NRC: Weinig lgbtq+-ers in de bedrijfstop

De representatie van lgbtq+-mensen in de top van het bedrijfsleven heeft nog een lange weg te gaan. Experts raden aan om meer te investeren in het wegnemen van belemmeringen en het kweken van bewustzijn onder bestuurders.

In de besturen van Nederlandse bedrijven zitten nauwelijks lgbtq+-’ers. Dat blijkt uit onderzoek van Melchior de Ridder, oprichter van de Gay Executive Officer (GEO) Foundation, die zich inzet voor de representatie van deze groep bij Nederlandse bedrijven. GEO Foundation informeerde bij vijftig grote Nederlandse bedrijven naar hun bestuurders en kwam bijna geen lhbtq’ers tegen – en niemand die transgender is. Deze bevindingen komen overeen met de situatie in Amerika. Volgens een rapport van de Boston Consulting Group identificeert slechts 0,1 procent van de senior leidinggevenden zich daar als lid van de lgbtq+-gemeenschap, terwijl ongeveer 11 procent van alle Amerikanen zich op deze manier identificeert.

Kritische bevragen

Bijzonder hoogleraar Inclusie van Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender werknemers Jojanneke van der Toorn kan niet precies duiden waarom zo weinig lgbtq+-ers doorstromen naar de bedrijfstop, daar is nog meer onderzoek voor nodig. Wel signaleert ze dat mensen graag samenwerken met mensen die op hen lijken en de meerderheid van bestuurders cisgender en heteroseksueel is. Deze homogeniteit van de top, en de druk je daaraan aan te passen, werkt omgekeerd ook niet uitnodigend voor potentiële lgbtq+-sollicitanten. Volgens de hoogleraar moet er meer geïnvesteerd worden in het wegnemen van belemmeringen en het kritisch bevragen van de huidige cultuur.

Pride-netwerken en ervaringen uitwisselen

Veel bedrijven hebben tegenwoordige interne pride-netwerken, maar daar zitten vaak alleen jonge werknemers in en er is beperkt mandaat en budget. Het zou daarom al schelen als bestuurders ook plaatsnemen in zo’n netwerk, zodat jonge lgbtq+-ers hun netwerk hogerop in de organisatie kunnen uitbreiden. De Ridder van GEO Foundation denkt dat er meer bewustzijn en rolmodellen moeten komen, en organiseert onder meer diners met homo- en heteroseksuele bestuurders om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Uit onderzoek blijkt al dat inclusieve bedrijven beter presteren, en De Ridder denkt ook dat goede representatie aan de top helpt bij het acquireren en behouden van talent.

Over het artikel

‘Openlijk homoseksueel en in de top? Heel soms, maar lgbtq’ers ontbreken vaak in de toplagen’ werd onderzocht en geschreven door Menno Sedee voor NRC.

Het laatste nieuws

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.

Alles wat je moet weten over International Women’s Day

Vandaag is het International Women’s Day! Op deze dag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en vragen we wereldwijd aandacht voor gendergelijkheid. Want dat is nog steeds hard nodig.