VHTO
Frontrunner Frontrunner

Zes oorzaken voor weinig meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT

Het aandeel vrouwen in een technische rol is slechts 18 procent. Op elk keuzemoment, bijvoorbeeld voor een profiel, studie of baan, haken er meisjes of vrouwen af. Op basis van wetenschappelijk onderzoek stelde VHTO zes oorzaken vast waarom meisjes en vrouwen anders kiezen dan voor bèta, techniek en IT.

Oorzaken weinig vrouwen in bèta, techniek en IT

 • Genderstereotype beelden en gender bias.
  Op jonge leeftijd hebben kinderen al een beeld van welke rollen, beroepen of eigenschappen bij een man of vrouw horen. Die beelden hebben grote invloed op de studie- of beroepskeuze later.
 • STEM-onderwijs onvoldoende gericht op meisjes.
  Omdat STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vaak wordt benaderd vanuit feiten of formules sluit het minder goed aan bij meisjes.
 • Gebrek aan rolmodellen.
  Meisjes kennen vaak geen vrouwelijke technische professionals waardoor ze zich alleen kunnen spiegelen aan vrouwen in een niet-technische rol.
 • Lage inschatting van eigen competenties.
  Meisjes hebben de neiging hun competenties op gebied van bèta, techniek en IT lager in te schatten dan werkelijk zo is.
 • Combinatie werk en gezin.
  Arbeidsvoorwaarden binnen veel technische bedrijven maken het lastig om werk en gezin te combineren.
 • Niet thuisvoelen in mannelijke bedrijfscultuur.
  Omdat vrouwen soms terecht komen in een bedrijf met veelal mannen hebben ze het gevoel minder welkom te zijn in die cultuur.

Over VHTO

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT te vergroten. Dit doen ze vanwege kansengelijkheid voor meisjes en vrouwen, economische kansen voor de samenleving en voor betere technologieën voor onze samenleving.

D&I content voor de Taskforce?

Heeft jouw bedrijf een inspirerend Diversiteit & Inclusie (D&I) artikel, best practice, onderzoek, video, tool etc en wil je daar graag meer zichtbaarheid aan geven? Vul onderstaand formulier in en wij plaatsen het op de Taskforce D&I website. Op deze manier bieden wij meer publiciteit voor jouw bestaande D&I initiatieven.

Gerelateerde artikelen

Harvard Business Review

Veilige werkomgeving in turbulente tijden

In onzekere tijden hebben bedrijven het meest aan kritische en initiatiefrijke werknemers. Tijd om vol in te zetten op meer mentale veiligheid op de werkvloer.
Harvard Business Review

Inclusieve patronen inbouwen

Een inclusieve werkomgeving valt en staat met het gedrag van werknemers. Daarom pleiten twee ervaren leiderschapscoaches voor het inbouwen van inclusieve gewoontes op teamniveau.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en Inclusie in de praktijk bij Nalta

Een nieuwe groep gaat aan de slag met D&I: de ondernemers van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Zoals full service ICT-bedrijf Nalta, al jaren lid van NLdigital en frontrunner van…