Forbes

DEI-maatregelen integreren in je bedrijfsstrategie

Het is voor bedrijven heel normaal gebruik te maken van financiële overzichten om de ‘gezondheid’ van het bedrijf te monitoren en te helpen bij het nemen van strategische en tactische beslissingen. Voor diversiteit, inclusie en gelijkheid (DEI) zouden bedrijven statistieken ook veel meer moeten integreren in hun bedrijfsstrategie, behalve zich alleen te focussen op diversiteit als maatstaf voor DEI.

Parallel DEI-maatregelen en financiële overzichten

Het gebrek aan duidelijke meetbare definities van inclusie en gelijkheid heeft er toe geleid dat de meeste DEI-initiatieven zich alleen richten op diversiteit. De auteur trekt in dit artikel een parallel tussen de drie DEI-maatregelen en de financiële overzichten.

  • De balans wordt vergeleken met diversiteit, omdat het een momentopname biedt van de huidige mix van personen in een organisatie, vergelijkbaar met de activa en passiva in een balans.
  • De cashflow wordt vergeleken met inclusie, omdat het de dagelijkse ervaringen omvat die de tevredenheid en motivatie van werknemers beïnvloeden, vergelijkbaar met hoe de cashflow de dagelijkse inkomsten en uitgaven weerspiegelt.
  • Gelijkwaardigheid wordt vergeleken met het inkomen, omdat het eventuele verschillen identificeert, vergelijkbaar met hoe de resultatenrekening de winstgevendheid van bedrijfsactiviteiten laat zien.

Waarom alle drie de DEI-maatregelen?

Alleen de combinatie van deze drie maatregelen geeft leiders het complete beeld dat ze nodig hebben om goede strategische en tactische beslissingen te nemen. Het gebrek aan inclusie en gelijkwaardigheid in combinatie met diversiteit zorgt voor problemen binnen organisaties. Dit kan leiden tot weerstand en gebrek aan vooruitgang op het gebied van DEI.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Elke groep of afdeling in een organisatie draagt op een eigen manier bij aan de balans van de hele organisatie. Zo is het ook met DEI. Het is dus belangrijk om DEI niet alleen aan de deskundigen over te laten, maar het als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie te zien. Dus als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en iets dat iedereen helpt de productiviteit te verhogen en ongewenst verloop te verminderen.

DEI als key onderdeel van bedrijfsstrategie

Ten slotte wordt erop gewezen dat DEI een belangrijk element van elke bedrijfsstrategie moet zijn, vergelijkbaar met financieel beheer. Het negeren ervan kan leiden tot verlies en stagnatie in de organisatie.

Het is dus ook van belang DEI te integreren in alle aspecten van de organisatie. Het gaat hierbij om alle drie de maatregelen van DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie), want diversiteit alleen geeft aanleiding tot klachten over omgekeerde discriminatie en het focussen op diversiteit alleen heeft weinig significante resultaten opgeleverd. Door alle drie de DEI-maatregelen te meten, krijgt men een vollediger beeld en kunnen er effectievere strategische beslissingen worden genomen.

Over het artikel

‘Here’s how companies can integrate DEI into their corporate strategy’ is geschreven door Paolo Gaudiano voor Forbes.

Gerelateerde artikelen

Inklusiiv

DEI in 2024: dit is wat je volgens Inklusiiv moet weten

Het belang van een goede DEI-planning en strategie kan niet genoeg worden benadrukt. Inklusiiv geeft tips voor een succesvolle DEI-strategie in 2024.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Werkgroepbijeenkomst #7: Een toegepaste DEI-strategie

De een-na-laatste werkgroepsessie stond in het teken van het opstellen en uitwerken van een passende DEI-strategie voor de deelnemende IT-organisaties.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Werkgroepbijeenkomst #6: Aan de slag met het D&I-plan

Tijdens de zesde bijeenkomst van de Werkgroep D&I werken de deelnemende ICT-bedrijven hun eigen D&I-strategie verder uit. Hoe verbind je concrete acties aan zo’n omvattend plan?