NOS: Nieuw kabinet meer vrouwen dan ooit

Voor het eerst bestaat, in het nieuwe kabinet, de helft van de ministers en bijna de helft van de staatssecretarissen uit vrouwen. NOS Radio 1 Journaal nieuwslezer Astrid Kersseboom gaat in gesprek met Liza Mügge, zij is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Amsterdam.

“Als je naar gendergelijkheid kijkt staat Nederland lang onderaan allerlei lijstjes. Deze nieuwe verandering is een stap in de goede richting. Hiermee volgt Nederland andere landen zoals Canada en Duitsland en Nieuw Zeeland waarbij vrouwen in de politiek al langer een groot onderwerp is,” vertelt Mügge.

“De mensen met een machtige positie laten laten zien, dat tijdens deze samenstelling, het ook hun prioriteit is. Dat is een belangrijk signaal naar de rest van de maatschappij waarin vrouwen met een hoge functie ondervertegenwoordigd zijn.”

Maatschappelijk draagvlak

“Je kan je afvragen waarom dit niet eerder is gebeurt. De afgelopen jaren was de VVD de grootste partij. Deze partij heeft geen streefcijfers ingevoerd en is niet actief gewerkt aan gendergelijkheid zoals bijvoorbeeld PvdA dat wel heeft. Het idee van de VVD was: als mensen goed genoeg zijn, dan komen ze vanzelf wel bovendrijven als minister,” aldus Mügge.

“Het maatschappelijke draagvlak is gegroeid. We zien dat het onderwerp op verschillende manieren onder de aandacht wordt gebracht door o.a. veel activisten die zich inzetten voor gendergelijkheid. Tegelijkertijd was hier binnen de partij zelf ook veel kritiek op gekomen, dit heeft men aan het denken gezet.”

Rolmodellen

Mügge: “Een diversie politiek is belangrijk voor de herkenbaarheid. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat als meisje en vrouwen andere vrouwelijke rolmodellen campagne zien voeren, ongeacht de partij en of ze winnen, dan gaan ze meer over politiek praten. Ze raken politiek betrokken en geïnteresseerder. Daarnaast stimuleren de rolmodellen deze meisjes en vrouwen om zelf ook iets binnen de politiek te kunnen betekenen. Ik hoop dat die pool aspiranten, mensen die dromen over een politieke carrière, hierdoor meer divers wordt en groeit.”

“Het huidige leiderschap is nogal traditioneel. Vrouwen op machtige posities, de rolmodellen, kunnen ideeën bijstellen over stereotypering betreft politiek leiderschap. Dit kan invloed hebben op de rest van de samenleving.”

Over dit artikel

Astrid Kersseboom is nieuwslezer bij NOS radio 1. Voor dit interview ging ze in gesprek met Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Amsterdam. Bron van dit artikel is de website van NPO radio 1.

Het laatste nieuws

Vierdaagse werkweek voor AFAS-medewerkers

Vanaf 1 januari 2025 voert AFAS Software voor alle medewerkers een vierdaagse werkweek in. De arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. Op de vrijdagen gaat het kantoor dicht en heeft iedereen een ontwikkeldag.

Nieuwe Inclusive30: leiders die BV Nederland echt inclusiever maken

Voor het vierde jaar op rij heeft MT/Sprout een lijst gepresenteerd van 30 personen die het bedrijfsleven aantoonbaar diverser, inclusiever en gelijkwaardiger maken.

Kick-off derde editie Werkgroep DEI

Deze week was de kick-off van de derde editie van de Werkgroep DEI. Een nieuwe groep bedrijven gaat actief aan de slag met het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie.