Forbes

Problematische vooroordelen over accenten

Accenten hinten niet alleen op het gebied waar iemand is opgegroeid, maar beïnvloeden ook hoe we iemands karakter en vaardigheden inschatten. Mensen zijn bijvoorbeeld minder geneigd om iemand voor te dragen voor een promotie als diegene een ‘vreemd’ accent heeft. Gelukkig zijn er een aantal dingen die bedrijven kunnen doen om dit soort discriminatie te voorkomen.

Accenten spelen een belangrijke rol in hoe mensen iemands socio-economische status inschatten. Uit grootschalig onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bleek dat het zogenaamde ‘BBC Engels-accent’ (dat slechts 10% van de Britse bevolking heeft) in hoog aanzien staat, terwijl er wordt neergekeken op accenten uit steden als Liverpool en Manchester en accenten van mensen met een andere culturele achtergrond. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de helft van de ondervraagden weleens bespot is met diens accent. Van de ondervraagden in een senior managementrol bleek 21% bang dat hun accent hun carrièrekansen negatief zou beïnvloeden.

Bewustzijn kweken

Met deze kennis indachtig is het niet meer dan logisch dat het voorkomen van discriminatie op basis van accenten onderdeel zou moeten zijn van het creëren van een diverse en inclusieve werkcultuur. De onderzoekers stelden een reeks aanbevelingen op voor werkgevers en HR-afdelingen:

  • Beschouw (onbewuste) vooroordelen over accenten als een diversiteits-issue en maak het onderdeel van het diversiteitsbeleid.
  • Bedenk hoe jij professionaliteit vindt ‘klinken’ en wees je bewust van eigen vooroordelen en de heersende norm.
  • Wees alert op ‘grapjes’ over accenten tussen collega’s, ook in sociale settings – dit beïnvloedt namelijk of werknemers zich onderdeel van de groep (en de organisatie) voelen.
  • Kweek bewustzijn binnen de organisatie – onderzoekers denken dat alleen al het delen van informatie over onbewuste vooroordelen over accenten de vooroordelen kan verminderen.

Over het artikel

‘‘New Report Reveals The Pervasiveness Of Accent Biases At Work’ werd onderzocht en geschreven door Adi Gaskell voor Forbes

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Gelijke toegang tot gelijke kansen

Helaas worden kansen voor leiderschapsontwikkelingen ongelijk verdeeld. Tips om met vier stappen het selectieproces eerlijk en gelijkwaardig te maken.
Forbes

3 stappen voor verbetering wervingsproces divers talent

In dit artikel van Forbes worden drie eenvoudige stappen gegeven om meer divers talent aan te trekken en het proces van aannemen aan te passen.
McKinsey & Company

De zoektocht naar divers techtalent

Er is enorm veel divers techtalent te vinden… als bedrijven hun aanpak maar verbreden. McKinsey ontwikkelde een stappenplan om bedrijven te helpen de tech-talentenvijver te vinden.