NOS: Nieuw kabinet meer vrouwen dan ooit

Voor het eerst bestaat, in het nieuwe kabinet, de helft van de ministers en bijna de helft van de staatssecretarissen uit vrouwen. NOS Radio 1 Journaal nieuwslezer Astrid Kersseboom gaat in gesprek met Liza Mügge, zij is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Amsterdam.

“Als je naar gendergelijkheid kijkt staat Nederland lang onderaan allerlei lijstjes. Deze nieuwe verandering is een stap in de goede richting. Hiermee volgt Nederland andere landen zoals Canada en Duitsland en Nieuw Zeeland waarbij vrouwen in de politiek al langer een groot onderwerp is,” vertelt Mügge.

“De mensen met een machtige positie laten laten zien, dat tijdens deze samenstelling, het ook hun prioriteit is. Dat is een belangrijk signaal naar de rest van de maatschappij waarin vrouwen met een hoge functie ondervertegenwoordigd zijn.”

Maatschappelijk draagvlak

“Je kan je afvragen waarom dit niet eerder is gebeurt. De afgelopen jaren was de VVD de grootste partij. Deze partij heeft geen streefcijfers ingevoerd en is niet actief gewerkt aan gendergelijkheid zoals bijvoorbeeld PvdA dat wel heeft. Het idee van de VVD was: als mensen goed genoeg zijn, dan komen ze vanzelf wel bovendrijven als minister,” aldus Mügge.

“Het maatschappelijke draagvlak is gegroeid. We zien dat het onderwerp op verschillende manieren onder de aandacht wordt gebracht door o.a. veel activisten die zich inzetten voor gendergelijkheid. Tegelijkertijd was hier binnen de partij zelf ook veel kritiek op gekomen, dit heeft men aan het denken gezet.”

Rolmodellen

Mügge: “Een diversie politiek is belangrijk voor de herkenbaarheid. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat als meisje en vrouwen andere vrouwelijke rolmodellen campagne zien voeren, ongeacht de partij en of ze winnen, dan gaan ze meer over politiek praten. Ze raken politiek betrokken en geïnteresseerder. Daarnaast stimuleren de rolmodellen deze meisjes en vrouwen om zelf ook iets binnen de politiek te kunnen betekenen. Ik hoop dat die pool aspiranten, mensen die dromen over een politieke carrière, hierdoor meer divers wordt en groeit.”

“Het huidige leiderschap is nogal traditioneel. Vrouwen op machtige posities, de rolmodellen, kunnen ideeën bijstellen over stereotypering betreft politiek leiderschap. Dit kan invloed hebben op de rest van de samenleving.”

Over dit artikel

Astrid Kersseboom is nieuwslezer bij NOS radio 1. Voor dit interview ging ze in gesprek met Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Amsterdam. Bron van dit artikel is de website van NPO radio 1.

Het laatste nieuws

Alles wat je moet weten over International Women’s Day

Vandaag is het International Women’s Day! Op deze dag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen en vragen we wereldwijd aandacht voor gendergelijkheid. Want dat is nog steeds hard nodig.

DEI-scan: In 15 minuten je sterke punten en kansen in beeld

Diverse Leaders in Tech (DLiT) lanceert de allereerste DEI-benchmark voor de Europese tech industrie. Ontdek hoe jouw tech-bedrijf scoort op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI) én hoe je vooruitgang kunt boeken.

Gratis online training ‘Het nieuwe werven en selecteren’

Deze week stond het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie op de agenda van de Eerste Kamer. Als deze nieuwe wet van kracht is, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een werkwijze voor objectief werven en selecteren vastleggen. Volg gratis de online training.