Taskforce Diversiteit & Inclusie

Datagedreven DE&I: ‘Be bold. Be you!’

Tijdens de vierde editie van de Werkgroep Diversity, Equity and Inclusion zijn we te gast bij Incentro. We worden hartelijk ontvangen door Arianne Landheer en Loek van Schellen, die hun inspirerende inzichten over Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie met ons delen. Ze geven ons een kijkje in hoe zij de eerste stap hebben gezet richting data gedreven DE&I, met het motto “Meten is weten”. Bij Incentro is CBAM een van hun kern-slogans, kleurrijk weergegeven in graffiti door het hele kantoor: Cameraderie, Boldness, Autonomy, and Mastery.

De werkgroep bestond uit een diverse mix van professionals uit verschillende sectoren, zoals security, legal, sales/business development en HR. De deelnemers streefden naar specifieke doelen: meer vrouwen in leiderschapsposities, het aanpakken van het tekort aan vrouwelijk talent in technische functies, en het bespreekbaar maken van stigma’s rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI). De werkgroep DEI richt zich op praktische oplossingen om deze doelen te bereiken en een inclusieve werkomgeving te bevorderen.

Deze werkgroep wordt georganiseerd door de Taskforce Diversiteit & Inclusie, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en branchevereniging NLdigital.

Meten is weten

Dit keer in het thema van: Data gedreven DE&I.  Casper Copper, vanuit NLdigital en Taskforce benadrukte het belang van het verzamelen van harde data om onze DE&I-verhalen kracht bij te zetten en ons beleid te sturen. Hij onderstreepte dat diverse teams beter presteren en dat het meten van zowel process- als outcome metrics essentieel is om specifieke aanpassingen in beleid door te voeren. Een mooi voorbeeld van datagedreven DE&I is het onlangs verschenen DE&I Benchmark rapport in samenwerking met Techleap, Diverse Leaders, Booking.com en de UVA waar wij later op terug komen.

“Bij Incentro is cultuur een van de belangrijkste aspecten,” aldus Arianne Landheer. “We zijn al 15 jaar een Great Place to Work en gebruiken dit platform om onze data over Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie te verzamelen.”

Bij Incentro draait alles om het benutten van menselijk potentieel (Why), door het bouwen van geweldige digitale oplossingen (How), met hyperautomatisering en hyperpersonalisatie (What). Incentro gelooft dat een divers team zorgt voor innovatie en moedigt medewerkers aan om zichzelf te zijn met de slogan “Be bold, be you,” wat sterk aansluit bij hun cultuurwaarden.

‘Wie je bent, doet ertoe en wordt gerespecteerd’.

Incentro meet drie keer per jaar hoe medewerkers hun plek ervaren binnen het bedrijf. De vraag ‘Kan je jezelf zijn?’ staat centraal. Dit betekent dat ‘Wie je bent, doet ertoe en wordt gerespecteerd’. Incentro streeft naar transparantie en heeft diverse statistieken verzameld om hun DEI-inspanningen te meten:

  • C-Level Vrouwen: 18% van de C-level posities wordt bekleed door vrouwen.
  • Incentro Nederland: 34% van de medewerkers in Nederland is vrouw.
  • Neurodiversiteit: 20% van de respondenten gaf aan op het neurodiversiteitsspectrum te zitten (gediagnosticeerd).
  • LHBTIQ+ Community: 8% van de respondenten identificeert zich als onderdeel van de LHBTIQ+ gemeenschap.

Het verzamelen van deze data gebeurde volledig anoniem, met toestemming van de respondenten. Incentro experimenteerde met het stellen van diverse vragen, waarbij ze zorgvuldig rekening hielden met culturele gevoeligheden, bijvoorbeeld door in Kenia niet te vragen naar seksuele geaardheid of in Singapore naar het aantal collega’s met gediagnosticeerde neurodiversiteit. Met deze strategieën en tips zet Incentro een belangrijke stap richting een inclusievere toekomst, waarbij zij het motto “Meten is weten” centraal stellen. Dit biedt meer inzicht in het creëren van een werkomgeving waar collega’s gelukkig en gemotiveerd naartoe gaan.

Vervolgens ging de groep aan de slag met diverse stellingen. De discussies rond deze stellingen waren levendig en vol herkenning. Er waren momenten waarop de werkgroep zich realiseerde dat ze al verder waren in hun DEI-inspanningen dan ze zelf hadden gedacht. Vooral het onderwerp van ‘Safe spaces’ leidde tot boeiende gesprekken. Er werd enthousiast gesproken over het belang van stilteruimtes in het kantoor. Daarnaast werd er nagedacht over geschikte locaties voor neurodiverse medewerkers en hoe de juiste ondersteuning en faciliteiten kunnen worden geboden.

DEI in de Europese Tech Benchmark Report 2024

Een ander goed voorbeeld  van datagedreven werken in DEI is het onlangs verschenen magazine European Tech Benchmark DEI Report. Dit rapport biedt ruwe harde data, zoals het aantal vrouwen in technische rollen. Het belang van deze data ligt in het identificeren van gebieden waar verbetering mogelijk is en het formuleren van strategieën om deze verbeteringen te realiseren. Het rapport helpt organisaties ook hun DEI-maturiteit te bepalen: hebben ze een DEI-collega en is een onbewuste vooroordelen-training verplicht? Deze inzichten zijn cruciaal voor het verder verhogen van het aantal vrouwen in technische functies en het bevorderen van een inclusieve cultuur.

Samen met Diverse Leaders, UVA en Booking.com hebben we het DEI in European Tech Benchmark Report 2024 samengesteld. Dit rapport geeft inzicht in de status quo van DE&I binnen 160 bedrijven, variërend van startups tot grote ondernemingen. Het rapport helpt ons om te bepalen waar we staan en hoe we verder kunnen verbeteren.

Tips om DEI te monitoren

De bijeenkomst eindigde met een aantal best practices gedeeld door Yeni, die betrokken was bij de ontwikkeling en lancering van de Benchmark. Zij deelde haar bevindingen en enkele belangrijke tips voor het toepassen van datagedreven DEI:

Snapshot monitoring of employees: Dit houdt in dat je data verzamelt tijdens specifieke evenementen of interactiemomenten met medewerkers.

Employee Engagement Surveys: Regelmatige enquêtes onder medewerkers helpen bij het peilen van hun ervaringen en meningen over DEI.

Data halen uit bestaande HR-systemen en tools: Gebruik bestaande HR-systemen om continue monitoring van DEI-initiatieven mogelijk te maken.

‘Prefer Not to Say’ option: Geef medewerkers altijd de ruimte om informatie niet te delen als ze dat niet willen.

Consistentie: Vermijd eenmalige enquêtes en zorg voor regelmatige monitoring.

Uitleg en context: Leg goed uit waarom je bepaalde informatie verzamelt om een hogere response rate te bereiken.

Betrek de HR Operator/Provider: Werk samen met HR-professionals om DEI-monitoring effectief te implementeren.

Onderdeel van onboarding-proces: Maak DEI-monitoring onderdeel van het onboarding-proces en leg uit waarom het belangrijk is.

Religie en privacy: Zorg ervoor dat gevoelige informatie zoals religie niet in HR-systemen wordt vastgelegd, maar alleen in anonieme diversiteitsonderzoeken.

Koppeling aan business tooling: Prioriteer en integreer DEI-data in je bedrijfsprocessen.

Vrijwillige basis: Houd deelname vrijwillig en anoniem.

Management en leadership: Zet management en leiderschap in om deelname aan DEI-initiatieven te stimuleren.

Concrete voorbeelden: Deel concrete voorbeelden van hoe DEI-data wordt gebruikt.

Rapporteren en informeren: Vergelijk je prestaties met anderen en zorg voor transparante communicatie.

Onze reis naar een meer inclusieve en diverse werkomgeving is een continu proces. Met de lancering van onze datagedreven DE&I benchmark zetten we een belangrijke stap naar meer transparantie en effectiviteit, en werken we aan een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn!

Begin bij jezelf en start de scan: https://diverseleadersintech.com/diverse-leaders-in-tech-dei-benchmarking-survey/ Of check het rapport: https://www.taskforcediversiteit.nl/benchmark-diversiteit-inclusie/

We kijken uit naar de volgende Werkgroep DEI sessie.

Gerelateerde artikelen

NRC

‘Kijk meer vanuit data naar diversiteit en inclusie in tech’

Het staat er niet goed voor met diversiteit en inclusie in de Nederlandse techsector. Het aandeel vrouwen stijgt niet. Dat kan komen door het mannelijke imago van de sector, maar…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diverse Leaders in Tech (DLIT) kondigt DEI in Tech European Benchmark Report 2024 aan

Diverse Leaders in Tech (DLIT) kondigt DEI in Tech European Benchmark Report 2024 aan. De resultaten van het rapport benadrukt dat leiders ondersteuning nodig hebben om verder te gaan dan…
Taskforce Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie: meten is weten

Waarom is het meetbaar maken van D&I belangrijk voor een succesvol diversiteitsbeleid en hoe pak je dit aan? We delen praktische tips en best practices.