Startup-ecosysteem: wat kun je verwachten in 2024 op D&I gebied?

Om beter te begrijpen hoe het Amsterdamse en Nederlandse startup-ecosysteem als geheel in 2024 zal veranderen, heeft Silicon Canals zes belangrijke stakeholders gevraagd die direct betrokken zijn bij het startup-ecosysteem. Eén van de geïnterviewden is Yeni Joseph, Lead van de Taskforce Diversiteit & Inclusie van NLdigital. Zij ging in op de rol van D&I in het tech-ecosysteem in 2024.

Welke rol zal D&I spelen bij het hervormen van het Nederlandse tech-ecosysteem in 2024?

D&I is van cruciaal belang voor het aantrekken en behouden van tech-talent door middel van inclusief aannemen, werven vanuit het buitenland, etc. Belangrijke stakeholders (denk aan overheden, investeerders en bedrijven) zijn nu steeds meer geïnteresseerd in de daadwerkelijke impact die bedrijven maken. We zien dat diversiteit en impact meer met elkaar verbonden zijn (door vrouwen opgerichte startups zijn bijvoorbeeld meestal meer impactgericht).

Als we naar de uitkomsten van onze verkiezingen kijken, kan worden verwacht dat DEI minder een topprioriteit is. Hoewel dat geen goede ontwikkeling is voor de vooruitgang van DEI, hoop ik wel dat dit de particuliere sector zal doen opstaan ​​en de inspanningen zal versnellen.

Zie jij dit jaar een diverser Nederlands tech-ecosysteem, en zo ja, waarom?

Ja, want veel regelgeving die hiermee verband houdt, wordt steeds belangrijker. Zelfs als deze regelgeving niet rechtstreeks van toepassing is op startups (zoals ESG-rapportage, de komende EU-richtlijn inzake loontransparantie, genderdiversiteit in besturen), hebben grote bedrijven/leveranciers waarmee ze samenwerken of hun investeerders dit steeds meer nodig.

Ik zie het gebrek aan DEI-data nog steeds als één van de grootste uitdagingen. Het geeft ons geen écht inzicht in waar we staan en het wordt dan moeilijk om te weten wat er moet veranderen en of we (de juiste) vooruitgang boeken.

Yeni Joseph, Lead Taskforce Diversiteit & Inclusie

Welke verandering zou jij graag zien in het Nederlandse tech-ecosysteem in 2024?

Ik zou graag zien dat we ons meer gaan richten op inclusiviteit, in plaats van ‘slechts’ diversiteit. Momenteel is er nog steeds veel aandacht voor genderdiversiteit, wat belangrijk is. Maar ik zou ook graag meer focus en vooruitgang zien op het gebied van bijvoorbeeld POC (people of color), neurodiversiteit, de queer-gemeenschap etc.

Wat zijn de uitdagingen waarmee het Nederlandse tech-ecosysteem en de in Amsterdam gevestigde startups te maken krijgen die divers willen worden?

Ik zie het gebrek aan DEI-data nog steeds als één van de grootste uitdagingen. Het geeft ons geen echt inzicht in waar we staan en het wordt dan moeilijk om te weten wat er moet veranderen en of we (de juiste) vooruitgang boeken.

Een andere uitdaging is dat er veel aandacht wordt besteed aan (gender)diversiteit, en niet genoeg aan inclusie als geheel. Ten slotte wordt er te weinig geïnvesteerd in startups onder leiding van diverse oprichters.

Hoe kan de Taskforce D&I een rol spelen bij het vormgeven van een divers tech-ecosysteem in Nederland en Amsterdam in 2024?

De rol die ik zie voor de Taskforce D&I is het verbeteren van de DEI-benchmark en het verder versterken van partnerschappen met andere toonaangevende DEI-initiatieven zoals Diverse Leaders in Tech van Techleap.nl en samenwerken met TNW Conference om hun DEI-programmering verder te versnellen. Daarnaast zijn we van plan meer sessies te organiseren om de (rijks)overheid te voorzien van beleidsaanbevelingen rondom DEI.

Over het interview

Will AI dominate in 2024 or sustainability take the cake? Here’s what to expect from the Amsterdam startup ecosystem in 2024‘ is een artikel van Silicon canals, geschreven door Karthek Iyer. Voor dit artikel werden meerdere experts geïnterviewd. We lichten hier het interview met onze Lead van de Taskforce D&I, Yeni Joseph, uit.

Het laatste nieuws

Alles wat je moet weten over International Women’s Day

Vandaag is het International Women’s Day! Op deze dag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en vragen we wereldwijd aandacht voor gendergelijkheid. Want dat is nog steeds hard nodig.

DEI-scan: In 15 minuten je sterke punten en kansen in beeld

Diverse Leaders in Tech (DLiT) lanceert de allereerste DEI-benchmark voor de Europese tech industrie. Ontdek hoe jouw tech-bedrijf scoort op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI) én hoe je vooruitgang kunt boeken.

Gratis online training ‘Het nieuwe werven en selecteren’

Deze week stond het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie op de agenda van de Eerste Kamer. Als deze nieuwe wet van kracht is, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een werkwijze voor objectief werven en selecteren vastleggen. Volg gratis de online training.