VHTO
Frontrunner Frontrunner

Zes oorzaken voor weinig meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT

Het aandeel vrouwen in een technische rol is slechts 18 procent. Op elk keuzemoment, bijvoorbeeld voor een profiel, studie of baan, haken er meisjes of vrouwen af. Op basis van wetenschappelijk onderzoek stelde VHTO zes oorzaken vast waarom meisjes en vrouwen anders kiezen dan voor bèta, techniek en IT.

Oorzaken weinig vrouwen in bèta, techniek en IT

 • Genderstereotype beelden en gender bias.
  Op jonge leeftijd hebben kinderen al een beeld van welke rollen, beroepen of eigenschappen bij een man of vrouw horen. Die beelden hebben grote invloed op de studie- of beroepskeuze later.
 • STEM-onderwijs onvoldoende gericht op meisjes.
  Omdat STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vaak wordt benaderd vanuit feiten of formules sluit het minder goed aan bij meisjes.
 • Gebrek aan rolmodellen.
  Meisjes kennen vaak geen vrouwelijke technische professionals waardoor ze zich alleen kunnen spiegelen aan vrouwen in een niet-technische rol.
 • Lage inschatting van eigen competenties.
  Meisjes hebben de neiging hun competenties op gebied van bèta, techniek en IT lager in te schatten dan werkelijk zo is.
 • Combinatie werk en gezin.
  Arbeidsvoorwaarden binnen veel technische bedrijven maken het lastig om werk en gezin te combineren.
 • Niet thuisvoelen in mannelijke bedrijfscultuur.
  Omdat vrouwen soms terecht komen in een bedrijf met veelal mannen hebben ze het gevoel minder welkom te zijn in die cultuur.

Over VHTO

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT te vergroten. Dit doen ze vanwege kansengelijkheid voor meisjes en vrouwen, economische kansen voor de samenleving en voor betere technologieën voor onze samenleving.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

MT/Sprout

9 stappen voor het bereiken van inclusieve diversiteit

Het aantal vrouwen aan de Nederlandse top stagneert. MT/Sprout zette in hun artikel 9 stappen op een rij voor een diverse en inclusieve organisatie.
Goldschmeding Foundation

Diversiteit en inclusie op de werkvloer vergroten met SMART doelen

Praktische handleiding om D&I doelstellingen SMART te formulieren. Hiermee vergoot je de kans op succes.
Harvard Business Review

Mannen gebruiken vaker abstracte taal

Nieuw onderzoek wijst uit dat mannen vaker abstracte taal en vrouwen vaker concrete taal gebruiken. Dit subtiele verschil kan ervoor zorgen dat vrouwen minder snel als leiders worden gezien. Hoe…