PQR
Frontrunner Frontrunner

Social return: diversiteit op de werkvloer

Diversiteit betekent meer creativiteit, is goed voor de persoonlijke ontwikkeling, zorgt voor meer kennis en ervaring, wat uiteindelijk allemaal bijdraagt aan een hogere omzet. Diverse teams bieden allemaal een eigen kijk op zaken en manier van werken. Medewerkers vormen zo een sterk collectief dat in staat is om op verschillende manieren met dezelfde situatie om te gaan. Daarnaast is een werkvloer die meer divers is een betere afspiegeling van de samenleving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor PQR een belangrijke manier om als bedrijf mee te doen op weg naar een nieuwe economie. Binnen PQR zijn we er van overtuigd dat ondernemers moeten vernieuwen om mee te kunnen blijven doen binnen de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormt PQR een beweging waar zorg wordt gedragen voor People, Planet en Profit. Binnen het verantwoord ondernemen valt ook Social Return.

Social Return

Het streven naar continuïteit is veel breder dan het alleen financieel borgen van de onderneming. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in de huidige tijd een vanzelfsprekendheid. Dat doen we op verschillende manieren waaronder een deel van de PQR winst afdragen aan een PQR fonds, waarmee initiatieven worden ondersteund welke het leven van zieke en gehandicapte kinderen en volwassenen worden ondersteund. We bestellen onze bloemen en onze koffie bij een maatschappelijk verantwoorde organisatie die voor een groot deel bestaat uit de doelgroep Social Return.

De doelgroep Social Return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 1,3 miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder (kunnen) vallen. Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep voor Social Return. Deze mensen kunnen om verschillende reden (kort) thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld door faillissement van de werkgever, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, een sabbatical, tijdelijk mantelzorger voor een familielid, privé-omstandigheden, geen passende (hoge) opleiding, etc. Je kunt je voorstellen dat daar een veelvoud aan kwaliteiten bij zit. Wat ze delen is dat ze allemaal zeer gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan!

Talent

Bij PQR geloven wij in het feit dat iedereen talenten heeft. Met iedereen bedoelen we ook echt iedereen, Ook de doelgroep die behoren tot Social Return. Het is aan PQR om er voor te zorgen dat we deze talenten boven water halen. Wie zijn/haar talenten niet kent en wie zijn/haar talenten niet ziet, kan zich niet ontplooien. Wie zijn/haar talenten kent, kent zijn/haar sterke kanten en staat steviger in zijn of haar schoenen. Voelt zich krachtiger en sterker, heeft meer zelfvertrouwen en energie. Richten op waar je goed in bent, op je intrinsieke motivatie, op je ontwikkeling gaat een stuk sneller en het levert ook nog eens betere resultaten op.

Inmiddels hebben we binnen PQR 3 collega’s met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst in verschillende rollen, waarbij we echt hebben gekeken naar de persoon en de persoon achter de persoon, zijn/haar talenten en hoe we deze talenten binnen PQR het beste tot zijn of haar recht kunnen laten komen. Hierbij denken we dus niet vanuit een vacature, maar hebben we het aanname- en selectieproces juist omgedraaid en zijn we uit gegaan van de mens en creëren we daar passende werkzaamheden bij. Vervolgens bieden we hen een zachte landing en goede begeleiding door middel van opleiding en intensieve coaching on the job. Op deze manier zetten wij bij PQR de mens centraal en laten we onze collega’s werkzaamheden verrichten die passend zijn, waar ze blij van worden, waar ze goed in zijn en worden collega’s duurzaam inzetbaar.

De aanleiding om met Social Return te beginnen heeft te maken met het feit dat we veel klanten binnen overheid hebben die voorwaarden stellen bij inkoop-en aanbestedingstrajecten. Aan PQR als leverancier vragen zij ons om direct en indirect een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Zo krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan.

Doelen

Om te beginnen met Social Return is het belangrijk dat we ons binnen PQR eerst hebben afgevraagd wat onze belangrijkste doelen zijn en wat de reden is om ons als bedrijf hiermee bezig te gaan houden. De vraag die je jezelf vervolgens moet stellen is op welke wijze je een bijdrage wil leveren. Er zijn immers tal van mogelijkheden om iets te betekenen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bedenk dat Social Return altijd maatwerk is en dat het heel belangrijk is dat je hiervoor een breed draagvlak hebt en het belegt is bij 1 afdeling met duidelijke doelstellingen.

Tot slot is het goed om te analyseren wat de belangrijkste (positieve) lessen zijn van dit programma. Social Return heeft ons als bedrijf veel gebracht. Als organisatie hebben we echt het idee dat we waarde kunnen toevoegen, dat we maatschappelijk betrokken zijn. Behalve 3 waardevolle collega’s, zie je ook dat maatschappelijk verantwoord bezig zijn ook bij de rest van onze collega’s iets heeft opgeleverd. De begeleiding door onze collega’s is fantastisch. Wat dat betreft hadden deze mensen geen warmer welkom kunnen krijgen. Het heeft echt een gevoel van samenhorigheid teweeg gebracht. Omdat het 1,3 miljoen mensen betreft, ken je allemaal wel iemand die er tijdelijk tussen uit is geweest, dat zorgt er ook voor dat er grote betrokkenheid en begrip is en dat iedereen zijn/haar steentje bij wil dragen om er met elkaar een succes van te maken.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Dit was de kick-off van Werkgroep DEI 2024

Hoe werken we samen aan een meer diverse en inclusieve digitale sector? Die vraag stond centraal tijdens de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI en de Taskforce…
Kyndryl
Frontrunner

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij Kyndryl

Kyndryl groeit niet alleen als bedrijf en merk, maar ook op het gebied van D&I. Paul Creemer vertelt waarom het belangrijk is jezelf te kunnen zijn en over de kracht…
AFAS Software
Frontrunner

Regel de eerste, divers ben je niet in één keer

Divers ben je als organisatie niet in één keer, aldus AFAS. Het is een kwestie van stap voor stap op weg gaan. Het grootste verschil maak je door keiharde doelen…