MT/Sprout

4 tips om pesten op het werk aan te pakken

Wat kun je als leidinggevende doen aan pesten, roddelen en ander ongewenst gedrag van collega’s? ‘Pest-experts’ Diane Dros en Cokkie Verschuren geven vier tips.

Uit een recent onderzoek van vakbond CNV onder 2700 werkenden in Nederland, blijkt dat een kwart te maken heeft met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Meer dan de helft van de respondenten geeft ook aan dat er geen actie wordt ondernomen tegen pesten op de werkvloer. Dat is volgens de vakbond een aanzienlijke kostenpost van miljarden euro’s aan ziekteverzuim dat hierdoor ontstaat.

Tips van ‘Pest-experts’

Hoe kun je pestgedrag op de werkvloer voorkomen of aanpakken? ‘Pest-experts’ Diane Dros (oprichter van The Human Capital Company) en Cokkie Verschuren (arbeids- en organisatiepsycholoog en onderzoeker aan de VU Amsterdam) geven tips:

1. Maak (on)gewenst gedrag bespreekbaar

Allereerst wordt het belang benadrukt van het bespreekbaar maken van (on)gewenst gedrag en het creëren van een inclusieve werkomgeving, waarin teamleden elkaars grenzen respecteren. Dit kan onder andere worden bereikt door middel van open gesprekken en concrete acties om een prettige werkcultuur te bevorderen.

2. Stel zingeving centraal

Pestgedrag is vaker te zien in teams waarin de rollen niet duidelijk verdeeld zijn. Een duidelijk gedefinieerd gezamenlijk doel kan ervoor zorgen dat teamleden elkaar ondersteunen in plaats van uitsluiten.

3. Focus je niet op degene die gepest wordt

Dros benadrukt dat de focus vaak niet moet liggen op het slachtoffer van pestgedrag. Op die manier bereik je uiteindelijk niet veel resultaat.

4. Focus je op de omstanders

Vaak los je het probleem niet op door de ‘pestkop’ aan te pakken. Beter is het volgens Verschuren om te focussen op de omstanders. Door de omstanders aan te spreken en hen bewust te maken van hun rol in het stoppen van pestgedrag, kan het gedrag effectief worden verminderd.

Verschuren adviseert leidinggevenden om de rol van de omstanders aan te pakken door hen te betrekken bij het zoeken naar alternatieve reacties op pestgedrag. Dit kan variëren van direct ingrijpen in situaties waarin pesten plaatsvindt tot het later aanspreken van de pestkop.

Bij langdurig pestgedrag wordt aanbevolen om specialistische hulp in te schakelen om het gedrag van zowel de pestkoppen als de omstanders aan te pakken en om te buigen naar positief gedrag.

Over het artikel

‘Pesten op het werk aanpakken? ‘Stuur de gepeste collega niet op een cursus weerbaarheid’ is een artikel van MT/Sprout, geschreven door Crissy Mulder.

Gerelateerde artikelen

Taskforce Diversiteit & Inclusie

Een veilige werkcultuur is méér dan een protocol

Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer is één van de grote uitdagingen van deze tijd. Hoe ga je hier als organisatie mee aan de slag?
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop we op de werkvloer met elkaar omgaan. Organisaties hechten veel belang aan een sociaal en veilig werkklimaat.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Van uitgeteld naar opgewekt

Bullebakbazen, hoge targets en een cultuur van overwerken hebben een enorme impact op de mentale gezondheid en productiviteit van IT-werknemers. We hebben leiders nodig die pro-actief investeren in de mentale…