MT/Sprout

9 stappen voor het bereiken van inclusieve diversiteit

Uit de nieuwste Female Board Index blijkt dat het aantal vrouwen aan de Nederlandse top stagneert. MT/Sprout zette in hun artikel 9 stappen op een rij voor een diverse en inclusieve organisatie.

Verandering begint bij de top

De verwachting was dat het aantal vrouwelijke bestuurders zou toenemen, omdat de laatste jaren veel nieuwe vrouwelijke commissarissen waren benoemd. Dat is alleen niet terug te zien in de laatste cijfers in de index. Voor het tweede jaar op rij blijft het aantal vrouwelijke bestuurders steken. En dat is verontrustend, want verandering begint tenslotte door goed voorbeeld vanuit de top.

Inclusiviteit

Met alleen het zetten van een vinkje bij het aantal vrouwen binnen de top kom je er niet. Wil je echt iets bereiken op het gebied van diversiteit en inclusie, dan moet je ervoor zorgen dat mensen zich ook veilig en gezien voelen. Dat ze ook hun eigen gedrag durven te vertonen in plaats van zich aan te passen aan de dominante norm.

9 stappen

Een ideale werkomgeving zou dus volgens de schrijvers van het artikel gebaseerd moeten zijn op echte diversiteit, gelijkheid en inclusie. Hoe bereik je dit? Ze geven je 9 stappen naar meer diversiteit en inclusie. We hebben ze hier kort en bondig op een rij gezet. Voor een uitgebreide omschrijving bij de verschillende stappen, lees je het hele artikel in MT/Sprout hier.

1. Beleid en cultuur

Maak en voer een beleid door dat ongelijke behandeling verbiedt en stimuleer een cultuur van inclusiviteit waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

2. Werving en selectie

Stel duidelijke doelen voor diversiteit en inclusie bij werving van nieuwe medewerkers en houd je hieraan. Zorg voor gelijke kansen voor alle kandidaten en stel een divers selectieteam samen.

3. Opleiding en ontwikkeling

Investeer in opleidingsmogelijkheden en laat medewerkers zich ontwikkelen om vaardigheden en carrièrekansen te vergroten.

4. Flexibele werkomgeving

Zorg voor flexibele werktijden en opties om online te kunnen werken om zo bij te dragen aan diverse levensstijlen en verplichtingen. Zorg voor voorzieningen die vrouwen met jonge kinderen kunnen helpen en houd rekening met de feestdagen van andere culturen.

5.Mentaal en fysiek welzijn

Bied programma’s aan ter ondersteuning van het mentale welzijn van werknemers, zoals stressbeheer en creëer een veilige werkomgeving.

6. Transparante communicatie

Zorg voor een transparant diversiteitsbeleid. Communiceer hierover, inclusief voortgang en resultaten en ga het gesprek aan over uitdagingen en oplossingen voor diversiteit en inclusie. Neem doelenstellingen op in je jaarverslag en rapporteer over voortgang en mogelijke verbeteringen. Dit geeft meer gewicht en binnen alle lagen in het bedrijf is het dan duidelijk dat de doelen niet vrijblijvend zijn.

7. Erkenning en beloning

Zorg voor een beloningsregeling gebaseerd op prestaties en die bijdraagt aan eerlijke en gelijke beloning voor iedereen.

8. Diversiteitsnetwerken

Stimuleer de oprichting van diversiteitsnetwerken waarin werknemers kunnen leren van elkaars ervaringen en elkaar kunnen helpen.

9. Continue evaluatie en aanpassing

Blijf kritisch kijken naar je diversiteitsbeleid en evalueer regelmatig (en pas waar nodig aan). Streef naar verbetering en innovatie voor een ideale werkomgeving.

Over het artikel

Het artikel ‘Aantal vrouwen in bedrijfstop stagneert – met deze 9 stappen bereik je inclusieve diversiteit’ is geschreven door Roy Budjhawan en Ralf Knegtmans voor MT/Sprout.

  Gerelateerde artikelen

  Equalture

  13 voordelen van diversiteit op de werkvloer

  De 13 vooroordelen van diversiteit, onderbouwd met onderzoek en statistieken door Equalture.
  Forbes

  Belangrijke rol manager bij welzijn medewerker

  De invloed van managers op het mentale welzijn van hun medewerkers is niet te onderschatten. Het is daarom van groot...
  Independent

  Bondgenoten voor gendergelijkheid

  Veel mannen denken dat ze actieve bondgenoten zijn voor gendergelijkheid op de werkvloer, maar uit onderzoek blijkt dat hun vrouwelijke collega’s dat heel anders zien.