Raad keurt EU-wetgeving goed voor genderevenwicht in top bedrijven

Er moet een gelijkmatigere vertegenwoordiging komen van mannen en vrouwen in de raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde bedrijven. De Europese Raad heeft hiervoor een EU-wetgeving goedgekeurd.

Richtlijn Women on Company Board

In 2026 moet volgens de richtlijn minstens 40 procent van de functies van raden van commissarissen in beursgenoteerde bedrijven worden ingevuld door leden van het ondervertegenwoordigde geslacht. Bedrijven moeten jaarlijks rapporteren over de samenstelling van de top en hoe ze hun doelstelling gaan bereiken.

Ingroeiquotum en streefcijferregeling

In Nederland geldt vanaf 1 januari 2022 de wet ‘Evenwichtiger maken van de verhouding van mannen en vrouwen in de raad van commissarissen en raad van bestuur’. Dit bestaat uit:

  • Ingroeiquotum (nieuwe benoeming moet bijdragen aan gelijkere man-vrouwverhouding) voor beursgenoteerde bedrijven in NL (ongeveer 100).
  • Streefcijferregeling en transparantieverplichting voor de ‘grote’ vennootschappen in NL (5000).

Uitzonderingsclausule

Er is binnen de richtlijn ‘Women on Company Boards’ een uitzonderingsclausule, waarin lidstaten de ruimte krijgen om vergelijkbare wetgeving te behouden (als die maatregelen net zo effectief zijn) en zo de EU-richtlijn kunnen opschorten. Als ze maar hetzelfde doel nastreven: het evenwichtiger maken van de man-vrouwverhouding in de top van bedrijven. Wil Nederland zich beroepen op de uitzonderingsbepaling, dan moeten ze dit aangeven binnen de implementatietermijn van twee jaar (na publicatie van de richtlijn).

Over dit artikel

Dit artikel is op 19 oktober 2022 verschenen op de website van de SER (Sociaal-Economische Raad).

Gerelateerde artikelen

Universiteit Utrecht

Nieuw onderzoek legt stereotypering op Nederlandse werkvloer bloot

We stereotyperen onze eigen collega’s minder vaak, maar we hebben wel veel vooroordelen over elkaar. Dat concluderen sociaal psychologen aan de Universiteit Utrecht.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie: het belang van (mannelijke) bondgenoten

In dit artikel bespreken we het creëren van betrokkenheid bij D&I door de hele organisatie – ook bij mannelijke en witte collega’s. Succesvolle techbedrijven en experts delen praktische tips en…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Taskforce Diversiteit & Inclusie: 10 lessons learned

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de digitale sector diverser en inclusiever kan worden gemaakt. Dit artikel maakt de balans op: hoe maak…