat iedereen zich begrepen en gerespecteerd voelt. Er zijn legio trainingen en interculturele coaches voorhanden om een helpende hand te bieden bij een multiculturele werkvloer.

Tips en stappen

Sacha Martina, co-founder van adviesbureau Your Talent Agency, noemt een paar concrete tips voor bedrijven met een internationale mix aan werknemers. Zij raadt bijvoorbeeld met klem aan om niet steeds stereotypes over andere culturen te benoemen, ook niet als grapje. Qua vrije dagen adviseert zij niet per se vast te houden aan de Nederlandse feestdagen, maar werknemers een aantal individueel in te vullen ‘happy days’ te geven; feestdagen die zij door het jaar kunnen opnemen wanneer zij iets te vieren hebben. Ook waarschuwt ze dat Nederlandse gebruiken zoals smalltalk over je weekend en vrijdagmiddagborrels niet voor iedereen bekend terrein zijn. Het belangrijkste is om als bedrijf, groot of klein, het creëren van een inclusieve werkcultuur serieus te nemen. Van de ene op de andere dag alles 180 graden omgooien is lastig, maar ook kleine stappen richting inclusiviteit en de erkenning en acceptatie van onderlinge verschillen maken vaak al een groot verschil.

Over het artikel

‘Zo ga je om met meerdere culturen op de werkvloer’ werd onderzocht en geschreven door Sjoerd Hartholt voor AG Connect.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Inclusieve patronen inbouwen

Een inclusieve werkomgeving valt en staat met het gedrag van werknemers. Daarom pleiten twee ervaren leiderschapscoaches voor het inbouwen van inclusieve gewoontes op teamniveau.
MT/Sprout

We slaan door in politieke correctheid: diversiteit gaat over álle mensen

Diversiteit gaat over meer dan alleen de zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Volgens strateeg Kirsten de Roo kun je beter kijken naar de kwaliteiten, zodat er ruimte voor…
FD

Werkt een vrouwenquotum? Een gesprek tussen politicoloog en hoogleraar

Het FD ging in gesprek met Julia Wouters en Barbara Baarsma. Hoe denken zij over het vrouwenquotum en werkt dit volgens hen?