Forbes

Belangrijke rol manager bij welzijn medewerker

De invloed van managers op het mentale welzijn van hun medewerkers is niet te onderschatten. Het is daarom van groot belang dan mensen in leiderschapsposities bij zichzelf te rade gaan of zij er alles aan doen om een positieve impact op werknemers te hebben.

Managers opgelet: nieuw onderzoek lijkt uit te wijzen dat bij 70% van de werknemers hun manager meer impact heeft op hun mentale gezondheid dan hun therapeut of arts. Deze mate van impact is zelfs vergelijkbaar met de impact van een levenspartner. Managers kunnen hier gebruik van maken door die impact vooral positief te laten zijn en zo hun werknemers gelukkiger, minder gestrest, meer betrokken en productiever te maken.

Goede voorbeeld geven

Managers zijn rolmodellen en werknemers spiegelen hun gedrag en werkhouding. Daarom is het erg belangrijk dat managers zelf niet te veel hooi op hun vork nemen en hun grenzen goed bewaken. Daarnaast moet bij managers het besef indalen dat zij grote invloed hebben op het welzijn van anderen en empathie daarom een belangrijke functievereiste is.

Verbinden en motiveren

Mensen willen graag onderdeel zijn van een groter geheel en bijdragen aan een concreet doel. Managers kunnen dit gegeven gebruiken door mensen te herinneren aan de missie van de organisatie en uitspreken dat hun werk daar een belangrijke bijdrage aan levert. Mensen willen zich ook graag verbonden voelen met hun omgeving. Hier kunnen managers op inspelen door hen te helpen een netwerk op te bouwen, bijvoorbeeld door mentorschappen op te zetten, interdepartementale samenwerkingen aan te gaan en zelf duidelijk aanwezig en toegankelijk te zijn.

Uitdaging en steun

Een goede manager levert maatwerk: wie heeft er meer uitdaging nodig, welke uitdaging past diegene, welke kant wil diegene op? Nog belangrijker is om niet alles zelf in te vullen; mensen die keuzevrijheid en autonomie op hun werk hebben, zijn over het algemeen gelukkiger. Managers kunnen daarnaast voor een (mentaal) vangnet zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een (online) coachingsprogramma of een HR-team ter beschikking stellen voor wie daar behoefte aan heeft.

Over het artikel

‘Managers Have Major Impact On Mental Health: How To Lead For Wellbeing’ werd onderzocht en geschreven door Tracy Brower voor Forbes.

Gerelateerde artikelen

Forbes

Het welzijn van werknemers na COVID-19

Het stressniveau van werknemers is na COVID-19 tot ongekende hoogte gestegen. Dat beïnvloedt zowel hun mentale gezondheid als hun productiviteit. Het is nu aan werkgevers om te investeren in welzijn…
Harvard Business Review

Diverse teams: psychologisch veilige omgeving voorwaarde om te excelleren

Divers samengestelde teams vaak onderpresteren omdat mensen met verschillende achtergronden botsen. Hoe zorg je voor een psychische veilige omgeving?
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Een veilige, inclusieve werkcultuur: zorg dat je problemen op tijd signaleert

Hoe kan je ongewenste omgangsvormen op het werk voorkomen? Bibi Schmidt, oprichter van Blue Feniks legt de effecten uit van op tijd signaleren en geeft tips.