Harvard Business Review

Hoe bedrijven proactief kunnen reageren op maatschappelijke ontwikkelingen

Bedrijven voelen steeds meer druk om te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen rondom sociale inclusie, maar doen dat nog te vaak op een reactieve en passieve wijze. En dat is zonde. Juist door proactief te reageren creëert een bedrijf zelf sociale impact.

Het bedrijfsleven durft zich nog nauwelijks aan sociale impact te wagen. Directeuren en CEO’s zijn bang om gecanceld te worden, kritiek te krijgen dat ze het voor de bühne doen of op het matje te worden geroepen voor de kosten die dit soort initiatieven met zich mee brengt. Als ze al actie ondernemen is het in de vorm van een eenmalige donatie of een paar nietszeggende posts op social media.

Lef en betrokkenheid

Maar anno 2022 nemen stakeholders daar geen genoegen mee. Zij eisen consistentie, lef en betrokkenheid; een proactieve aanpak waarbij bedrijven niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de samenleving, maar ook op de impact van diezelfde maatschappelijke ontwikkelingen op hun werknemers en klanten. Om zowel op korte als lange termijn adequaat te reageren, zouden bedrijven de juiste responsieve acties moeten ondernemen op korte termijn en ondertussen werken aan een proactief en duurzaam antwoord op de lange termijn.

Vier stappen voor een duurzame en proactieve sociale-impact-strategie

 1. Investeren in een vangnet
  Met zogenaamde vangnetmaatregelen worden alle werknemers beschermd tegen de meest extreme vormen van van sociale ongelijkheid, ongeacht hun identiteit. Dit schept vertrouwen en loyaliteit. Denk aan: reiskostendekking voor acute gezondheidszorg op afstand, toegankelijke kantoren, het bieden van uitstekende arbeidsvoorwaarden en inclusieve zorgverzekeringen.
 2. Missie en visie codificeren in diversiteits- en inclusiebeleid
  Door aan de hand van de input van een brede groep stakeholders de missie en visie van het bedrijf vast te leggen in aansprekend D&I-beleid wordt het in plaats van slechts een ‘feel good statement’ een morele gids voor het bedrijf.
 3. Interne en externe initiatieven optuigen
  Het nieuwe D&I-beleid vormt vervolgens een concreet uitgangspunt voor breedgedragen en consistente interne en externe initiatieven. Een belangrijke waarde als ‘verbinden’ kan in de praktijk bijvoorbeeld vertaald worden naar interne interdepartementale werkgroepen en een bedrijfsbreed mentorprogramma. Qua externe initiatieven valt bij deze waarde te denken aan het koppelen van klanten aan lokale belangenorganisaties of lobbyen tegen wetgeving die gemeenschappen uit elkaar drijft.
 4. Consistent handelen
  Geen enkele organisatie kan op iedere maatschappelijke ontwikkeling reageren – en dat is ook helemaal niet nodig. Het gaat erom dat een bedrijf consistent is in de onderwerpen waarbij het betrokkenheid toont en consistent in het soort actie dat het onderneemt. Hierbij kan het helpen om regelmatig verantwoording af te leggen aan stakeholders en periodiek de interne en externe reacties op initiatieven te meten en aan de hand daarvan de sociale-impact-strategie te blijven verfijnen.

Over het artikel

‘How Companies Can Be Proactive — Not Reactive — on Social Issues’ werd onderzocht en geschreven door Lily Zheng voor Harvard Business Review.

Gerelateerde artikelen

NRC

Tech-investeerders komen diversiteitsafspraken niet na

De helft van de Nederlandse tech-investeerders die in 2019 een gelijkere man-vrouwverdeling beloofde na te streven, komt de gemaakte diversiteitsafspraken niet na. De aandacht voor diversiteit is wel toegenomen, maar…
Talent naar de Top

2021 laat belangrijke groei aantal vrouwen op topfuncties zien

Talent naar de Top presenteert de Monitor Talent naar de Top 2021 met als doel: hoge instroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties.
McKinsey & Company

Nieuw rapport Women in the Workplace gepubliceerd

LeanIn.Org en McKinsey & Company hebben het jaarlijkse rapport Women in the Workplace 2023 gepubliceerd. Dit is het grootste uitgebreide onderzoek naar de status van vrouwen in het Amerikaanse bedrijfsleven.