Harvard Business Review

Inclusief… of alleen divers?

Besturen worden steeds diverser, maar alleen de aanwezigheid van meer vrouwen en mensen van verschillende culturele achtergronden maakt een bestuur niet automatisch inclusief. Daarom stelden onderzoekers vijf strategieën op om échte diversiteit en inclusie te bewerkstelligen.

Dat er meer diversiteit in de bedrijfstop nodig is, lijdt geen twijfel. De voordelen zijn bekend: een divers en inclusief bestuur heeft een betere samenwerking bij besluitvorming en inclusieve besluitvorming leidt weer tot betere resultaten en betere relaties met aandeelhouders. In veel Europese landen geldt al een vrouwenquotum, en ook de Verenigde Staten kent diverse quota om diversiteit te stimuleren. Maar is het genoeg om de samenstelling van de top te veranderen, of moet er meer gebeuren?

Uitdagingen

Alleen het aannemen van ondervertegenwoordigde bestuurders is niet genoeg. Ten eerste kost het tijd voordat zij als volledig geïntegreerd bestuurslid meedraaien. Ten tweede spelen verschillende achtergronden een grote rol en worden bestuurders uit ondervertegenwoordigde groepen met een andere socio-economische achtergrond vaak nog als buitenstaanders behandeld.

Strategieën

Ondanks deze uitdagingen slagen sommige besturen er toch in een diverse groep bestuurders te rekruteren, te engageren én te behouden. Zij maken gebruiken van een aantal belangrijke strategieën:

 • Kies een voorzitter die goed kan luisteren
  Een voorzitter die actief bestuursleden aan het woord laat en ieders perspectief wil begrijpen is het belangrijkste ingrediënt voor een divers en inclusief bestuur.
 • Verzamel diversiteits- en inclusie-data om van te leren
  De meest effectieve diverse en inclusieve besturen meten niet alleen de data rondom gender en culturele achtergrond, maar ook rondom socio-economische achtergrond en intersectionele identiteit. Daarnaast meten deze besturen met behulp van enquêtes en interviews de kwalitatieve indicatoren van inclusie, en handelen vervolgens naar de resultaten.
 • Verbind mentoren en kandidaten
  De stap van vertegenwoordiging naar inclusie begint met mensen van verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Inclusieve besturen vragen hun directeuren bijvoorbeeld om een of twee leidinggevenden met ‘bestuurspotentie’ van een andere culturele of socio-economische achtergrond te selecteren en te begeleiden. De bestuurders krijgen zo een meer divers netwerk en kunnen beter begrijpen waar toekomstige bestuurders tegenaan lopen.
 • Roep sub-commissies in het leven
  Sub-commissies geven nieuwe bestuursleden de kans om de politiek, cultuur en processen van het bestuur in een duidelijk afgekaderd domein te ervaren. Dit geeft hen belangrijke handvatten om in het bestuur te opereren.
 • Maak de bestuurscultuur tot prioriteit
  Een bestuur moet proactief bezig zijn met het creëren van een inclusieve cultuur. Het helpt als bestuursleden elkaar beter leren kennen, juist buiten vergaderingen om. Dat schept het vertrouwen om elkaar vragen te stellen en uit te dagen. Het gaat er hierbij nadrukkelijk niet om dat nieuwe bestuursleden zich aanpassen aan de bestaande cultuur, maar dat de cultuur zich aanpast aan nieuwe perspectieven en stijlen.

Over het artikel

‘Is Your Board Inclusive — or Just Diverse?’ werd onderzocht en geschreven door Randall S. Peterson en Heidi K. Gardner voor Harvard Business Review.

Gerelateerde artikelen

SER

Raad keurt EU-wetgeving goed voor genderevenwicht in top bedrijven

Er moet een gelijkmatigere vertegenwoordiging komen van mannen en vrouwen in raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde bedrijven. De Europese Raad heeft hiervoor een EU-wetgeving goedgekeurd.
Workplace Pride

LGBTIQ+-inclusie in 2022

Steeds meer bedrijven en instellingen houden rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en werken aan diversiteit en inclusie. Onderdeel van deze trend is dat organisaties zich vaker sterk maken voor LGBTIQ+-inclusie, blijkt…
Google

6 belemmeringen voor informatica onderwijs voor meisjes

Nieuw onderzoek van Google toont aan dat de meerderheid van meisjes in Europa nooit informatica onderwijs heeft gehad op school. Wat zijn de belemmeringen?