MT/Sprout

Micro-interventie bij micro-agressie

Micro-agressie is een wijdverspreid fenomeen op de werkvloer, maar blijft vaak onder de radar – met alle desastreuze gevolgen van dien. De oplossing ligt in een combinatie van inclusief werkgeverschap en micro-interventies.

“Waar kom je echt vandaan?”, “Wat spreek je goed Nederlands.”, of “Jij neemt zeker alleen sla bij de lunch?” Het lijken onschuldige, soms zelfs goedbedoelde opmerkingen of handelingen, maar dat zijn het zeker niet. Micro-agressies gaan over uiterlijk, leeftijd, geslacht, geloof, seksualiteit, afkomst of etniciteit en zijn een aanval op iemands identiteit. De onderliggende boodschap is dat iemand anders is en er niet bij hoort.

Grote gevolgen

Uit onderzoek blijkt dat micro-agressie enorme impact kan hebben. Slachtoffers van micro-agressie voelen zich buitengesloten en raken gedemotiveerd; ze kunnen zelfs in een depressie of burn-out belanden en/of de organisatie verlaten. Gek genoeg wordt micro-agressie nog niet op grote schaal aangepakt of erkend door organisaties. Doelwitten en omstanders weten vaak niet goed hoe ze erop moeten reageren en voelen zich machteloos.

Micro-interventies

Onderzoekers formuleerden vier micro-interventies om met micro-agressie om te gaan:

 1. Maak het onzichtbare zichtbaar
  Herken je een micro-agressie, vraag de dader dan wat hij bedoelt met een bepaalde opmerking of handeling en wijs op de onderliggende boodschap.
 2. Voed je collega’s op
  Help goedbedoelende collega’s om de impact van hun micro-agressie te herkennen en zich te verplaatsen in de ontvanger.
 3. Bied weerstand
  Reageer op micro-agressie door te zeggen wat een opmerking met jou doet, ook (juist) als omstander of bied non-verbale weerstand door bijvoorbeeld met je hoofd te schudden.
 4. Zoek externe hulp en steun
  Zeker bij een ongelijke machtsverhouding tussen dader en doelwit kan het helpen om naar een hogere leidinggevende of vertrouwenspersoon te stappen. Zo maak je micro-agressie bespreekbaar en kweek je bewustzijn in de organisatie.

Eerder verscheen er op onze website ook een artikel uit Harvard Business Review over micro-agressie, waarin de typen van micro-agressie werden beschreven en wat je eraan kunt doen.

Over het artikel

‘Micro-agressie op de werkvloer: zijn jouw opmerkingen echt wel zo onschuldig?’ werd onderzocht en geschreven door Karin Swiers voor MT/Sprout.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Wat kun je doen als je inspanningen om inclusief te zijn mislukken?

Het is moeilijk om altijd de juiste woorden te vinden. HR-deskundige geeft tips om inclusief te zijn en onrechtvaardigheid te vermijden.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Werkgroepbijeenkomst #7: Een toegepaste DEI-strategie

De een-na-laatste werkgroepsessie stond in het teken van het opstellen en uitwerken van een passende DEI-strategie voor de deelnemende IT-organisaties.
Forbes

Stijgende vooroordelen over vrouwelijke leiders

Uit grootschalig internationaal onderzoek blijkt dat (negatieve) vooroordelen over vrouwelijke leiders groeien. Jongere generaties houden er zelfs minder progressieve opvattingen op na dan hun ouders en grootouders.