FD: Meer diversiteit op de werkvloer uit weloverwogen eigenbelang

In FD breekt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip een lans voor meer diversiteit op de werkvloer. Het gaat Van Gennip niet alleen om meer man-vrouwgelijkheid: ‘Waar ik steeds meer feminist ben geworden, noem ik mezelf nu een inclusionist.’ Een samenvatting van haar pleidooi.

‘Het gaat bergopwaarts met de positie van vrouwen in Nederland. In het onderwijs presteren meisjes uitstekend. De arbeidsparticipatie van vrouwen is sinds de jaren zeventig spectaculair gestegen. Betaald en onbetaald werk is langzaam gelijker verdeeld. Steeds meer vrouwen zijn economisch zelfstandig. Het aantal vrouwen in topfuncties stijgt gestaag. Reden tot optimisme dus.’

Vrouwen verdienen minder

‘Helaas moeten we ondanks alle vooruitgang erkennen: de arbeidsmarktpositie van vrouwen hapert. Vrouwen verdienen minder, werken minder en komen minder vaak op hogere posities terecht. In internationale vergelijkingen, waar IJsland de lijstjes aanvoert, komt ons land er karig vanaf. Onwenselijk voor vrouwen en voor de maatschappij als geheel.’

Meer vrouwen aan het werk betekent meer welvaart voor iedereen.

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werk aan de winkel

‘Er is al veel veranderd, maar er is ook nog veel werk aan de winkel, met name voor bedrijfsleven en overheid. De overheid moet meer randvoorwaarden scheppen voor een gelijkwaardiger speelveld, zoals met het quotum voor vrouwen aan de top en de regeling voor gratis kinderopvang. Vrouwen zelf wil ik oproepen tegengas te geven: thuis, in de samenleving en op de werkvloer.’

Van feminist naar inclusionist

‘We zijn pas klaar als we echte diversiteit op de werkvloer hebben bereikt; we weten tenslotte al jaren dat diverse teams – ook teams met meer kleur en verschillende culturele achtergronden – beter presteren. Van feminist ben ik inclusionist geworden.’

In haar pleidooi roept Van Gennip alle bazen van Nederland op lef te tonen en hun werkvloer diverser te maken, door wél die bi-culturele benoeming te doen, wél die jongen met die lastige achternaam aan te nemen, wél dat talent met die hoofddoek als projectleider te benoemen. Van Gennip: ‘Zo duwen we in de goede richting. Het is hard nodig.’

Over dit artikel

Bron van dit artikel is de website van het FD en is geschreven door Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het laaste nieuws

RSM: Vrouwenorganisaties werken vaak nog solitair

Nederlandse organisaties die opkomen voor de belangen van vrouwen zeggen de ambitie te hebben om samen te werken, maar werken in de praktijk toch vaak alleen. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Women and Organisations

NRC: Weinig lgbtq+-ers in de bedrijfstop

De representatie van lgbtq+-mensen in de top van het bedrijfsleven heeft nog een lange weg te gaan. Experts raden aan om meer te investeren in het wegnemen van belemmeringen en het kweken van bewustzijn onder bestuurders.

SER: Naar een veilige werkcultuur

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is aan de orde van de dag. Van de zakenwereld tot aan de tv-studio’s in Hilversum: organisaties moeten aan de slag met een veilige werkcultuur. Het is hoog tijd voor reflectie en verandering.