Talent naar de Top

2021 laat belangrijke groei aantal vrouwen op topfuncties zien

Het gemiddelde aandeel vrouwen in topfuncties steeg in 2021 van 32,1 % naar 33,2 %, bij 104 organisaties die zijn aangesloten bij het Charter Talent naar de Top. Bij 68,3% nam het aandeel vrouwen in de top toe. Bij iets minder dan een kwart daalde het en bij 6,9% bleef het gelijk.

Quota behalen

Een derde van de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven moet binnen enkele jaren uit vrouwen bestaan. Dat staat in de wet ‘Evenwichtiger verhouding vrouwen en mannen in het bestuur en de raad van commissarissen’, die op 1 januari 2022 in werking trad. Voor beursgenoteerde bedrijven in de EU geldt vanaf eind juni 2026 dat de raden van commissarissen voor 40% uit vrouwen bestaan óf voor 33%, als bedrijven de raden van bestuur én de raden van commissarissen als één geheel bekijken.

Aandeel vrouwen in rvb, rvc en rvt (charterorganisaties 2021)

  • 62,7% van rvb’s laat een evenwichtige m/v-verdeling zien: 37,5 % is vrouw (34,1 % in 2020).
  • 83,7 % van de rvc’s wa in 2021 evenwichtig samengesteld; 39,2 % is vrouw (38,3 % in 2020.
  • 95,7% van de rvt’s is evenwichtig samengesteld: 46% is vrouw (41,2 % in 2020).

Kweekvijver voor talent

De Monitor Talent naar de Top 2021 laat zien dat het aandeel vrouwen in de subtop tussen 2020 en 2021 met 1,4 procentpunt is gestegen tot 38,9%. Een mooie ontwikkeling, omdat het hier om de belangrijkste kweekvijver voor talentvolle vrouwen gaat. Dit kan doorstroom bevorderen.

Winnaars Diamant Awards

Twee charterorganisaties ontvingen een Talent naar de Top Diamant Award voor bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit: NPO en ANWB. De Talent naar de Top Executive Search Bureau Award is uitgereikt aan The Executive Network, omdat zij een aansprekend voorbeeld zijn voor andere bureaus. PWC kreeg een Diamant Award, voor bijzonder goede prestaties op het gebied van culturele diversiteit.

Monitor Talent naar de Top

De Monitor Talent naar de Top 2021 toont de actuele stand van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars en beschrijft de inspanningen die charterorganisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te realiseren. Op zes dimensies – leiderschap, strategie en management, HR-management, communicatie, kennis en vaardigheden en klimaat – wordt gemeten welke vorderingen charterorganisaties boeken met het realiseren van beleid.

Over dit artikel

Sinds 2008 hebben 277 organisaties het charter ondertekend. Deelname aan het charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Talent naar de Top ondersteunt haar netwerk met advies, instrumenten & programma’s om doestellingen te behalen. Bron van dit artikel is de website van Talent naar de Top.

Gerelateerde artikelen

Startup Genome

De rol van vrouwen in Europese Tech Startup Ecosystems

25 ecosystemen in Europa gerangschikt op het aandeel vrouwen. Het Amsterdamse startup-ecosysteem scoort een tiende plek in de top-25.
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Hoe dicht je de loonkloof in jouw organisatie?

De loonkloof is een hardnekkig probleem. Hoewel het Recht op Gelijke Beloning in Europa al sinds 1957 van kracht is, verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen – óók voor…
Goldschmeding Foundation

Diversiteit en inclusie op de werkvloer vergroten met SMART doelen

Praktische handleiding om D&I doelstellingen SMART te formulieren. Hiermee vergoot je de kans op succes.