Rapport TechMeUp: Omscholen IT loont

Binnen de IT sector is er een tekort van 85.000 mensen. Een van de oplossingen: omscholen naar IT! TechMeUp heeft onderzoek gedaan naar het effect van omscholing onder 171 IT-omscholers. Het resultaat toont aan dat omscholing ervoor zorgt dat mensen onder betere voorwaarden weer aan de slag kunnen, met als gevolg een meer diverse tech scene!

Omscholen IT loont

Opleidingsfonds TechMeUp maakt rentevrije studievoorschotten mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen. Beginnend IT-talent krijgt zo zorgenvrij toegang tot vele particuliere opleiders in tech. Regelmatig kreeg TechMeUp vragen van bedrijven en potentiele donateurs over het effect van studieleningen. Om dit effect te meten en het nut ervan te bewijzen is TechMeUp het afgelopen jaar een onderzoek gestart waaruit interessante inzichten kwamen.

  • Omscholers van TechMeUp zijn binnen 3 maanden aan het werk in IT/tech, met een aanzienlijk hoger salaris (vóór omscholing €799; ná omscholing €2901)
  • Van alle studenten die een baan in tech vonden verdienden afgestudeerden met data-specialisatie het meest, namelijk € 3292.
  • Zonder financiële steun gaat 76,5% van de respondenten voorlopig geen tech-opleiding volgen.

Over het rapport

TechMeUp heeft onderzoek gedaan onder 171 IT-omscholers. Het doel van het rapport is, het effect aantonen wanneer de ondervertegenwoordigde groepen wel of geen financiële steun ontvangen voor een IT-omscholingstraject.

Het laaste nieuws

Startup-ecosysteem: wat kun je verwachten in 2024 op D&I gebied?

Om beter te begrijpen hoe het Amsterdamse en Nederlandse startup-ecosysteem als geheel in 2024 zal veranderen, heeft Silicon Canals zes belangrijke stakeholders gevraagd die direct betrokken zijn bij het startup-ecosysteem.

Breng je stem uit voor de ITvitae Neurodiversiteit Award 2024

ITvitae organiseert dit jaar weer een uitreiking van de ITvitae Neurodiversiteit Award! Welke werkgever of manager geeft de meeste ruimte aan neurodivergent ICT-talent? Breng nu je stem uit!

Code-V: nieuwe samenwerking voor beter ondernemersklimaat vrouwen

Vandaag hebben 64 invloedrijke organisaties hun samenwerking aangekondigd onder de naam Code-V. Gezamenlijk zetten ze zich in voor gelijke ondernemerskansen voor vrouwen in Nederland.