Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over diversiteit en inclusie? Meld je aan voor onze mailings en krijg nieuwe artikelen direct in je mailbox!

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *

European Institute for Gender Equality

Marginale vooruitgang gendergelijkheid in 2022

Uit de jaarlijkse gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) blijkt dat vooruitgang in slakkentempo verloopt. Voor het eerst sinds het uitbrengen van de index signaleert EIGE zelfs achteruitgang in gendergelijkheid op bepaalde fronten.

De gemeten gendergelijkheid is in 2022 met een miezerige 0.6 punt vooruitgegaan. Waarbij gendergelijkheid het meest steeg in Litouwen, België, Kroatië en Nederland. Gemiddeld scoren EU-leden nu 68.8 van de 100 punten, en zijn ze sinds het beginnen van de index in 2010 maar 5.5 punt vooruitgegaan. EIGE waarschuwt daarom dat gendergelijkheid een belangrijk speerpunt moet blijven, zeker met het oog op de economische crisis, Russische agressie in Oekraïne en de nasleep van de pandemie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ten tijden van crisis juist genderongelijkheid kwetsbare groepen nog sterker raakt. Ook Helena Dalli, eurocommissaris voor Gelijkheid, heeft haar zorgen geuit en een brede oproep gedaan aan stakeholders uit het bedrijfsleven en overheden om actie te ondernemen.

Achteruitgang

Het effect van de pandemie is duidelijk merkbaar in de metingen van de index: zowel op het gebied van arbeidsparticipatie, gezondheid en toegang tot zorg is het aandeel van vrouwen gezakt in plaats van toegenomen. Sommige groepen werden daarbij harder geraakt dan anderen: ouderen en mensen met een beperking werden gemiddeld minder voorzien in hun zorgbehoefte. Jonge vrouwen werden harder geraakt door werkeloosheid – in het bijzonder jonge vrouwen met een migrantenachtergrond. Ook het verschil in de tijd die mannen en vrouwen aan zorgtaken en het huishouden besteden, liep tijdens de pandemie nog meer op.

Goed nieuws

Dat gendergelijkheid in zijn algemeenheid toch iets is toegenomen, is te danken aan het grotere aandeel vrouwen dat betrokken is bij economische en politieke besluitvorming – een duidelijk gevolg van de introductie van wettelijke quota in een handjevol EU-lidstaten. Het is een ontwikkeling die het belang onderstreept van het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Europese Raad dit jaar bereikten over de richtlijn ter verbetering van gendergelijkheid in raden van bestuur.

Over het artikel

‘Gender Equality Index 2022: Gender Equality under Threat, Specific Groups Hardest Hit’ werd onderzocht en geschreven door EIGE (European Institute for Gender Equality)

Gerelateerde artikelen

AFAS Software
Frontrunner

Jaarlijks HR onderzoek naar de diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse organisaties

Jaarlijks HR onderzoek naar de diversiteit en inclusie binnen Nederlandse organisaties. Hoe pakken zij het aan?
Harvard Business Review

Het falen van D&I-beleid

Het bevorderen van diversiteit en inclusie… organisaties hebben er de mond van vol. Maar als puntje bij paaltje komt, verandert...
AG Connect

De multiculturele werkvloer

Het aantal internationale collega’s bij Nederlandse techbedrijven groeit hard. Een multiculturele werkvloer brengt uitdagingen met zich mee en vereisen een inclusieve mindset zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.