Dell Technologies

De kracht van diversiteit

Dell Technologies 2021 Diversity and Inclusion Report

Diversiteit is kracht; daar is men bij Dell Technologies van overtuigd. Chief Diversity and Inclusion Officer Vanice Hayes is in 2021 aangesteld om bij Dell Technologies te bouwen aan ‘een inclusievere werkplek en wereld’. In haar brief ter introductie van het 2021 Diversity and Inclusion Report vat Hayes samen welke stappen haar bedrijf in 2021 heeft gezet.

De focus lag volgens Vanice Hayes het afgelopen jaar op doelgerichte acties, gericht op de aanpak van maatschappelijke issues en het creëren van een dieper gevoel van verbondenheid onder het wereldwijde Dell-team van 158.000 mensen. Hayes: ‘We beseffen steeds meer dat wij zelf verantwoordelijk zijn om Dell tot een werkplek te maken waar iedereen zich volledig kan ontplooien. Daarom hebben onze senior leiders nu ook diversiteitsdoelen gekoppeld aan hun targets en krijgen onze people managers regelmatig feedback over hun prestaties op het gebied van inclusiviteit.”

Aanpak gevolgen Covid-19

Covid-19 eiste een onevenredig grote tol van vrouwen. Wereldwijd raakten meer dan 64 miljoen vrouwen in 2020 hun baan kwijt. Dell heeft in 2021 extra investeringen gedaan om de gevolgen van de crisis voor vrouwen te beperken. Het aanbod voor werkende ouders, zoals mantelzorg, kinderopvang, begeleiding en ‘learning-pod’-oplossingen’ is uitgebreid. Ook in de toekomst blijft Dell investeren in vrouwen en hun mogelijkheden zich te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Investeren in flexibele werkplek

In het Report komt naar voren dat men bij Dell Technologies de afgelopen jaren heeft ervaren hoe het is diepe verbondenheid te ervaren in een hybride werkomgeving. Nieuwe vormen van contact tussen teamleden via momenten van reflectie, ondersteuningsgroepen en educatieve sessies zijn daarbij ontzettend belangrijk geweest. Het bedrijf bouwt daarom door aan een cultuur die keuze en flexibiliteit biedt aan alle teamleden.

Meer leren over inclusiviteit

Met een eigen leerprogramma stimuleert Dell Technologies medewerkers om hun bewustzijn en begrip rond vooroordelen, intersectionaliteit en micro-agressie te verdiepen. Met de nieuwe organisatiebrede aanpak Be the Change wil Dell inclusiviteit continu en blijvend onder de aandacht brengen bij alle teamleden.

Kloof voor minderheden bij werving dichten

In de VS heeft Dell zich (o.a. met uitbreiding van partnerships met scholen en universiteiten) in 2021 extra ingespannen om meer technisch talent te werven uit minderhedengroepen. Gevolg was een stijging van 42% werving van medewerkers via ‘zwarte’ scholen. Ook werkt men toe naar een leiderschapsteam in 2030 met minimaal 40% vrouwen en 15% leidinggevenden die zich identificeren als zwart/Afro-Amerikaans of Spaans/Latino.

“Continu blijven leren blijft de kern van vooruitgang”, aldus Vanice Hayes. “Met metingen en transparantie stellen we ons open voor continue ontwikkeling en groei op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. De resultaten daarvan verankeren we binnen onze organisatie, en zetten we in om ook maatschappelijk impact te maken en te inspireren.”

Over het rapport

Vanice Hayves is Chief Diversity and Inclusion Officer bij Dell Technologies. Bron van dit artikel is de website van Dell Technologies.

Gerelateerde artikelen

Eva Jinek

De échte verschillen tussen mannen en vrouwen

Dat mannen en vrouwen verschillend zijn is duidelijk. Maar zorgt dit ook voor verschil in gedrag en een andere manier van denken? Journalist Franke van Hoeven zocht uit het uit.