Forbes

Inclusieve bijeenkomsten plan je zo

Het plannen van inclusieve bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen is een essentieel onderdeel van een inclusieve werkcultuur. Het klinkt niet zo ingewikkeld, maar blijkt toch voor veel bedrijven een struikelblok. Dit kun je eraan doen.

Het plannen van inclusieve bijeenkomsten blijkt nog niet zo makkelijk. In een Amerikaans onderzoek geeft maar liefst veertig procent van de duizend ondervraagde planners aan niét de juiste kennis en middelen te hebben om een echt inclusief evenement te plannen. Dat percentage zal nog hoger liggen onder mensen met een andere rol in een organisatie – die soms wel verantwoordelijk zijn voor het plannen van een bijeenkomst.

Keuzes en focus

Inclusiviteit begint al met het vullen van de agenda. Zijn er bijvoorbeeld belangrijke culturele (feest)dagen waar het bedrijf aandacht aan wil besteden? En zo ja, welke invulling kan daaraan gegeven worden? Daarna begint het daadwerkelijke plannen, waarbij een toegewijd en getraind oog voor detail nodig is. Voorbeelden van inclusieve details zijn: aandacht voor voornaamwoorden, een buddy-systeem introduceren en plekken creëren waar nieuwelingen en introverte medewerkers mensen kunnen leren kennen. Na de bijeenkomst hoort bovendien een follow-up plaats te vinden om de inclusieve acties te beoordelen en eventueel aan te passen voor toekomstige bijeenkomsten.

Training aanbieden

Het proactief aan de slag gaan met inclusieve bijeenkomsten gaat gepaard met meer bewustzijn voor inclusiviteit kweken binnen de gehele organisatie. Dit kan door middel van trainingen aan managers, bestuurders en werkgroepen, het samenstellen van lesmaterialen over inclusiviteit om uit te delen op bijeenkomsten en evenementen, en het actief aanspreken en onderwijzen van leiders en rolmodellen die (nog) niet genoeg aandacht hebben voor inclusiviteit.

Over het artikel

‘New Agenda Item: Why Inclusive Meetings Matter And Are A Must’ werd onderzocht en geschreven door Simone E. Morris voor Forbes.

Gerelateerde artikelen

Equalture

13 voordelen van diversiteit op de werkvloer

De 13 vooroordelen van diversiteit, onderbouwd met onderzoek en statistieken door Equalture.
Harvard Business Review

7 manieren om een inclusieve collega te zijn

Een inclusieve werkvloer is altijd in ontwikkeling. Het vereist de steun van iedere werknemer, ongeacht functie en hiërarchische positie, om een plek te creëren waar iedereen het gevoel heeft erbij…
AG Connect

De multiculturele werkvloer

Het aantal internationale collega’s bij Nederlandse techbedrijven groeit hard. Een multiculturele werkvloer brengt uitdagingen met zich mee en vereisen een inclusieve mindset zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.