Rapport TechMeUp: Omscholen IT loont

Binnen de IT sector is er een tekort van 85.000 mensen. Een van de oplossingen: omscholen naar IT! TechMeUp heeft onderzoek gedaan naar het effect van omscholing onder 171 IT-omscholers. Het resultaat toont aan dat omscholing ervoor zorgt dat mensen onder betere voorwaarden weer aan de slag kunnen, met als gevolg een meer diverse tech scene!

Omscholen IT loont

Opleidingsfonds TechMeUp maakt rentevrije studievoorschotten mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen. Beginnend IT-talent krijgt zo zorgenvrij toegang tot vele particuliere opleiders in tech. Regelmatig kreeg TechMeUp vragen van bedrijven en potentiele donateurs over het effect van studieleningen. Om dit effect te meten en het nut ervan te bewijzen is TechMeUp het afgelopen jaar een onderzoek gestart waaruit interessante inzichten kwamen.

  • Omscholers van TechMeUp zijn binnen 3 maanden aan het werk in IT/tech, met een aanzienlijk hoger salaris (vóór omscholing €799; ná omscholing €2901)
  • Van alle studenten die een baan in tech vonden verdienden afgestudeerden met data-specialisatie het meest, namelijk € 3292.
  • Zonder financiële steun gaat 76,5% van de respondenten voorlopig geen tech-opleiding volgen.

Over het rapport

TechMeUp heeft onderzoek gedaan onder 171 IT-omscholers. Het doel van het rapport is, het effect aantonen wanneer de ondervertegenwoordigde groepen wel of geen financiële steun ontvangen voor een IT-omscholingstraject.

Het laatste nieuws

Vierdaagse werkweek voor AFAS-medewerkers

Vanaf 1 januari 2025 voert AFAS Software voor alle medewerkers een vierdaagse werkweek in. De arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. Op de vrijdagen gaat het kantoor dicht en heeft iedereen een ontwikkeldag.

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.