Google

6 belemmeringen voor informatica onderwijs voor meisjes

Nieuw onderzoek toont aan dat de meerderheid van de meisjes in Europa nooit informatica onderwijs heeft gehad op school. In een rapport van Google worden zes belangrijke belemmeringen genoemd die van invloed zijn op de deelname van meisjes aan informatica onderwijs.

Computer onderwijs wordt beschouwd als een fundamentele vaardigheid, naast lezen, schrijven en wiskunde. Toch wordt het als verplicht basisschoolvak maar gegeven in 12 van de 37 landen die deel uitmaken van Eurydice (netwerk dat uitlegt hoe onderwijssystemen in Europa georganiseerd zijn en hoe ze werken).

Verder is een bekend probleem dat er ondervertegenwoordiging is van minderheidsgroepen, waaronder vrouwen. Dit betekent verlies aan talent, diversiteit en economische kansen.

Onderzoek: 6 belemmeringen

Google heeft opdracht gegeven een nieuw onderzoek uit te voeren naar waarom de genderkloof in informatica opleidingen in Europa blijft bestaan. Ze hebben dit gedaan aan de hand van interviews en enquêtes met meer dan 3000 studenten en onderwijsleiders in Europa. Hieruit komen zes belangrijke belemmeringen naar voren die van invloed zijn op de deelname van meisjes aan informaticastudies:

1. Informatica wordt niet gezien als een vaardigheid

Computer onderwijs wordt gezien als een specifiek onderwerp en niet als een vaardigheid die ontwikkeld moet worden. Terwijl, wanneer het geïntegreerd wordt met andere vakken, 41 procent van de meisjes geïnteresseerd is hierin.

2. Rolmodellen zijn belangrijk, maar het gaat niet alleen om meer

Tijdens hun hele onderwijsperiode moeten meisjes en jonge vrouwen worden blootgesteld aan een eerlijke en gevarieerde vertegenwoordiging van herkenbare identiteiten (leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, prestaties en vaardigheden.

3. Leraren krijgen niet de juiste ondersteuning

Er is voor leraren meer nodig om leerlingen te betrekken. Om het vak effectief te kunnen onderwijzen hebben de docenten vaak niet genoeg kennis, middelen of tijd.

4. Kloof tussen wat ze leren en de werkelijkheid

Wat de leerlingen op school leren aan informatica komt niet overeen met hoe informatica er in het dagelijkse leven uitziet. Studenten weten ook niet hoe dit vak nuttig kan zijn voor andere vakken en hun eigen interesses.

5. Ouders supporten vaak niet voldoende

Veel ouders begrijpen niet wat informatica is en vinden het daardoor ook lastiger om met hun kinderen over te praten. Terwijl ouders een grote invloed hebben op het succes van hun kinderen.

6. Weinig peer-netwerken in informatica

Vooral voor meisjes is ondersteuning door leeftijdsgenoten heel belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes soms meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen voor het vak als meer van hun vrienden dit vak ook zouden volgen.

Lees het hele rapport hier.

Over het artikel

Het artikel ‘6 barriers to computer science education for girls in Europe’ is geschreven door Shanika Hope, Director of Education for Social Impact, van Google.

Gerelateerde artikelen

VHTO
Frontrunner

Zes oorzaken voor weinig meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT

Het aandeel vrouwen in een technische rol is slechts 18 procent. Op elk keuzemoment haken er meisjes of vrouwen af. VHTO stelde hiervan 6 oorzaken vast.
VHTO
Frontrunner

Hoe krijgen we meer vrouwen in bèta, techniek en IT? 5 lessen

Willen we meer vrouwen in technische rollen, dan hebben we de steun van mannelijke bondgenoten nodig. Het is een van de lessen die Sahar Yadegari leerde in haar eerste jaar…
VHTO
Frontrunner

Invloed ouders op (school) loopbaankeuzes van dochters

Bij de keuze van meisjes voor studie of beroep in de bètatechniek spelen ouders een belangrijke rol. Die rol voeren ze bewust en onbewust uit. VHTO vertelt je waar je…