Universiteit Utrecht

Nieuw onderzoek legt stereotypering op Nederlandse werkvloer bloot

We stereotyperen onze eigen collega’s minder vaak, maar we hebben wel veel vooroordelen over elkaar. Dat concluderen sociaal psychologen aan de Universiteit Utrecht Naomi Ellemers en Félice van Nunspeet in hun onderzoek naar sociale beeldvorming op de Nederlandse werkvloer.

Subtiele verschillen, reële effecten

Vrouwen worden als warmer beoordeeld dan mannen, en heteroseksuelen als competenter dan niet-heteroseksuelen. Ook mensen met een migratieachtergrond worden als minder competent gezien. Van Nunspeet: “De gemeten verschillen zijn subtiel, maar de effecten zijn reëel. Ze hebben invloed op de verwachtingen die we hebben van collega’s, maar ook op de rolverdeling binnen de organisatie.”

Bewustwording en verbetering

Trainingsbureau Nobbe Mieras wil met het onderzoek de effecten van stereotypering laten zien op hoe we mensen aannemen, beoordelen, en laten doorstromen, om zo te komen tot bewustwording en verbetering. Ellemers en Van Nunspeet lieten twee groepen medewerkers van Nederlandse bedrijven aangeven wat zij denken dat in de Nederlandse samenleving, dan wel in de eigen organisatie het stereotype beeld is van mannen, vrouwen, lager opgeleiden, hoger opgeleiden, mensen met een migratieachtergrond, mensen zonder migratieachtergrond, heteroseksuelen, niet-heteroseksuelen, jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd.

Minder stereotype denkbeelden

Met de resultaten werd voor beide groepen een ‘BIAS-map’ opgesteld, met de beelden aan de hand van de dimensies ‘competentie’ (bekwaamheid) en ‘warmte’ (betrouwbaarheid). De onderzoeksuitkomsten wijzen uit dat we wel degelijk denken dat bepaalde groepen mensen van elkaar verschillen. Ondervraagden verwachten daarbij dat er minder sprake is van stereotype denkbeelden binnen hun organisatie dan daarbuiten. Ellemers: “Toch zien we ook binnen de eigen organisatie dezelfde profielen van deze groepen ontstaan, ze worden alleen iets dichter bij elkaar geplaatst. De relatieve verschillen zijn in de eigen organisatie dus kleiner, maar ze zijn er nog altijd: ook in onze eigen organisatie vinden we vrouwen bijvoorbeeld warmer dan mannen, en heteroseksuelen competenter dan niet-heteroseksuelen.”

In kaart brengen

Organisaties die stereotypering willen aanpakken zouden volgens Ellemers eerst eigen onderzoek moeten doen. Ellemers: “Om te begrijpen wat je kunt doen, moet je eerst weten wat er aan de hand is: breng dus in kaart hoe het er in jouw organisatie voorstaat”.

Over dit artikel

De onderzoekers en trainingsbureau Nobbe Mieras kunnen voor bedrijven een BIAS map van de eigen organisatie maken. Meer informatie over het trainingsbureau is te vinden op hun website. Bron van dit artikel is de website van de Universiteit Utrecht.

Gerelateerde artikelen

NRC

De toekomst van het mannenbolwerk

De Amsterdamse Zuidas staat bekend als een masculien bolwerk waar machocultuur aan de orde van de dag is en kwetsbaarheid wordt afgestraft. NRC sprak met tien mannen die er werken,…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Pride Month & beyond: zo kun je als bedrijf aan de slag met Pride

Hoe geef je als bedrijf heel het jaar door invulling aan Pride naast alleen een PR-stunt? Tips hoe je structureel aandacht geeft aan de LHBTI+-gemeenschap.
Google

6 belemmeringen voor informatica onderwijs voor meisjes

Nieuw onderzoek van Google toont aan dat de meerderheid van meisjes in Europa nooit informatica onderwijs heeft gehad op school. Wat zijn de belemmeringen?