Taskforce Diversiteit & Inclusie

Van uitgeteld naar opgewekt

Zo zet je de mentale gezondheid van werknemers voorop

Bullebakbazen, hoge targets en een cultuur van overwerken hebben een enorme impact op de mentale gezondheid en productiviteit van IT-werknemers. Nu ruim 1 op de 6 van hen kampt met klachten van een burn-out of een burn-out heeft, zijn er leiders nodig die pro-actief investeren in de mentale gezondheid van de werknemers.

Wie heeft de meeste invloed op je gemoedstoestand? Een onderzoek van The Workforce Institute in tien verschillende landen komt met een verrassend antwoord. Niet je moeder, niet de buren en niet de dokter… Nee, de 3400 respondenten uit het onderzoek noemden hun manager – naast hun liefdespartner- als de persoon die de meeste invloed heeft op hun mentale welzijn.

Werknemers wereldwijd over baan en welzijn

  • Voor 60% van de werknemers wereldwijd heeft zijn/haar/hen baan de grootste invloed op de mentale gezondheid.
  • 81% van de werknemers wereldwijd vindt de mentale gezondheid belangrijker dan een hoogbetaalde baan.
  • 64% van de werknemers wereldwijd zou een loonsverlaging aanvaarden in ruil voor een baan waarin hun mentale welzijn wordt gesupport -en 70% van de managers (!) zou dit ook doen.
  • Werkstress is van invloed op het privéleven van werknemers (71%), algemeen welzijn (64%) en relaties (62%).

Bron: Workforce Institute

Managen van tevredenheid

Nu is er juist over managers de laatste tijd nogal wat te doen geweest. Want wat is het toch met mensen in machtige posities die enorm over de schreef gaan? Van het schrikbewind op de redactie van De Wereld Draait Door tot de misstanden bij The Voice, voorbeelden genoeg van giftig gedrag van leidinggevenden die zich niet alleen in de mediasector laten gelden.

Het idee dat autoritaire leiders goed zijn voor een team is ondertussen achterhaald, maar helaas nog wel actueel. Werknemersonderzoeken laten zien dat er meer dan ooit behoefte is aan empathische en inclusieve leiders. Juist nu volgens onderzoeksbureau TNO (een record van) meer dan 1 op de 6 werknemers klachten van een burn-out heeft of een burn-out ervaart, is het tijd om te focussen op de mentale gezondheid van werknemers. Dat loont ook voor de bedrijfsresultaten.

Doorhalen de norm

Al die burn-outs zijn niet gek in een snelbewegende sector waar overwerken en krappe deadlines aan de orde van de dag zijn. Hoe zorg je als manager dat je team niet kopje onder gaat en zorg je voor de condities die je werknemers ook gelukkig en gezond houden? Het Amerikaanse Forbes Magazine zette in een artikel in 2022 de vijf meest impactvolle acties op een rijtje:

1. Manage allereerst jezelf

Veel leidinggevenden nemen te veel hooi op de eigen vork – of die van het team. Doe dat niet! Werknemers kijken hoe hun manager omgaat met de workload en gebruiken dat als een model voor zichzelf. Train anderen, delegeer en zorg voor coördinatie met andere teams, zodat je niet alles alleen hoeft te doen. Verbind mensen met middelen – zoals een bepaald netwerk of software, of met HR.

2. Het begint met empathie

Vraag aan mensen hoe het met ze gaat, merk het op als ze ergens mee zitten. Als ze aan een uitdagend project werken, vraag dan of medewerkers hulp nodig hebben. Zo ben je op de hoogte van het reilen en zeilen van je team en kan je eerder bijsturen als dat nodig is. Empathie draagt bij aan een fijn en warm werkklimaat en heeft positieve effecten op innovatie en betrokkenheid.

3. Zorg voor een inclusief werkklimaat

Draag zorg voor een veilig en inclusief werkklimaat door je actief uit te spreken tegen pesten, kleineren en discrimineren. Werknemers die zich niet gezien, gerepresenteerd en thuis voelen op het werk, hebben weinig energie en motivatie en melden zich eerder ziek of erger- stappen op.

4. Geef keuze en flexibiliteit

Als je werknemers meer autonomie, keuze en controle over hun werk geeft, presteren zij over het algemeen beter. Laat mensen dus meebepalen over hun werklocatie en aantal uren. En kijk samen naar welke taken zij het liefste oppakken en hoe je de prestaties meet.

5. Daag uit

Veel mensen denken dat stress ontstaat door te veel werkdruk. Terwijl een beetje stress juist goed kan zijn. Mensen verliezen motivatie en branden op als ze geen vuur voelen; de zogeheten bore-out. Geef werknemers dus niet te veel, maar ook niet te weinig uitdagingen.

Nog niet overtuigd?

Gezonde werknemers zorgen voor betere resultaten. De universiteit van California berekende dat elke dollar die per jaar werd geïnvesteerd in een gezond werkklimaat resulteert in een besparing van van meer dan 2,5 dollar verzuimkosten per jaar. Bovendien zijn mentaal gezonde werknemers veel productiever.

Managers zouden dus alles op alles moeten zetten om de mentale gezondheid van hun team te optimaliseren. Dat zorgt voor een positieve return on investment én uit zich in gemotiveerde en dankbare werknemers.

Gerelateerde artikelen

Forbes

Belangrijke rol manager bij welzijn medewerker

De invloed van managers op het mentale welzijn van hun medewerkers is niet te onderschatten. Het is daarom van groot...
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop we op de werkvloer met elkaar omgaan. Organisaties hechten veel belang aan een sociaal en veilig werkklimaat.
Harvard Business Review

Diverse teams: psychologisch veilige omgeving voorwaarde om te excelleren

Divers samengestelde teams vaak onderpresteren omdat mensen met verschillende achtergronden botsen. Hoe zorg je voor een psychische veilige omgeving?