Rapport TechMeUp: Omscholen IT loont

Binnen de IT sector is er een tekort van 85.000 mensen. Een van de oplossingen: omscholen naar IT! TechMeUp heeft onderzoek gedaan naar het effect van omscholing onder 171 IT-omscholers. Het resultaat toont aan dat omscholing ervoor zorgt dat mensen onder betere voorwaarden weer aan de slag kunnen, met als gevolg een meer diverse tech scene!

Omscholen IT loont

Opleidingsfonds TechMeUp maakt rentevrije studievoorschotten mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen. Beginnend IT-talent krijgt zo zorgenvrij toegang tot vele particuliere opleiders in tech. Regelmatig kreeg TechMeUp vragen van bedrijven en potentiele donateurs over het effect van studieleningen. Om dit effect te meten en het nut ervan te bewijzen is TechMeUp het afgelopen jaar een onderzoek gestart waaruit interessante inzichten kwamen.

  • Omscholers van TechMeUp zijn binnen 3 maanden aan het werk in IT/tech, met een aanzienlijk hoger salaris (vóór omscholing €799; ná omscholing €2901)
  • Van alle studenten die een baan in tech vonden verdienden afgestudeerden met data-specialisatie het meest, namelijk € 3292.
  • Zonder financiële steun gaat 76,5% van de respondenten voorlopig geen tech-opleiding volgen.

Over het rapport

TechMeUp heeft onderzoek gedaan onder 171 IT-omscholers. Het doel van het rapport is, het effect aantonen wanneer de ondervertegenwoordigde groepen wel of geen financiële steun ontvangen voor een IT-omscholingstraject.

Het laaste nieuws

Percentage vrouwen in Nederlandse techsector zakt onder Europees gemiddelde

Het percentage vrouwen in technische functies in de Nederlandse digitale sector is in 2023 gedaald naar 19%. Dit blijkt uit de Dutch D&I in Digital Benchmark van 2023.

Kick-off Werkgroep D&I 2023

Op 4 april kwamen vijf vooruitstrevende IT-bedrijven samen voor de kick-off van de tweede editie van de Werkgroep D&I.Inzet: hoe maak je je bedrijf structureel diverser en inclusiever?

Twee jaar Taskforce D&I

De Taskforce Diversiteit en Inclusie (D&I) bestaat nu bijna twee jaar en werkt hard aan het realiseren van een meer diverse en inclusieve digitale sector. Na twee jaar zijn de ambities nog steeds torenhoog.