Harvard Business Review

Het dichten van de genderkloof in financiering

Uit een analyse van eerder onderzoek van de afgelopen dertig jaar blijkt dat vrouwelijke ondernemers vaker te maken krijgen met weigeringen van zakelijke leningen en hogere rentetarieven. Wat zijn de hindernissen waar zij tegenaan lopen? In dit artikel van Harvard Business Review ook een aantal aanbevelingen voor verandering.

Financiering vrouwelijke ondernemers

Wereldwijd is slechts één op de drie bedrijven in handen van vrouwen. In 2019 bedroeg het aandeel startups met minimaal één vrouwelijk oprichter nog slechts 20 procent. Een van de redenen voor het gebrek aan vrouwelijke ondernemers is de financiering voor vrouwelijke ondernemers. Dit gebrek aan financiering van ondernemingen in vrouwelijke handen vormt een bedreiging voor de groei, expansie en algehele winstgevendheid van bedrijven die door vrouwen worden geleid.

De oorzaak dat bedrijfsleningen voor vrouwelijke ondernemers vaker worden afgewezen (en als ze wel een lening krijgen hogere rentetarieven betalen) ligt ‘m volgens onderzoek in de waargenomen mismatch tussen vrouwelijke ondernemers en de ondernemersrol. In diepgewortelde sociale gendernormen worden mannen als betere ondernemers gezien dan vrouwen.

3 aanbevelingen

Hoe kunnen beleidsmakers, financiers en anderen effectief de gendervooroordelen in de financiering van ondernemers bij banken verminderen? In dit artikel geven ze drie aanbevelingen:

Blijf waakzaam

Naarmate meer vrouwen topfuncties bekleden in de samenleving, kan deze vooruitgang onbedoeld het idee geven dat de genderongelijkheid in de verdeling van financiering vanzelf zal verdwijnen. Inspanningen om genderdiscriminatie te bestrijden moeten voortdurend zijn.

Normaliseer emancipatie van vrouwen

Voortdurende inspanningen om de participatie van vrouwen in machtsposities te normaliseren zijn enorm belangrijk voor het bereiken van gendergelijkheid bij financiering. Inspanningen zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van organisatiestructuren en wervingsinstrumenten die de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities helpen vergroten en vrouwen helpen ondersteunen die zulke posities bereiken.

Evalueer gendergelijkheid van financieringsbeleid

Het vaststellen van regelgeving die genderaudits voorschrijft, kan beleidsmakers helpen evalueren hoe goed bepaalde maatregelen de financieringskansen voor vrouwelijke ondernemers aanpakken. Voorbeelden van dergelijke regelgeving zijn onder andere het beoordelen en controleren van gendergelijkheid in de verdeling van budgetten, financiële diensten en financieringsprojecten.

Conclusie die uit dit artikel wordt getrokken door Harvard Business Review is dat we niet kunnen verwachten dat de genderfinancieringskloof verdwijnt naarmate vrouwen vooruitgang boeken in de samenleving. Verzet komt uit verschillende hoeken, waaronder politiek, cultuur en management. Maar door genderongelijkheid strategisch aan te pakken als een complex probleem, kunnen we de weg vrijmaken voor het stimuleren van een omgeving waarin gendervooroordelen systematisch worden beëindigd.

Over het artikel

‘Research: How to close the gender gap in startup financing’ is geschreven door Malin Malmström, Barbara Burkhard, Charlotta Sirén, Dean Shepherd, and Joakim Wincent voor Harvard Business Review .

Gerelateerde artikelen

Forbes

DEI-maatregelen integreren in je bedrijfsstrategie

Zorg ervoor dat je niet alleen cijfers op diversiteit meet, maar integreer alle drie de DEI-maatregelen in je bedrijfsstrategie.
Wired

De vrouwvriendelijke arbeidsmarkt

Vrouwelijke werknemers worden overvraagd, onderbetaald en ongelijk behandeld. Met een wereldwijd arbeidstekort en enorme nood aan (mantel)zorg moeten leiders nú investeren in een nieuw, vrouwvriendelijk systeem.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Wat zijn de oorzaken van gebrek aan diversiteit in de digitale sector?

Binnen de IT stromen minder vrouwen dan mannen door naar de top. Dit fenomeen staat bekend als de ‘lekkende pijplijn’.In dit artikel bespreken we de vijf belangrijkste oorzaken hiervoor.