Rapport TechMeUp: Omscholen IT loont

Binnen de IT sector is er een tekort van 85.000 mensen. Een van de oplossingen: omscholen naar IT! TechMeUp heeft onderzoek gedaan naar het effect van omscholing onder 171 IT-omscholers. Het resultaat toont aan dat omscholing ervoor zorgt dat mensen onder betere voorwaarden weer aan de slag kunnen, met als gevolg een meer diverse tech scene!

Omscholen IT loont

Opleidingsfonds TechMeUp maakt rentevrije studievoorschotten mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen. Beginnend IT-talent krijgt zo zorgenvrij toegang tot vele particuliere opleiders in tech. Regelmatig kreeg TechMeUp vragen van bedrijven en potentiele donateurs over het effect van studieleningen. Om dit effect te meten en het nut ervan te bewijzen is TechMeUp het afgelopen jaar een onderzoek gestart waaruit interessante inzichten kwamen.

  • Omscholers van TechMeUp zijn binnen 3 maanden aan het werk in IT/tech, met een aanzienlijk hoger salaris (vóór omscholing €799; ná omscholing €2901)
  • Van alle studenten die een baan in tech vonden verdienden afgestudeerden met data-specialisatie het meest, namelijk € 3292.
  • Zonder financiële steun gaat 76,5% van de respondenten voorlopig geen tech-opleiding volgen.

Over het rapport

TechMeUp heeft onderzoek gedaan onder 171 IT-omscholers. Het doel van het rapport is, het effect aantonen wanneer de ondervertegenwoordigde groepen wel of geen financiële steun ontvangen voor een IT-omscholingstraject.

Het laaste nieuws

RSM: Vrouwenorganisaties werken vaak nog solitair

Nederlandse organisaties die opkomen voor de belangen van vrouwen zeggen de ambitie te hebben om samen te werken, maar werken in de praktijk toch vaak alleen. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Women and Organisations

NRC: Weinig lgbtq+-ers in de bedrijfstop

De representatie van lgbtq+-mensen in de top van het bedrijfsleven heeft nog een lange weg te gaan. Experts raden aan om meer te investeren in het wegnemen van belemmeringen en het kweken van bewustzijn onder bestuurders.

SER: Naar een veilige werkcultuur

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is aan de orde van de dag. Van de zakenwereld tot aan de tv-studio’s in Hilversum: organisaties moeten aan de slag met een veilige werkcultuur. Het is hoog tijd voor reflectie en verandering.