MT/Sprout

Lhbtq+ in de top

Bij organisaties is de vertegenwoordiging van lhbtq+’ers in de top slechts rond de 1 procent. Melchior de Ridder, oprichter van de G.E.O. (Gay Executive Officer) Foundation, zet zich in voor een betere vertegenwoordiging van lhbtq+-personen op senior leiderschapsniveau in Nederland. Zijn doel? In 2030 wordt tien procent van de senior leiderschapsrollen in corporate Nederland ingevuld door mensen die tot deze gemeenschap behoren.

G.E.O Foundation

De G.E.O. Foundation heeft een netwerk van veertig senior lhbtq+-leiders opgebouwd, die betrokken zijn bij raden van bestuur, raden van commissarissen en de C-suite. Het doel is om tegen 2030 tien procent van de senior leiderschapsrollen te vervullen met lhbtq+-personen. Grote bedrijven zoals KLM, PwC, Vodafone, Randstad en ING zijn partner van de foundation.

Uitdagingen in de praktijk

Bedrijven worstelen met de praktijk van het bespreken van seksuele voorkeuren en diversiteit in leiderschapsgesprekken. De G.E.O. Foundation organiseert diners om ‘allies’ (bondgenoten) te betrekken en bedrijven aan te moedigen monitoring en rapportage uit te breiden naar lhbtq+. Het delen van persoonlijke verhalen en voorbeelden wordt gezien als cruciaal om bewustzijn te creëren en het ongemak rond dit onderwerp te verminderen.

De Ridder benadrukt het belang van authentiek leiderschap en het delen van persoonlijke identiteit. Hij deelt zijn eigen ervaring als voormalig CEO in de financiële sector en benadrukt dat het delen van zijn lhbtq+-identiteit heeft bijgedragen aan zijn leiderschapsontwikkeling. Hij moedigt anderen aan om niet te verbergen wie ze zijn.

Vooruitgang

Hij eindigt met de positieve gedachte dat er vooruitgang wordt geboekt in het streven naar meer diversiteit, ondanks toenemende intolerantie in de samenleving. Bedrijven tonen bereidheid om deel te nemen, en er is een groeiend netwerk van lhbtq+-leiders die actief bijdragen aan de verandering.

Over het artikel

Het artikel ‘Lhbtq+ in de top: ‘Verbergen van je geaardheid zit je leiderschap in de weg’ is geschreven door Karin Swiers voor MT/Sprout in samenwerking met Melchior de Ridder van G.E.O. Foundation.


Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Pride Month & beyond: zo kun je als bedrijf aan de slag met Pride

Hoe geef je als bedrijf heel het jaar door invulling aan Pride naast alleen een PR-stunt? Tips hoe je structureel aandacht geeft aan de LHBTI+-gemeenschap.
Accenture

Accenture zet zich in voor gelijkheid: 50/50 in 2025

Accenture gelooft in de kracht van teams met diversiteit die creatiever en innovatiever zijn en daardoor betere resultaten boeken. Ze delen hun best practices.
Independent

Bondgenoten voor gendergelijkheid

Veel mannen denken dat ze actieve bondgenoten zijn voor gendergelijkheid op de werkvloer, maar uit onderzoek blijkt dat hun vrouwelijke collega’s dat heel anders zien.