Trouw: Trainingen helpen vrouwen minder ver dan mannen

‘Moet je nou echt zo nodig verder leren?’  

Er wordt vaker op gewezen: onze wereld is afgestemd op mannen. De basis is, volgens Caroline Criado-Perez in haar boek Invisible Women, de gender data-gap: we verzamelen en analyseren data over mannen en niet over vrouwen. Zo ook in ‘de Monitor Leercultuur’, een publicatie op basis van onderzoek van Ser/TNO naar de leercultuur in Nederland. Terwijl onderzoek toch laat zien dat vrouwen en mannen anders leren.

Trainingen helpen nu vaak de man verder en niet de vrouw.

Ingeborg Kroese, oprichter van Enhance Facilitations

Minder ambitieus

“Zo nodig verder leren?” is vaak de vraag. Daarbij is het aangetoond dat vrouwen minder toegang hebben tot trainingen en opleidingen die betaald worden door de werkgever. Of neem trainingen die bovenop gewone werktijden komen, en de met name voor vrouwen al vaak zo ingewikkelde balans tussen werk- en zorgtaken nog verder onder druk zetten. Ook geven vrouwen aan dat de aangeboden trainingen niet helpend zijn in hun ontwikkeling, maar vooral aanleren om de juiste soort medewerker te zijn. Zo wordt de genderhiërarchie verder versterkt. Neem tenslotte de vrouwen die aangeven dat hun ervaringen en uitdagingen als vrouw in trainingen niet erkend of gewaardeerd worden.

Gemiste kans

Inzicht in gender is nodig om de processen en bevindingen van de Monitor echt te begrijpen en om te komen tot inclusieve oplossingen. Ook in mijn promotieonderzoek naar gelijke kansen in trainingen komt naar voren dat leren in organisaties vaak als genderneutraal wordt beschouwd. Ondertussen werkt het niet erkennen en herkennen van de rol van gender vooral in het nadeel van vrouwen. En de gevolgen die dit genderverschil heeft, worden versterkt door verschillen in leeftijd, etniciteit en klasse, zogeheten intersectionaliteit.

Training en leren zou als specifieke doelstelling het stimuleren van gelijke kansen en inclusiviteit moeten hebben. En erkennen dat gender cruciaal is. Is de Monitor Leercultuur zonder oog voor gender een gemiste kans? De Britse onderwijskundige Alan Rogers schrijft in zijn artikel ­Lifelong learning and the absence of ­gender dat het meer is. Negeren van gender in leren is niet gewoon weglaten, maar het onderschrijven van het dominante denken waarin de man centraal staat.

De Monitor Leercultuur vermeldt dat de eerste versie van de monitor de komende jaren verder ontwikkeld wordt. Het advies: neem gender mee als één van de kritische factoren in de analyse en de oplossingen.

Over het artikel

Monitor Leercultuur onderzoekt de leercultuur in Nederland aan de hand van drie thema’s: leergedrag, gevoede urgentie en stimulerende factoren. Bron van dit artikel is de website van Trouw.

Het laatste nieuws

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.

Alles wat je moet weten over International Women’s Day

Vandaag is het International Women’s Day! Op deze dag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en vragen we wereldwijd aandacht voor gendergelijkheid. Want dat is nog steeds hard nodig.