Forbes

Neurodiversiteit en inclusief werven van medewerkers

Het gebrek aan kennis van (en begrip voor) neurodiversiteit zorgt dat bedrijven een grote groep getalenteerde mensen over het hoofd ziet. Hoog tijd om het tij te keren en een inclusieve sollicitatieprocedure te realiseren.

Neurodiversiteit is een parapluterm voor mensen wiens brein ‘anders’ werkt dan een ‘normaal’ of ‘neurotypisch’ brein. Onder de noemer neurodiversiteit vallen bijvoorbeeld AD(H)D, autisme en dyslexie. Uit internationaal onderzoek blijkt steeds duidelijker dat er veel vooroordelen leven over neurodiversiteit. Neurodivergente mensen worden onderschat en hebben veel last van stereotyperingen.

Op zoek naar neurodivergent talent

Werkgevers kijken vaak naar wat neurodivergente mensen niet zouden kunnen, in plaats van naar hun sterke kanten. Die aannames zijn niet alleen feitelijk incorrect en oneerlijk, maar ook zonde. Bedrijven die neurodivergente werknemers aannemen behalen gemiddeld namelijk een 28% hogere winst dan hun concurrentie. Experts op het gebied van neurodiversiteit en rekruteren stelden een lijst met adviezen op om een inclusieve sollicitatieprocedure te realiseren:

Stel een inclusieve vacature op

Een simpel en toegankelijk opgestelde tekst in een leesbaar font zorgt ervoor dat een vacature een grote groep mensen aanspreekt. Wees kritisch op taal die neurodivergente mensen kan afschrikken, zoals ‘excellente communicatievaardigheden’ of ‘een echte teamspeler’. Stel de vacature op in een prettig leesbaar font met ruime spatiëring.

Verander de sollicitatieprocedure

Als je als werkgever een sollicitatieprocedure begint met de verwachting van een flitsend cv en een ongedwongen telefonische kennismaking, laat je veel ruimte voor onbewuste vooroordelen. Inhoudelijk kom je weinig te weten over inhoudelijke vaardigheden, maar kandidaten met ‘andere’ communicatiestijlen of een atypisch cv lopen wel een achterstand op. Vraag feedback aan mensen die de sollicitatieprocedure hebben doorlopen; hoe was het voor hen, wat kan beter?

Zo moet het wel

Voorbeelden van een inclusieve procedure zijn: aan iedere kandidaat dezelfde vragen stellen, de vragen van tevoren delen, een beperkt aantal (online) gesprekken voeren, gelegenheid bieden om te pauzeren. Laat sollicitanten een representatieve proefopdracht doen. Proefopdrachten geven een zeer accurate weergave van iemands prestaties en vaardigheden, en zijn in die zin eerlijker, en veelzeggender, dan een sociale opgave zoals een standaard sollicitatiegesprek.

Over het artikel

‘How To Build An Inclusive Recruitment Process That Supports Neurodiversity In The Workplace’ werd onderzocht en geschreven door Jennifer “Jay” Palumbo voor Forbes.

Gerelateerde artikelen

MT/Sprout

Waarom ze bij ASML innoveren met autisten en ADHD’ers

Bij ASML hebben ze een neurodivergent medewerkersbestand. Dit is goed voor de innovatiekracht, want mensen met bijvoorbeeld autisme of ADHD presteren bovengemiddeld in o.a. analytisch denken en logica.
Harvard Business Review

Neurodiversiteit en discriminatie op de werkvloer

Mensen met een neurodivergent brein worden als ‘anders’ beschouwd, en dat brengt onwetendheid, vooroordelen en discriminatie met zich mee. De oplossing? Een echt inclusieve werkvloer waarin ieder individu tot zijn…
Forbes

Neurodiversiteit en innovatie

Neuro-inclusie betekent omstandigheden creëren waarin neurodivergente mensen, met bijvoorbeeld autisme of dyslexie, kunnen floreren. Dat dit veel innovatie en creativiteit kan opleveren, wordt duidelijk als je de voordelen van neurodiversiteit…